Ziekteverzuim en ERD

Ziekteverzuim en ERD

Ziekteverzuim kan voor problemen zorgen, voor een succesvolle onderneming is een sterk team aan medewerkers onmisbaar. Een verzuimverzekering of een ERD-verzekering bieden een financiële oplossing, naar keuze aangevuld met een arbodienst en hulp bij re-integratie.

Offerte aanvragen

Met arbo en re-integratie bieden wij u een compleet pakket voor uw verzuim- en re-integratievraagstukken. Het helpt u om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en u beperkt de financiële risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Door arbo en re-integratie te combineren met een verzuimverzekering krijgt u begeleiding en ondersteuning voor een snelle terugkeer van uw zieke werknemers en zekerheid over de kosten van uw loondoorbetaling tijdens 2 jaar ziekte en u voorkomt eventuele instroom in de WIA.

Offerte ziekteverzuim verzekering aanvragen

 

De Verzuimcalculator geeft u inzicht in de verzuimkosten (zowel van kort als lang verzuim), de kosten van WIA, de baten van re-integratie en de opbrengsten als u eigen risicodrager bent. 

Offerte verzuimverzekering aanvragen

Als werkgever kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid en ziekte van uw werknemers. Deze risico’s kunt verzekeren bij UWV of u kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te worden en de werknemersverzekeringen WGA en ZW verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Honig en Honig kan u hierbij helpen met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Advies

U kunt eigenrisicodrager worden voor de WGA. Dat betekent dat u maximaal 10 jaar zelf het risico draagt voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid en tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van uw werknemer.

Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet (ZW). Door het ZW-eigenrisicodragerschap te combineren in 1 pakket met een arbodienst, een verzuimverzekering, de ZW eigenrisicoverzekering en de dienstverlening van Honig en Honig bespaart u op de ZW-premie van UWV en u kunt het ziekteverzuim van alle personeelsleden (vast en flex) volledig beheersen en verzekeren.

Offerte aanvragen

Bij het aannemen van een medewerker voor 6 maanden of korter mag u geen proeftijd opnemen in het contract. Ook als u als opvolgend werkgever wordt gezien. Opvolgend werkgever bent u als de werknemer bijvoorbeeld eerst via een uitzendbureau bij u werkte en vervolgens in dienst treedt. Tenzij u de werknemer een andere functie aanbiedt, of u vraagt andere vaardigheden. In dat geval mag u wel een proeftijd afspreken. Deze proeftijd moet wel aan een aantal regels voldoen.

De loondoorbetaling bij ziekte blijft twee jaar, ook voor bedrijven met minder dan 25 werknemers in dienst. In plaats hiervan introduceren Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Verbond van Verzekeraars en MKB Nederland een MKB verzuim-ontzorg-verzekering die per 1 januari 2020 beschikbaar moet zijn. Het doel van deze verzekering is om de (MKB-) werkgever zoveel mogelijk te ontzorgen in hun re-integratieverplichtingen.

Het UWV heeft een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

De No-riskpolis is een compensatieregeling van het UWV voor werkgevers die geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. De No-risk regeling houdt in dat u een looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) ter grootte van de Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als de werknemer ziek wordt en u hoeft geen hogere premie hoeft te betalen als de medewerker in WGA of ZW komt. De No-riskpolis biedt de werkgever lagere kosten voor loondoorbetaling bij ziekte als u een werknemer met ziekte of handicap in dienst neemt! Maar let op loondoorbetalingsverplichtingen in de CAO!

Welke arbodiensten zijn er en is de arbodienst gecertificeerd? Kijk hier voor een overzicht.

De nieuwe Arbowet van 2017 geeft de bedrijfsarts een duidelijkere rol voor werkgevers en  werknemers. De bedrijfsarts heeft een aantal verplichte taken. De meest bekende is het adviseren over verzuimgevallen.

Hoe kiest u de beste verzuimverzekering? Door een vrijblijvende offerte en vergelijking aan te vragen voor uw verzuimverzekering! De vergelijking van uw verzuimverzekering baseren wij op de premies van minimaal 6 verzuimverzekeraars. Honig en Honig voor onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Offerte aanvragen

De werkgever kan de kosten van ziekteverzuim verhalen, als uw werknemer letsel heeft opgelopen door de schuld van iemand anders. U kunt de werkgeverslasten van de loondoorbetaling en de re-integratiekosten beperken door de loonschade te verhalen op basis van het regresrecht. Zo beheerst u ook de premiestijging van uw verzuimverzekering Honig en Honig is u daar bij graag van dienst.

Direct regelen

Met de Verzekering Eigenrisicodrager Ziektewet verzekert u de kosten voor de Ziektewet die u als eigenrisicodrager (ZW-erd) heeft. Tegelijkertijd profiteert u van maximale preventie van WGA-instroom door deskundig casemanagement. Verder kunnen de administratieve en financiële plichten, die bij het eigenrisicodragerschap van de Ziektewet horen, door de verzekeraar verzorgd.

