WIA -aanvullingen

WIA -aanvullingen

Bij arbeidsongeschiktheid lopen werknemers forse risico's, die vaak worden onderschat.  Met de WIA-aanvullingen zorgt uw als werkgever voor financiële zekerheid.

Offerte aanvragen

Iedereen die voor een werkgever werkt, ziek wordt en na 2 jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht op WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

Als u wilt weten welke inkomen en WIA-uitkering van toepassing is bij arbeidsongeschiktheid voor een werknemer, dan kunt u hieronder een berekening maken van de WIA-uitkeringen en het effect van een WGA-Hiaatverzekering of WIA-Excedentverzekering.

Direct berekenen

Als u wilt weten welke inkomen en WIA-uitkering van toepassing is bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer, dan kunt u hier een WIA berekening maken van de wettelijke uitkeringen en het effect van een aanvullende WGA-Hiaatverzekering of een WIA-Excedentverzekering.

Direct berekenen

Het kan het gebeuren dat een werknemer door ziekte, arbeidsongeschiktheid of een ongeval niet meer kan werken. Met de collectieve inkomensverzekeringen zijn niet alleen de risico's van de werkgever, maar ook van de werknemers, goed verzekerd. De collectieve inkomensverzekeringen worden op maat samengesteld op basis van o.a. uw bedrijfsituatie, uw branche of sector en de CAO. 

Offerte aanvragen

Een collectieve WGA Hiaatverzekering vult het inkomen van uw werknemers aan bij arbeidsongeschiktheid. U kunt kiezen uit WGA-hiaatverzekering basis of WGA-hiaatverzekering uitgebreid.

Offerte aanvragen

De Inkomensaanvulverzekering is een totaaloplossing op het gebied van collectieve inkomenswerknemersverzekeringen. U kunt de Inkomensaanvulverzekering samenstellen uit diverse WIA/WGA-modules, bijvoorbeeld een combinatie tussen WGA-Gat Uitgebreid, WIA-Excedent en WIA-AO minder dan 35%. Met deze secundaire arbeidsvoorwaarde biedt u uw medewerkers een aanvulling tot ten minste 70% van het laatstverdiende loon.

Offerte aanvragen

WGA-gat verzekering? Een WGA-gat verzekering vult inkomen aan bij arbeidsongeschiktheid. Op deze pagina vindt u meer informatie over de WGA Gat Verzekering.

Offerte aanvragen

WGA-Hiaatverzekering? Een WGA-Hiaatverzekering vult het inkomen van uw werknemer aan bij arbeidsongeschiktheid. Op deze pagina vindt u meer informatie over de WGA-Hiaatverzekering.

Offerte aanvragen

Als u wilt weten welke inkomen en WIA-uitkering van toepassing is bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer, dan kunt u hier een WIA berekening maken van de wettelijke uitkeringen en het effect van een aanvullende WGA-Hiaatverzekering of een WIA-Excedentverzekering.

Direct berekenen

Als u wilt weten welke inkomen en WIA-uitkering van toepassing is bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer, dan kunt u met de WIA rekentool een berekening maken van de wettelijke uitkeringen en het effect van een aanvullende WGA-Hiaatverzekering of een WIA-Excedentverzekering.

Direct berekenen

Ongeacht welke WIA-uitkering uw werknemer krijgt, keert de WIA Vaste Aanvulling AOV een vast percentage van het salaris van de werknemer uit. Vooral als werknemers niet voldoende (kunnen) werken en een relatief lage WGA-vervolguitkering ontvangen, is een vaste aanvulling uit de verzekering bijzonder welkom.

De WIA Wizard biedt kennis aan werkgevers over de risico’s en gevolgen van arbeidsongeschiktheid en de WIA. Werkgevers zijn vaak niet volledig goed op de hoogte van de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor hun werknemers en hun organisatie. 

Direct berekenen

Als uw medewerker na twee jaar ziekte nog deels (of volledig, maar niet blijvend) arbeidsongeschikt is, ontvangt hij van UWV een WGA-uitkering. Met de WIA-aanvullingsverzekering regelt u dat uw medewerker een aanvulling ontvangt op zijn inkomsten. De verzekeraar vult de inkomsten dan aan tot ten minste 70% van het laatstverdiende loon.

Offerte WIA-aanvullingsverzekering aanvragen

De WIA-bodemverzekering verzekert een inkomensaanvulling op de WIA voor arbeidsongeschikte werknemers, die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

Offerte aanvragen

Als een werknemer een salaris verdient boven de WIA-loongrens of meer dan het maximale sv loon, dan kan een extra inkomenstekort ontstaan bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het WIA-Excedent kan via de werkgever collectief of door de werknemer individueel verzekerd worden met een WIA-Excedentverzekering. Extra zekerheid voor het inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid!

De WIA Excedentverzekering verzekert het inkomen van een werknemer met een loon boven het maximum dagloon van de WIA. Een WIA Excedentverzekering biedt u werknemers zekerheid over het inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Offerte WIA Excedentverzekering aanvragen

 

WIA verzekeringen of aanvullende WIA verzekeringen verzekeren een aanvulling op uitkering uit de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen is voor iedere werkgever en werknemer van belang.