Vaste Lasten AOV

Vaste Lasten AOV - Met de Vaste Lasten AOV regelt u dat u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangt waarmee u een deel van uw inkomensverlies aanvult. Zo heeft u de zekerheid dat u (een deel van) uw vaste lasten kunt blijven betalen. De uitkering ontvangt u na een wachttijd van 1 jaar en als u 35% of meer arbeidsongeschikt bent.

Offerte vaste lasten aov aanvragen

Offerte Vaste Lasten AOV aanvragen

Wat is verzekerd met de Vaste Lasten AOV?

Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben voor uw inkomen. Want hoewel uw werkgever in de eerste 2 jaar van arbeids-ongeschiktheid uw loon moet doorbetalen, is dat niet in alle gevallen 100% van uw loon. En na de eerste 2 jaar gaat u er financieel nog meer op achteruit. U ontvangt dan namelijk een uitkering van UWV. Deze is altijd lager dan uw inkomen voor arbeidsongeschiktheid. Als gevolg van de inkomensdaling kunt u dan bijvoorbeeld niet meer al uw vaste lasten betalen, zoals de huur of uw hypotheek.

Voor wie is de Vaste lasten AOV?

Deze verzekering is voor iedereen:

 • Met vaste lasten en een inkomen uit loondienst, dus niet voor zelfstandig ondernemers en DGA’s.
 • Die bij arbeidsongeschiktheid naast de uitkering van UWV een extra uitkering wil ontvangen om (een deel van) de vaste lasten te kunnen blijven betalen.

Belangrijkste kenmerken van de Vaste Lasten AOV

 • Geeft gemoedsrust bij financiële tegenslag als gevolg van arbeidsongeschiktheid.
 • Keert bij arbeidsongeschiktheid tot 100% van het verzekerde bedrag uit.
 • Bij gedeeltelijke arbeidsongeschikt, ontvangt u een gedeeltelijke uitkering.
 • De premie is aftrekbaar van de belasting, de uitkering is fiscaal belast.

De Vaste Lasten AOV bestaat uit 2 soorten dekkingen:

 1. Dekkingen waarbij u kunt kiezen
  hebben te maken met de mate waarin u uw vaste lasten wilt beschermen. U kiest bijvoorbeeld hoeveel u van uw vaste lasten wilt verzekeren. Of tot welke leeftijd u verzekerd wilt zijn

 2. Dekkingen die vaststaan
  krijgt u altijd. Bijvoorbeeld: een uitkering bij plotseling overlijden.

Dekkingen waarbij u kunt kiezen

Dekkingen waarbij u kunt kiezen zijn dekkingen waarbij u zelf bepaalt hoeveel van uw vaste lasten u wilt verzekeren. Hoe meer risico u zelf draagt, hoe lager uw premie. En andersom.

Hoeveel van uw vaste lasten wilt u verzekeren?

Dit is het verzekerd bedrag dat u maandelijks (na aftrek van de loonbelasting) ontvangt als u 100% arbeidsongeschikt bent. De hoogte van uw verzekerd bedrag is van invloed op de hoogte van de premie.

U mag uw vaste lasten verzekeren (met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 2.500,00 verzekerd bedrag per maand). Daarbij geldt:

 • dat u kunt aantonen hoe hoog uw inkomen is, en
 • dat u kunt aantonen hoe hoog uw vaste lasten zijn, en
 • dat het bedrag dat u verzekert nooit meer mag zijn dan het bedrag dat u maandelijks aan vaste lasten heeft, en
 • dat het verzekerd bedrag niet hoger mag zijn dan 40% van uw maandelijkse inkomen (inclusief vakantiegeld).

Vaste lasten zijn:

 • woonlasten: huur, rente en aflossing van uw hypotheek en onroerend zaak belasting (OZB).
 • verzekeringspremies: levensverzekering, inboedelverzekering en opstalverzekering.
 • consumptief krediet: rente en aflossing
 • studiekosten van uw kinderen
 • alimentatie

Tot welke leeftijd wilt u verzekerd zijn?

Hiermee geeft u aan op welke leeftijd de verzekering stopt. De leeftijd die u hier kiest, noemen wij de eindleeftijd. Hoe lager de de eindleeftijd, hoe minder u aan premie betaalt.

