woensdag 12 december 2018 10:56

Verzamelwet pensioenen 2019

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019).

Waaruit bestaat de Verzamelwet pensioenen 2019?

Het wetsvoorstel bevat onder meer wijzigingen in het kader van de volgende onderwerpen:
1.    Waardeoverdracht
2.    Gegevenslevering De Nederlandsche Bank (DNB)
3.    Overbruggingspensioen
4.    Versterken medezeggenschap bij kleine ondernemingen
5.    Premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen per maand 

Aanpassing afkooptermijn waardeoverdracht klein pensioen

In de Wet waardeoverdracht klein pensioen is onder meer geregeld dat kleine pensioenen niet meer eenzijdig mogen worden afgekocht binnen zes maanden na twee jaar na einde deelneming. Er is in overgangsrecht voorzien voor kleine pensioenen die zijn ontstaan in het jaar 2017.  De pensioenuitvoerder heeft voor deze kleine pensioenen op zijn vroegst twee jaar nadat de deelneming is geëindigd het recht op afkoop. Bij deze afkoop geldt dat de gewezen deelnemer moet instemmen met de afkoop. Er geldt voor de aanspraken uit 2017 geen zes maandentermijn waarin de pensioenuitvoerder een eenzijdig afkooprecht heeft.

Vanuit de uitvoeringspraktijk is aangegeven dat dit overgangsrecht niet goed werkbaar is. Pensioenuitvoerders zouden hun (vaak geautomatiseerde) afkoophandelingen moeten aanpassen voor een zeer beperkte periode. Daarom wordt voorgesteld om de huidige eenzijdige afkoopmogelijkheid binnen zes maanden na twee jaar na einde deelneming nog volledig van toepassing te verklaren op alle kleine pensioenen die zijn ontstaan voor 1 januari 2018. 

Afkoop van heel kleine pensioenen ontstaan in 2017 en 2018

Vanaf 1 januari 2019 zullen nieuwe heel kleine pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar van rechtswege komen te vervallen. De pensioenuitvoerder kan vanaf 1 januari 2019 ook besluiten om reeds bestaande heel kleine pensioenen te laten vervallen. Dit is geregeld in de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

Heel kleine pensioenen die zijn ontstaan in 2017 en 2018 kunnen op grond van het huidige artikel 66 van de Pensioenwet en artikel 78 Wvb niet worden afgekocht vanwege de in dat artikel genoemde termijn van 2 jaar na einde deelneming als vroegste moment van afkoop. Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om hierop een uitzondering te maken in het kader van de bovengenoemde eenmalige opschoonactie. Pensioenuitvoerders krijgen hierdoor de mogelijkheid om ook de heel kleine pensioenen, die zijn ontstaan in 2017 en 2018, af te kopen.

Aanvullende informatie

Laatste nieuws!

Aantrekkelijk actietarief Movir AOV voor zakelijk professionals

Aantrekkelijk actietarief Movir AOV voor zakelijk professionals

Bent u op zoek naar betaalbare en goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor het geval u arbeidsongeschikt raakt? Vanaf 1 april 2019 profiteren diverse zakelijk professionals, zoals consultants, ICT'ers, accountants, directeuren en…

Lees meer

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Hoe is loondoorbetaling bij ziekte geregeld voor de bouw? Moet u alleen vaste werknemers loon doorbetalen of ook flexwerkers? Met dit handige overzicht houdt u de verzuimkomsten zo laag mogelijk.…

Lees meer

Geld besparen op de autoverzekering?

Geld besparen op de autoverzekering?

Als u een auto heeft, bent u wettelijk verplicht om minimaal een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade van anderen als u een aanrijding veroorzaakt.…

Lees meer

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Het aantal meldingen van arbeidsongevallen is gestegen van 4.212 in 2017 naar 4.368 in 2018. Ook in 2017 was het aantal arbeidsongevallen gestegen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft…

Lees meer

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte definitief

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte definitief

Recent is definitief bekend gemaakt dat werkgevers vanaf 1 april 2020 compensatie kunnen aanvragen voor de door hen betaalde transitievergoeding aan werknemers die langdurig ziek zijn en waarvan het dienstverband…

Lees meer

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

Het UWV heeft een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) door Tweede Kamer aangenomen

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) door Tweede Kamer aangenomen

Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. De plannen voor de nieuwe proeftijdregels zijn wel uit het wetsvoorstel gehaald.

Lees meer

Afscheid van (bank)spaarhypotheek? Let op de kosten!

Afscheid van (bank)spaarhypotheek? Let op de kosten!

Steeds meer mensen beëindigen hun (bank)spaarhypotheek voortijdig. Maar eerder stopzetten pakt juist ongunstig uit. Ze laten de spaarpolis of het spaarbedrag eerder uitkeren en lossen met dat geld een deel…

Lees meer

De Vereende verlaagt eigen risico voor maaltijdbezorgers met certificaat

De Vereende verlaagt eigen risico voor maaltijdbezorgers met certificaat

De laatste tijd zijn de maaltijdbezorgers veel in het nieuws geweest. Ze rijden meer schade dan reguliere brommers. Met hogere premies voor de bezorgbrommers tot gevolg. De Vereende wil graag…

Lees meer

In- of exclusief btw verzekeren?

In- of exclusief btw verzekeren?

Het is niet altijd even duidelijk of een gebouw, inventaris/goederen of motorrijtuig in– of exclusief btw verzekerd moet worden. Met dit artikel hopen wij hier wat meer duidelijkheid over te…

Lees meer