T: 072-5642669 | E: info@honigenhonig.nl

U bevindt zich hier:Service»Nieuws»Verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar
donderdag, 04 mei 2017 14:14

Verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar

Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Daarom zullen verzekeraars u voorstellen doen om de pensioenregeling voor uw werknemers aan te passen. Hieronder leest u wat dit betekent voor uw collectief pensioen. Hebt u meerdere pensioenregelingen? Dan kan het zijn dat u meerdere brieven ontvangt.

Pensioenleeftijd 68 jaar

Waarom gaat de pensioenleeftijd omhoog?

Dit komt omdat de levensverwachting is gestegen. In de wet is opgenomen dat de pensioenleeftijd vanzelf opschuift met de levensverwachting. Zo blijven de pensioenen betaalbaar. Op 21 december 2016 publiceerde de Overheid een Algemene Maatregel van Bestuur om dit in werking te zetten. Ook heeft de Belastingdienst nieuwe fiscale grenzen voor de opbouw van pensioen gepubliceerd.

Wat wijzigt in de wet- en regelgeving per 1 januari 2018?

Per 1 januari 2018 gaan de volgende wijzigingen in:

  • De pensioenrichtleeftijd gaat voor alle actieve deelnemers in één keer omhoog naar 68 jaar.
  • De maximaal toegestane beschikbare premiepercentages gaan iets omlaag. Deze percentages worden afgeleid van de maximale pensioenopbouw binnen een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling geldt het huidige maximale opbouwpercentage bij 67 jaar straks bij 68 jaar. Hierdoor worden de premies bij een middelloonregeling iets lager. En daardoor gaan ook de maximaal toegestane premies voor beschikbare premieregelingen omlaag.
  • De AOW-leeftijd voor mensen geboren na 31 december 1954 gaat omhoog naar 67 jaar en drie maanden.

Aanpassing van uw pensioenregeling

Naar verwachting ontvangt u in 4e kwartaal van 2017 een voorstel voor aanpassing van uw pensioenregeling. Met dit voorstel sluit uw pensioenregeling aan op de wet- en regelgeving per 1 januari 2018.

In het voorstel past de verzekeraar de pensioenleeftijd voor uw pensioenregeling aan naar 68 jaar. De verlaging van de maximaal toegestane pensioenopbouw kan leiden tot een versobering van de pensioenregeling. De voorstellen zijn erop gericht deze versobering te beperken. Uw regeling blijft dus zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke afspraken.

Door naar pensioenleeftijd 68 te gaan, bent u ook voorbereid op een verdere leeftijdsverschuiving van de AOW en de Anw- en WIA-verzekeringen van de overheid. In de bijlage leest u meer over het voorstel dat u van ons kunt verwachten.

Wat wordt van de werkgever verwacht?

Een aanpassing van uw pensioenregeling betekent een wijziging van een arbeidsvoorwaarde. Bespreek het voorstel daarom niet alleen met uw pensioenadviseur, maar ook met uw werknemers en – als die er is – de ondernemingsraad. Zij moeten er namelijk mee instemmen.

Gaat u akkoord met de aanpassing van de pensioenregeling? Stuur het voorstel dan voor akkoord getekend aan ons terug. Wij begeleiden de wijzigingen vanaf januari 2018 in onze administratie. 

Informatie aan uw werknemers

Uw werknemers ontvangen in het eerste kwartaal van 2018 informatie over de wijzigingen in de pensioenregeling. In het portaal voor uw werknemers vinden ze dan nieuwe versies van laag 1 en laag 2 van Pensioen 123.

Meer weten over de gevolgen van de pensioenleeftijd 68 jaar?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie of een afspraak? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar info@honigenghonig.nl. Onze pensioenadviseur is u graag van dienst met onafhankelijk advies.

Laatst aangepast op vrijdag, 08 september 2017 11:17