T: 072-5642669 | E: info@honigenhonig.nl

U bevindt zich hier:Particulier»Pensioen en lijfrente»Lijfrente»Lijfrente sparen»Verschillen tussen lijfrente en pensioen

Verschillen tussen lijfrente en pensioen

Pensioen en lijfrente zijn termen die vaak door elkaar en verkeerd worden gebruikt, maar let op de verschillen. De overeenkomst is dat het beide inkomenvoorzieningen kunnen zijn bij pensionering en overlijden.

Het pensioensysteem in Nederland bestaat uit drie pijlers:

  1. AOW
    De eerste pijler, de AOW, vormt de oudedagsvoorziening die u van de overheid ontvangt.
  2. Pensioen via de werkgever
    De tweede pijler is het (collectief) Pensioen. Van een pensioenregeling is alléén sprake als het een toezegging betreft van de werkgever aan de werknemer.
  3. Privé voorzieningen
    Lijfrente valt onder de derde categorie, de privé voorzieningen.

Hieronder een beknopte uitleg van de verschillen tussen lijfrente en pensioen

Rubriek

Lijfrente

Pensioen

Grondslag:

Individuele aanvraag

Arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer

Partijen

Verzekeringnemer:

Aanvrager

Werkgever

Verzekerde:

Aanvrager

Werknemer

Begunstigde:

Aanvrager, (ex)partner, kinderen, ouders

Aanvrager, (ex)partner, kinderen, werkgever

Fiscaal

Fiscale wetgeving:

Inkomstenbelasting

Loonbelasting

Fiscale heffing:

Inleg aftrekbaar, uitkering belast

Inleg niet belast, uitkering belast.

Inhaalruimte:

Reserveringsruimte met maximaal 7 jaar terugwerkende kracht

Inhaalruimte pensioen over gehele diensttijd

Schenking mogelijk?

Ja, is mogelijk bij oud regime polissen

Nee

Uitkering

Uitkering bij leven:

Tijdelijk en levenslang

Levenslang

Uitkering bij overlijden:

Bij verzekeren: Kring van toegestane begunstigden. Bij banksparen: restant kapitaal aan nabestaanden

Kring van verzekerden

Uitkering hoog-laag mogelijk?

Ja, binnen fiscale grenzen

Ja, maximale verhouding 100%:75%

Uitkering ineens/afkoop?

Ja, is mogelijk bij oud regime polissen

Nee, behoudens afkoop kleine pensioenen

Uitkering uitstellen:

Ja, binnen fiscale grenzen

Ja, binnen fiscale grenzen en onder voorwaarde dat u door blijft werken

Product

Aanbieders:

Bank en verzekeraars

Pensioenfondsen (verplicht pensioen) en verzekeraars.

Let op! Dus banken niet

Bancair product mogelijk?

Ja

Nee

Verzekering mogelijk?

Ja

Ja

Welk product is mogelijk?

Zowel een lijfrente rekening als een lijfrenteverzekering is mogelijk

Pensioenverzekering

Gezondheidswaarborgen?

Ja, in geval van dekking bij overlijden en arbeidsongeschiktheid

Geen, de WMK is van toepassing

Waarde overdracht mogelijk?

Ja, is altijd mogelijk en afhankelijk van uw keuze met welke aanbieder u een contract aangaat

Ja, is mogelijk binnen 6 maanden na indiensttreding

 Deze opgave geldt onder voorbehoud van acceptatie en (wets-)wijzigingen.