Eindelijk staat vast dat werkgevers een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij aan werknemers hebben betaald nadat de arbeidsovereenkomst na 104 weken arbeidsongeschiktheid is beëindigd. De maatregel gaat in op 1 april 2020, maar met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Gepubliceerd in Nieuws
dinsdag 28 maart 2017 07:07

Compensatie transitievergoeding

Minister Asscher heeft 23 maart 2017 een wetsvoorstel ingediend dat bepaalt dat de werkgever een compensatie wordt geboden voor de betaalde transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid. Naar verwachting zal het wetsvoorstel pas per 1 januri 2019 van kracht worden

Gepubliceerd in Nieuws