Dit is afhankelijk van uw beroep. U mag altijd voor een lagere de eindleeftijd kiezen.
Wanneer ontvang ik een uitkering bij arbeidsongeschiktheid? U ontvangt een uitkering vanuit de Vaste Lasten AOV na een wachttijd van 1 jaar en als u 35% of meer arbeidsongeschikt bent. Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld door de bedrijfsarts of de arts van UWV. U ontvangt geen uitkering bij werkloosheid.
Hoe hoog is de uitkering die ik ontvang? De hoogte van de uitkering die u ontvangt, is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid:
 • 0%-35% arbeidsongeschikt: geen uitkering
 • 35%-80% arbeidsongeschikt: 50% van het verzekerd bedrag.
 • 80%-100% arbeidsongeschikt: 100% van het verzekerd bedrag.
Wanneer stopt mijn uitkering? De uitkering vanuit uw Vaste Lasten AOV stopt:
 • op de door u gekozen eindleeftijd, of
 • zodra u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, of
 • • als u overlijdt.
Ontvangen mijn nabestaanden een uitkering als ik plotseling overlijd? Ja, als u overlijdt door een ongeval ontvangen uw nabestaanden een uitkering van 12 keer het maandelijkse verzekerde bedrag. Dit geldt ook als u overlijdt door ziekte en u nog geen uitkering hiervoor ontving vanuit uw Vaste Lasten AOV.
Wordt het verzekerd bedrag jaarlijks automatisch aangepast op basis van de CBS loonindex? Nee, het verzekerd bedrag blijft gelijk.
Wordt de uitkering jaarlijks automatisch aangepast? Bijvoorbeeld op basis van de CBS loonindex. Nee, de uitkering blijft gelijk.
Ben ik verzekerd in het buitenland?

Ja, bij vertrek naar het buitenland voor minder dan

60 dagen loopt uw verzekering gewoon door. Als u in loondienst werkzaam blijft en er premies voor werknemersverzekeringen afgedragen worden.

Naast dekkingen die u kunt kiezen en dekkingen die vaststaan, zijn er nog een aantal andere belangrijke zaken die u moet weten.

Als u al verzekerd bent via uw werkgever

Mogelijk heeft uw werkgever al een verzekering voor u gesloten die uitkeert als u arbeidsongeschikt wordt. In dat geval is het mogelijk niet nodig om een Vaste Lasten AOV te sluiten. Informeer daarom bij uw werkgever of hij een dergelijke verzekering voor u heeft gesloten.

Voorwaarden voor sluiten Vaste Lasten AOV

Voor het sluiten van een vaste Lasten AOV geldt een aantal voorwaarden:

 • u heeft een arbeidsovereenkomst voor ten minste 16 uur per week, en
 • u bent ten minste al een half jaar in dienst bij uw werkgever, en
 • u dient de aanvraag voor deze verzekering ten minste 3 maanden voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst in.

Gezondheidsverklaring invullen

Voordat wij u kunnen verzekeren, hebben wij een ingevulde gezondheidsverklaring nodig. Uw antwoorden op de gezondheidsvragen kunnen ertoe leiden dat wij een premieverhoging voorstellen, bepaalde aandoeningen uitsluiten of de verzekering afwijzen.

Bijvoorbeeld: Als u voor aanvang van de verzekering al last heeft, of in het verleden heeft gehad van ernstige van ernstige rugklachten, dan kunnen wij arbeidsongeschiktheid als gevolg van deze rugklachten uitsluiten.

Als u (tijdelijk) geen werk heeft

Heeft u tijdelijk geen werk, dan kunt u de verzekering voor een periode van maximaal 1 jaar stopzetten. Gedurende deze periode betaalt u 15% van uw premie, maar bent u niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan in deze periode. Het voordeel van deze tijdelijke stopzetting, is dat u bij het herstarten van de Vaste Lasten AOV niet opnieuw een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen. De verzekering stopt als u niet meer in loondienst bent.