Offerte aanvragen

Verzuimverzekering - Een verzuimverzekering helpt u om uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Met de verzuimverzekering bent u verzekerd voor het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte van uw werknemers.

Offerte aanvragen Verzuimverzekering

De arbodienst is bedoeld om werkgevers te helpen bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. De wettelijke arbo-verplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid waar de werkgever niet altijd over beschikt.

De wetgeving voor ziekteverzuim is de laatste jaren vaak gewijzigd. Veel werkgevers vinden de uitvoering ervan een lastig, veelomvattend proces en hebben het gevoel dat ze er geen grip op hebben.

Aanvraag offerte verzuimverzekering

De meeste werkgevers hebben een verzuimverzekering, maar welk budget stelt uw verzekeraar beschikbaar bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid? De verschillen zijn groot en sommige aanbieders geven zelfs een Poortwachtergarantie. Wanneer u het ziekteverzuim verzekerd in combinatie met WGA-ERD of ZW-ERD kan deze garantie, de hulp en ondersteuning veel waard zijn!

Offerte aanvragen

Bij een ziekmelding bent u als werkgever verplicht de stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter te volgen. U bent namelijk verantwoordelijk voor het bevorderen van herstel, samen met uw werknemer. 

Aanvraag offerte personeelsverzekeringen

 

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zorgen voor minder zieke, overspannen of arbeidsongeschikte werknemers. Dit is niet alleen goed voor werknemers: minder kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid komen ook werkgevers ten goede. De overheid zorgt voor de wettelijke kaders.

Ondernemers die voor het eerst mensen in dienst nemen doen dit het liefst op een tijdelijk of een oproepcontract. Zij realiseren zich niet dat zij ook dan een risico lopen als de medewerker vanwege ziekte niet kan werken. Het merendeel van de startende- of kleine werkgevers heeft geen financi

Iedere werknemer kan ziek worden. Over het algemeen hoeft dat geen groot probleem te zijn en is de werknemer al weer na een dag in staat terug te keren op het werk. Maar soms duurt het langer, bijvoorbeeld bij grotere gezondheidsproblemen of bij een arbeidsconflict. 

Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Daarom is het van belang dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan, desnoods met aangepast werk of in een andere functie. 

Met de WGA Eigen Risico Verzekering verzekert u zich als eigen risicodrager voor de financiële gevolgen als één van uw werknemers arbeidsongeschikt wordt en in de WGA komt. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie meer aan het UWV. U verzekert uw uitkerings- en re-integratieverplichtingen met de WGA Eigen Risico Verzekering.

Offerte aanvragen

Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA worden? Dan draagt u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie kunt u verzekeren met de WGA eigen risico verzekering. En dat biedt belangrijke voordelen voor een WGA eigenrisicodrager: u betaalt geen WGA premie meer aan het UWV, u heeft meer grip op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en u wordt ondersteunt bij de re-integratie van uw zieke of arbeidsongeschikte werknemer(s).

Aanvraag offerte personeelsverzekeringen

Met de WGA verzekering verzekert u zich als eigen risicodrager voor de financiële gevolgen als één van uw werknemers arbeidsongeschikt wordt en in de WGA komt. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie meer aan het UWV. U verzekert uw uitkerings- en re-integratieverplichtingen met de WGA verzekering.

Advies

WGA-ERD verzekering - Met de WGA-ERD verzekering verzekert u zich als eigen risicodrager voor de financiële gevolgen als één van uw werknemers arbeidsongeschikt wordt en in de WGA komt. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie meer aan het UWV. U verzekert uw uitkerings- en re-integratieverplichtingen met de WGA-ERD verzekering.

Offerte

Ziekteverzuimverzekering - Een ziekteverzuimverzekering helpt u om uw onderneming en uw medewerkers (financieel) gezond te houden. Verzeker uw bedrijf tegen de financiële risico's van ziekteverzuim met een ziekteverzuimverzekering daggeld (conventioneel) of een ziekteverzuimverzekering stop loss. Honig en Honig helpt u graag met onafhankelijk advies en bemiddeling voor uw ziekteverzuimverzekering!

Offerte ziekteverzuimverzekering aanvragen

Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet (ZW). Door het ZW-eigenrisicodragerschap bespaart u op de ZW-premie van UWV en u kunt het ziekteverzuim van alle personeelsleden (vast en flex) in 1 pakket beheersen en verzekeren met onze unieke combinatie tussen arbodienst, verzuimverzekering, ZW eigenrisicoverzekering en de dienstverlening van Honig en Honig.

Offerte aanvragen

Met de ZW-ERD verzekering verzekert u de kosten voor de Ziektewet die u als eigenrisicodrager heeft. Tegelijkertijd profiteert u van maximale preventie van WGA-instroom door deskundig casemanagement. Verder kunnen de administratieve en financiële plichten, die bij het eigenrisicodragerschap van de Ziektewet horen, door de verzekeraar verzorgd.

Aanvraag offerte personeelsverzekeringen