maandag 26 maart 2018 13:34

Verzilverhypotheek biedt uitkomst voor “arme” ouderen

Ouderen met weinig inkomen, maar wel met een woning met een behoorlijke overwaarde én geen mogelijkheid om die overwaarde te verzilveren. Oftewel ‘steenrijk, maar geldarm’. Daar lijkt nu verandering in gekomen. Met de Verzilverlening van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is het nu mogelijk om een deel van de overwaarde te verzilveren.

Opeethypotheek

Tot 2018 konden ouderen met weinig inkomen bij veel banken terecht voor een opeethypotheek. Bij zo’n opeethypotheek konden ze geld lenen op basis van de overwaarde van het huis. De niet-aftrekbare rente werd dan bijgeschreven en de schuld nam daarmee toe. Maar door de financiële crisis waren banken niet meer zo geneigd zo’n hypotheek aan te bieden. En als ze dat wel deden, dan alleen nog maar onder zulke strikte voorwaarden dat de meeste ouderen er niet voor in aanmerking kwamen.

Geld in de stenen

Door de vergrijzing komen er steeds meer ouderen met weinig pensioen en het vermogen in de stenen. De behoefte aan ‘verzilveren’ neemt daardoor toe. Met de Verzilverhypotheek wil de SVn een oplossing bieden voor dit groeiende probleem. De Verzilverlening is een box 3-lening, waarop tijdens de looptijd niet hoeft te worden afgelost. De rente is dus niet aftrekbaar. Maar deze rente hoeft iemand ook niet vanuit het inkomen of vermogen te betalen: deze wordt bijgeschreven op de lening.

Een Verzilverlening heeft altijd een looptijd van 75 jaar en de rente staat altijd 40 jaar vast (2018: 1,7%). Als iemand na de duur van 40 jaar nog leeft, wordt vanaf dat moment geen rente meer bijgeschreven op de lening. De lening moet worden afgelost bij verkoop van de woning of bij overlijden van de (langstlevende) schuldenaar. Vrijwillig vervroegd aflossen is altijd mogelijk en is zonder boete.

Hypotheekrecht

Er moet hypotheek worden gevestigd op de woning. De Verzilverlening is dan ook alleen voor woningbezitters toegankelijk en niet voor huurders (zoals bij de Blijverslening, ook van SVn).

Het is na het sluiten van een Verzilverlening niet meer toegestaan een nieuwe lening aan te gaan. Dit wordt vastgelegd door het aangaan van een ‘pos/neg’ (een positieve/negatieve hypotheekverklaring). Dit is een consumptieve akte. Hierin verbindt de schuldenaar zich ten opzichte van de kredietgever om het onderpand niet (verder) te bezwaren met een hypotheekrecht (de negatieve verklaring). En daarnaast verbindt hij zich op eerste verzoek van de kredietgever mee te werken aan het vestigen van een hypotheekrecht op het onderpand (positieve verklaring).

Leeftijd en kosten

Een woningbezitter moet een leeftijd hebben die hoger is dan 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Iemand moet dus minimaal 57 jaar en drie maanden zijn, om in 2018 een Verzilverlening te krijgen. Als er sprake is van partners, dan geldt de leeftijd van de jongste partner. SVn brengt € 475 (2018) aan kosten in rekening. Alle overige bijkomende kosten (advieskosten, notariskosten, et cetera) zijn ook te financieren, maar altijd tot het maximum van de Verzilverlening.

Hoogte lening

De hoogte van de lening is bij aanvang maximaal 80% van de waarde van de woning (WOZ-waarde of getaxeerde marktwaarde), inclusief bestaande leningen. Dit maximum is echter theoretisch. Feitelijk wordt namelijk rekening gehouden met de bij te schrijven rente over de lening.

SVn biedt een rekenmodelom na te gaan hoe hoog de maximale Verzilverlening is. Daaruit volgt dat de maximale Verzilverlening feitelijk bedraagt:
80% woningwaarde -/- huidige lening -/- bij te schrijven rente Verzilverlening tot 98-jarige leeftijd.

Overigens heeft niet iedere gemeente een Verzilverlening. Welke wel, dat heeftSVn in kaart gebracht.