Als u zelfstandig ondernemer wordt

Als u zelfstandig ondernemer wordt en niet meer in loondienst bent, is het belangrijk dat u dat aan ons doorgeeft. Wij stoppen dan uw verzekering. U kunt dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons sluiten. Blijft u deels in loondienst, dan mag u alleen het gedeelte verzekeren van uw inkomen uit loondienst.

Bijvoorbeeld: U bent zelfstandige en verdient daarnaast bij een werkgever € 1.500,- per maand (inclusief vakantiegeld). Dan mag u maximaal 40% van € 1.500,- als vaste lasten verzekeren met een minimum van € 250,- per maand.

Als u een uitkering ontvangt

Ontvangt u een uitkering vanuit uw Vaste Lasten AOV, dan hoeft u gedurende deze periode geen premie te betalen. Het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid blijft u wel premie betalen. In deze wachttijd ontvangt u namelijk nog geen uitkering vanuit uw Vaste Lasten AOV.

Als uw vaste lasten wijzigen

Stijgen of dalen uw vaste lasten? Dan mag u het verzekerd bedrag aanpassen. Verhogingen van het verzekerd bedrag (tot 15% per jaar) worden altijd geaccepteerd als:

 • u kunt aantonen dat uw vaste lasten zijn gestegen, en
 • u op het moment van aanvragen niet arbeidsongeschikt bent, en
 • u gedurende 60 dagen voor de aanvraag niet arbeidsongeschikt bent geweest.

Beoordeling arbeidsongeschiktheid door UWV

Vanaf het 2e jaar arbeidsongeschiktheid (of eerder, bij vervroegde IVA of als u in Ziektewet zit) beoordeelt UWV de mate van uw arbeidsongeschiktheid. UWV doet dat door te bekijken welke werkzaamheden u nog wel kunt uitvoeren. Op basis daarvan stelt UWV uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Wij volgen deze beoordeling van UWV om te bepalen of u in aanmerking komt voor een uitkering vanuit uw Vaste Lasten AOV.

Looptijd van de Vaste Lasten AOV

U sluit uw de Vaste Lasten AOV voor de looptijd van 1 jaar. Na dit jaar verlengen wij de verzekering automatisch en kunt u deze dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Hoeveel kost de Vaste Lasten AOV?

De keuzes die u binnen uw verzekering maakt, beïnvloeden uw premie. Hoe meer risico u zelf draagt, hoe lager uw premie. En andersom. Kijk goed of een lagere premie opweegt tegen het risico dat u zelf draagt. Daarnaast wordt uw premie berekend op basis van uw leeftijd. De hoogte van de premie is ook afhankelijk van uw beroep en uw werkzaamheden.

De Belastingdienst

De premie die u betaalt voor de Vaste Lasten AOV is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkering die u bij arbeidsongeschiktheid ontvangt, is belast voor de inkomstenbelasting. Het percentage inkomstenbelasting ligt rond de 36% van het verzekerd bedrag. De uitkering die u bij arbeidsongeschiktheid van ons ontvangt, is dus lager dan het verzekerde bedrag. Dit betekent dat u niet het volledige bedrag aan vaste lasten kunt betalen met de uitkering vanuit uw Vaste Lasten AOV. Als u met uw totale inkomen boven de eerste, tweede of derde belastingschijf uitkomt, kan het zijn dat u bij de jaarlijkse belastingopgave een naheffing loonbelasting krijgt.

Vaste Lasten AOV afsluiten?

Een Vaste Lasten AOV sluit u niet zomaar af en daarom kunt u dit product niet online afsluiten. De Vaste Lasten AOV is af te sluiten in overleg met onze adviseur. Om de advieskosten te beperken kunt u online een offerte aanvragen en de juiste gegeven bij ons aan te leveren. Na ontvangst van uw verzoek en gegevens maken wij een opdracht tot dienstverlening voor u op, zodat u vooraf precies weet met welke kosten u te maken krijgt voor advies, bemiddeling en beheer.

Meer weten over de Vaste Lasten AOV?

Mocht u vragen heen of meer informatie wensen neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies. De adviseur van Honig en Honig kan uw van dienst zijn met advies en bemiddeling.

Meer in deze categorie: Hypotheekbescherming »