Wettelijke loondoorbetalingsplicht ook bij verzuim van oproepkrachten of medewerkers in tijdelijk dienstverband

Ondernemers die voor het eerst mensen in dienst nemen doen dit het liefst op een tijdelijk of een oproepcontract. Zij realiseren zich niet dat zij ook dan een risico lopen als de medewerker vanwege ziekte niet kan werken. Het merendeel van de startende- of kleine werkgevers heeft geen financi

Ondernemers die voor het eerst mensen in dienst nemen doen dit het liefst op een tijdelijk of een oproepcontract. Zij realiseren zich niet dat zij ook dan een risico lopen als de medewerker vanwege ziekte niet kan werken. Het merendeel van de startende- of kleine werkgevers heeft geen financi