Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid? Goed werkgeverschap? Als werkgever heeft u zorgplicht voor uw personeel. Dit betekent dat u moet zorgen voor o.a. een veilige werkomgeving. Lees meer over werkgeversaansprakelijkheid, de risico's en de mogelijke werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen.

Schadeverzekering voor werknemers - De Schadeverzekering voor werknemers gaat verder waar de AVB stopt. Iedere ondernemer is verplicht zich als goed werkgever te gedragen. Dit gaat verder dan alleen veilige werkomstandigheden. De Schadeverzekering voor Werknemers dekt de schade van een werknemer door ongevallen die plaats vinden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor het bedrijf of andere activiteit die gerelateerd zijn aan het bedrijf.

Offerte Schadeverzekering voor werknemers aanvragen

WEGAM verzekering - De WEGAM verzekering dekt de risico's van werkgeversaansprakelijkheid. Werkgevers worden steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade die de werknemer lijdt als bestuurder, in- of opzittende van een voertuig tijdens werktijd. 

Offerte WEGAM-verzekering aanvragen

WEGAS-verzekering - De WEGAS-verzekering biedt een complete dekking voor uw werkgeversrisico's! De WEGAS-verzekering kunt u samenstellen uit diverse dekkingen zoals: bestuurders van motorrijtuigen, overige verkeersdeelname, woon-werkverkeer, werkgerelateerde activiteiten, SVI privégebruik bedrijfsauto en een ongevallendekking.

Offerte WEGAM-verzekering aanvragen