donderdag 29 november 2001 23:19

Vervroegd WIA aanvragen

Soms is al eerder duidelijk dat een werknemer helemaal niet meer kan werken, ook niet in de toekomst. Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of ongeval. Hij/zij kan dan vervroegd WIA aanvragen; de werknemer krijgt dan mogelijk een IVA-uitkering.

Gepubliceerd in Advies werkgevers
donderdag 20 juli 2017 04:00

Individuele WIA Werknemersverzekering

Wie arbeidsongeschikt wordt, krijgt slechts een beperkte WIA uitkering. Heeft uw werkgever geen aanvullende WIA verzekering om de inkomensterugval voor u op te vangen? De individuele WIA werknemersverzekering zorgt voor een aanvulling op de wettelijke WIA uitkeringen.

Offerte aanvragen

Gepubliceerd in Inkomensverzekeringen
maandag 31 juli 2017 04:00

WIA Vaste Aanvulling AOV verzekering

Ongeacht welke WIA-uitkering uw werknemer krijgt, keert de WIA Vaste Aanvulling AOV een vast percentage van het salaris van de werknemer uit. Vooral als werknemers niet voldoende (kunnen) werken en een relatief lage WGA-vervolguitkering ontvangen, is een vaste aanvulling uit de verzekering bijzonder welkom.

Gepubliceerd in WIA -aanvullingen
donderdag 27 juli 2017 04:00

Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA)

Iedereen die voor een werkgever werkt, ziek wordt en na 2 jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht op WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

Gepubliceerd in WIA -aanvullingen
dinsdag 01 augustus 2017 04:00

WIA rekentool

Als u wilt weten welke inkomen en WIA-uitkering van toepassing is bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer, dan kunt u met de WIA rekentool een berekening maken van de wettelijke uitkeringen en het effect van een aanvullende WGA-Hiaatverzekering of een WIA-Excedentverzekering.

Direct berekenen

Gepubliceerd in WIA -aanvullingen
woensdag 26 juli 2017 04:00

WIA berekening

Als u wilt weten welke inkomen en WIA-uitkering van toepassing is bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer, dan kunt u hier een WIA berekening maken van de wettelijke uitkeringen en het effect van een aanvullende WGA-Hiaatverzekering of een WIA-Excedentverzekering.

Direct berekenen

Gepubliceerd in WIA -aanvullingen
woensdag 14 juni 2017 09:58

WIA-Excedent

Als een werknemer een salaris verdient boven de WIA-loongrens of meer dan het maximale sv loon, dan kan een extra inkomenstekort ontstaan bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het WIA-Excedent kan via de werkgever collectief of door de werknemer individueel verzekerd worden met een WIA-Excedentverzekering. Extra zekerheid voor het inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid!

Gepubliceerd in WIA -aanvullingen
vrijdag 09 juni 2017 11:06

WIA-aanvullingsverzekering

Als uw medewerker na twee jaar ziekte nog deels (of volledig, maar niet blijvend) arbeidsongeschikt is, ontvangt hij van UWV een WGA-uitkering. Met de WIA-aanvullingsverzekering regelt u dat uw medewerker een aanvulling ontvangt op zijn inkomsten. De verzekeraar vult de inkomsten dan aan tot ten minste 70% van het laatstverdiende loon.

Offerte WIA-aanvullingsverzekering aanvragen

Gepubliceerd in WIA -aanvullingen
dinsdag 14 oktober 2014 07:03

WIA Wizard

De WIA Wizard biedt kennis aan werkgevers over de risico’s en gevolgen van arbeidsongeschiktheid en de WIA. Werkgevers zijn vaak niet volledig goed op de hoogte van de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor hun werknemers en hun organisatie. 

Direct berekenen

Gepubliceerd in WIA -aanvullingen
dinsdag 30 november 1999 00:00

WIA-verzekeringen

WIA verzekeringen of aanvullende WIA verzekeringen verzekeren een aanvulling op uitkering uit de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen is voor iedere werkgever en werknemer van belang. 

Gepubliceerd in WIA -aanvullingen
Pagina 1 van 2