Voorwaarden gemeenten

De gemeenten bepalen onder welke voorwaarden zij de lening geven en waaraan het geld mag worden besteed. De Verzilverlening is primair bedoeld om huizenbezitters in staat te stellen om de kwaliteit van hun eigen huis op peil te houden of te verbeteren.

Denk aan achterstallig onderhoud of een verbouwing om beter aan te sluiten bij de hedendaagse wooneisen. De Verzilverlening is dus niet bedoeld als pensioenaanvulling. Al kunnen gemeenten wel toestaan dat eenmalig een bedrag consumptief wordt uitgegeven. Maar het is afhankelijk van de gemeenten of zij dat toestaan.

Bovendien kunnen gemeenten extra voorwaarden en afwijkende maxima hanteren. Het kan daarbij gaan om absolute maxima, of maxima uitgaande van een andere berekening dan SVn.

Inkomen en vermogen spelen geen rol

Inkomen en vermogen spelen in het geheel geen rol bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor de Verzilverlening. Ook de waarde na verbouwing doet er niet toe. Het gaat om de meest recente WOZ-waarde. Mogelijk stellen gemeenten hooguit als criterium dat de gewenste aanpassingen de waarde van de woning niet verlagen. 

Meer weten?

Op de site van SVnvindt u een compleet overzicht van alle leningen bij SVn, uitgesplitst naar provincie en gemeente.

Bron: Nibe SVV

Laatste nieuws!

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Hoe is loondoorbetaling bij ziekte geregeld voor de bouw? Moet u alleen vaste werknemers loon doorbetalen of ook flexwerkers? Met dit handige overzicht houdt u de verzuimkomsten zo laag mogelijk.…

Lees meer

Geld besparen op de autoverzekering?

Geld besparen op de autoverzekering?

Als u een auto heeft, bent u wettelijk verplicht om minimaal een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade van anderen als u een aanrijding veroorzaakt.…

Lees meer

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Het aantal meldingen van arbeidsongevallen is gestegen van 4.212 in 2017 naar 4.368 in 2018. Ook in 2017 was het aantal arbeidsongevallen gestegen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft…

Lees meer

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte definitief

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte definitief

Recent is definitief bekend gemaakt dat werkgevers vanaf 1 april 2020 compensatie kunnen aanvragen voor de door hen betaalde transitievergoeding aan werknemers die langdurig ziek zijn en waarvan het dienstverband…

Lees meer

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

Het UWV heeft een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) door Tweede Kamer aangenomen

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) door Tweede Kamer aangenomen

Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. De plannen voor de nieuwe proeftijdregels zijn wel uit het wetsvoorstel gehaald.

Lees meer

Afscheid van (bank)spaarhypotheek? Let op de kosten!

Afscheid van (bank)spaarhypotheek? Let op de kosten!

Steeds meer mensen beëindigen hun (bank)spaarhypotheek voortijdig. Maar eerder stopzetten pakt juist ongunstig uit. Ze laten de spaarpolis of het spaarbedrag eerder uitkeren en lossen met dat geld een deel…

Lees meer

De Vereende verlaagt eigen risico voor maaltijdbezorgers met certificaat

De Vereende verlaagt eigen risico voor maaltijdbezorgers met certificaat

De laatste tijd zijn de maaltijdbezorgers veel in het nieuws geweest. Ze rijden meer schade dan reguliere brommers. Met hogere premies voor de bezorgbrommers tot gevolg. De Vereende wil graag…

Lees meer

In- of exclusief btw verzekeren?

In- of exclusief btw verzekeren?

Het is niet altijd even duidelijk of een gebouw, inventaris/goederen of motorrijtuig in– of exclusief btw verzekerd moet worden. Met dit artikel hopen wij hier wat meer duidelijkheid over te…

Lees meer

Verkorting van loondoorbetaling voor MKB van twee naar één jaar gaat niet door!

Verkorting van loondoorbetaling voor MKB van twee naar één jaar gaat niet door!

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van september 2017 kondigde het kabinet aan de loondoorbetaling bij ziekte voor het MKB – bedrijven tot 25 medewerkers – terug te willen…

Lees meer