dinsdag 22 december 2020 08:50

Wetswijzigingen 1 januari 2021

Als ondernemer heeft u te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Hier vindt u een selectie van de regels voor ondernemers die zijn gewijzigd of gaan wijzigen van 2 oktober 2020 tot en met 1 januari 2021.

Bedrijfshuisvesting

Zzp’er kan huurverlaging aanvragen

In 2021 kunnen zzp’ers met lagere inkomsten om een lagere huur vragen. Lees meer

Overdrachtsbelasting stijgt naar 8%

In 2021 gaat de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een bedrijfspand en beleggingsvastgoed omhoog naar 8%. Lees meer.

Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de BENG

Alle nieuw te bouwen gebouwen moeten voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Lees meer

Bedrijf starten of overnemen

Franchisesector krijgt wettelijke regels

Er komen wettelijke regels voor de franchisesector. De positie van franchisenemers wordt sterker. Lees meer

Bedrijf stoppen of overdragen

Homologatie bij faillissementen wordt mogelijk

De rechtbank kan een onderhands akkoord tussen een bedrijf en een groot aantal van zijn schuldeisers goedkeuren (homologatie). Lees meer over WHOA

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Stopt u uw bedrijfsactiviteiten? U heeft mogelijk recht op compensatie vanaf 1 januari 2021. Lees meer

Bedrijfsvoering

Mondkapje verplicht in publieke binnenruimte

Iedereen moet een mondkapje dragen in een publieke binnenruimte zoals: winkels, benzinestations, musea en theaters. Lees meer

Registratie en dronebewijs voor vliegen met drones

Er komen nieuwe Europese regels voor het vliegen met drones. Lees meer

Intermediairs moeten grensoverschrijdende constructies melden

Werkt u als intermediair? U moet uw grensoverschrijdende fiscale constructie melden bij de Belastingdienst.(MDR/DAC6) Lees meer

Nieuwe loodsplicht: flexibeler en toekomstbestendig

Met de Loodsplicht Nieuwe Stijl (LNS) kan een schip ontheffing krijgen van de loodsplicht. Lees meer

APK-plicht snelle trekkers en tractorkenteken

Er komt een kentekenplicht voor tractoren. Snelle trekkers moeten periodiek gekeurd worden. Lees meer

Belastingen en heffingen

Aanpassing vermogensbelasting box 3

Heeft u een vermogen tot € 50.000? Dan betaalt u daarover vanaf 2021 geen box 3-belasting. Lees meer

Extra verhoging algemene heffingskorting

In 2021 wordt de algemene heffingskorting extra verhoogd. Lees meer

Baangerelateerde investeringskorting (BIK) verrekenen

Bedrijfsinvesteringen mag u in 2021 via de baangerelateerde investeringskorting (BIK) verrekenen met de loonheffing. Lees meer

Basistarief inkomstenbelasting gaat omlaag

Het basistarief voor de inkomstenbelasting gaat in 2021 omlaag. Lees meer

Zelfstandigenaftrek gaat in stappen omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat vanaf 2021 stapsgewijs omlaag tot € 3.240 in 2036. Lees meer

Bronbelasting op uitgaande rente en royalty’s

Nederlandse bedrijven gaan bronbelasting betalen op uitgaande rente en royalty’s. Lees meer

Verrekenbare verliezen worden beperkt

Vanaf 2021 mogen bedrijven in sommige gevallen niet meer hun volledige winst verrekenen met verliezen uit het verleden. Lees meer.

Lage Vpb-tarief gaat omlaag

Heeft u een bv of nv? Dan gaat voor u in 2021 het lage Vpb-tarief van de vennootschapsbelasting omlaag. Lees meer

Klimaat, energie en natuur

Hoger ODE-tarief voor gas en elektriciteit

In 2021 en 2022 betaalt u een hoger ODE-tarief voor elektriciteit en aardgas. Lees meer

CO2-heffing voor de industrie

Heeft u industriële installaties? Dan betaalt u mogelijk vanaf 2021 CO2-heffing over de uitstoot. Lees meer

Geen motorrijtuigenbelasting voor elektrische bestelauto tot 2025

Heeft u een elektrische bestelauto? Dan betaalt u tot 2025 geen wegenbelasting. Lees meer

Schepen op de Noordzee moeten milieuvriendelijker

Als reder moet u ervoor zorgen dat uw nieuwe schepen die op de Noordzee varen voldoen aan de nieuwe NOx (stikstofoxide) normen. Lees meer

Personeel

Minimumloon omhoog op 1 januari 2021

Heeft u personeel? Het wettelijk minimumloon stijgt op 1 januari 2021. Lees meer

Beperking vrije ruimte fiscale loon in 2021

De vrije ruimte wordt in 2021 minder voor het fiscale loon boven € 400.000. Lees meer

Tijdelijke vrijstelling RVU-heffing

In 2021 wordt de RVU-heffing versoepeld voor werknemers die niet kunnen doorwerken tot hun pensioen. Lees meer

Omscholing naar tekortberoepen in het mkb

Er komt budget voor omscholing van personeel naar beroepen waar in het mkb een tekort aan is (krapteberoepen). Lees meer

Verblijfsregeling voor buitenlands personeel startups

Startups kunnen met de verblijfsregeling straks sneller een verblijfsvergunning voor personeel aanvragen. Lees meer

Product, dienst en innovatie

Verkoop knalvuurwerk en vuurpijlen verboden

Er komt een verbod op enkelschotsbuizen, F3 vuurwerk, knalvuurwerk (incl. knalstrengen) en vuurpijlen. Lees meer

Geen APK-plicht voor auto’s 50 jaar en ouder

De APK-plicht voor oldtimers van 50 jaar en ouder vervalt. Lees meer

Sigaretten niet meer zichtbaar in de (web)winkel

Er komt een uitstalverbod, displayverbod, voor rookwaren. Lees meer

Speciaalzaken: reclame voor tabak verboden

Speciaalzaken mogen geen reclame meer maken voor tabak in en buiten de winkel. Lees meer.

BIG-nummer moet vindbaar zijn

Bent u een BIG-geregistreerde zorgverlener? U moet ervoor zorgen dat iedereen uw BIG-nummer makkelijk kan vinden. Lees meer

Tarief innovatiebox omhoog naar 9%

Het tarief van de innovatiebox gaat in 2021 omhoog van 7% naar 9%. Lees meer

Strengere geluidseisen voor warmtepompen en airco’s

Warmtepompen en airco’s buiten de woning mogen niet meer dan 40dB geluid veroorzaken bij de buren. Lees meer

Benieuwd wat er de afgelopen tijd veranderd is en de komende tijd gaat veranderen? Bekijk alle wetswijzigingen en nieuwe regels.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op donderdag 18 februari 2021 09:03