Wel of geen kenteken?

Wel of geen kenteken - Wist u dat een elektrische step en zitgrasmaaier kentekenplichtig zijn? Maar een elektrische fiets die maximaal 25 km/u gaat niet? Wij krijgen regelmatig vragen of een voertuig wel of niet een kenteken moet hebben. Vooral nieuwe voertuigen, zoals een hooverboard, zorgen voor veel vraagtekens. Wij geven u graag een compleet overzicht! Download het voertuigoverzicht!

Verbond van verzekeraars over kentekens en verzekeringen

Samen met de leden van het Platform Aansprakelijkheid en mobiliteit inventariseerde het Verbond de mogelijke voertuigen en hun kenmerken. Aan de hand van deze inventarisatie is een lijst gemaakt.

Hierin staan een omschrijving van het voertuig, de plaatsen waar het zich mag begeven, informatie over rijbewijs- en kentekenplicht en eventuele dekking op de AVP. De lijst is bedoeld als een handvat voor verzekeraars, bijvoorbeeld bij het accepteren van aanvragen of het behandelen van schades.

Rijksoverheid over kentekens

Welke soorten kentekenplaten zijn er in Nederland?

Kentekenplaten zijn er in verschillende soorten. De Nederlandse kentekenplaat is geel met een zwart kader. Het heeft ook een blauw vlak voor het EU-symbool en het NL-teken. Iedere plaat heeft een unieke code en echtheidskenmerken.

Soorten kentekenplaten

Er zijn verschillende soorten Nederlandse kentekenplaten:

 • witte kentekenplaat voor aanhangwagens, caravans en fietsendragers;
 • kentekenplaat voor personenauto's, bedrijfswagens en aanhangwagens;
 • kentekenplaat voor motor;
 • kentekenplaat voor brommer;
 • kentekenplaat voor snorfiets;
 • tijdelijke kentekenplaat (bij verlies of diefstal van de kentekenplaten);
 • exportkentekenplaat;
 • transito- of doorvoerkentekenplaat;
 • handelaarskentekenplaat;
 • kentekenplaat voor taxi;
 • kleine Amerikaanse kentekenplaat;
 • donkerblauwe kentekenplaat voor historische voertuigen;
 • T-kentekenplaat voor tractoren en mobiele machines (vanaf 1 januari 2017).

Een omschrijving van de kentekenplatenomschrijving van de kentekenplaten vindt u op de website van de RDW.

Ongewenste lettercombinaties op een kentekenplaat

In het kenteken staan letters. Bijvoorbeeld 12 - ABC - 3. Deze letters kunnen ongewenste woorden of afkortingen vormen. Daarom heeft het kenteken alleen medeklinkers. Sommige lettercombinaties zijn verboden: GVD, KKK, NSB, PKK, PSV, TBS, SS en SD.

Wetgeving kentekens

Op de website van de overheid vindt u de Regeling Kentekens en kentekenplatenRegeling Kentekens en kentekenplaten.