T: 072-5642669 | E: info@honigenhonig.nl

U bevindt zich hier:Zakelijk»Personeelsverzekeringen»WIA verzekeringen»WIA Werkgeversrisico»WGA eigenrisicodrager

WGA eigenrisicodrager

Als een zieke medewerker na twee jaar nog steeds niet (volledig) aan de slag is, bent u als werkgever nog tien jaar aan het UWV gebonden. Tenzij u kiest voor de WGA eigen risico verzekering. En dat biedt belangrijke voordelen voor een WGA eigenrisicodrager.

Offerte aanvragen

Introductie

Wat is een WGA-eigenrisicodrager?

Iedere werkgever is standaard bij het UWV verzekerd. Werkgevers betalen een basispremie (die is voor iedere werkgever gelijk) en een premie die afhankelijk is van het risico op arbeidsongeschiktheid binnen het bedrijf. Het UWV stelt ieder jaar deze premie vast.

U kunt er ook voor kiezen om zelf risico te dragen. U betaalt dan geen WGA premie aan het UWV. Zodra een van uw medewerkers arbeidsongeschikt raakt, ben u zelf verantwoordelijk voor het uitbetalen van de WGA-uitkering. U kunt zich hiervoor verzekeren. U bent dan vaak veel voordeliger uit.

UWV?

U wilt als werkgever natuurlijk alles goed regelen als het gaat om arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling. In het belang van uw mensen en uw bedrijf. Maar het is nooit uitgesloten dat een zieke medewerker na twee jaar nog steeds niet (volledig) aan de slag is.

U heeft dan in principe te maken met het UWV. Zowel voor alle financiële aspecten als de wettelijke plicht om te werken aan re-integratie. Deze plicht geldt voor u dan nog tien jaar. Betekent dat dit u dan nog tien jaar aan het UWV gebonden bent? Nee, u kunt er namelijk voor kiezen 'eigenrisicodrager' te worden.

WGA eigen risico verzekering

Als u kiest voor de WGA Eigen risico verzekering betaalt u aan het UWV geen gedifferentieerde premie meer en zijn uw uitkerings- en re-integratieverplichtingen verzekerd. Dit levert u belangrijke voordelen op. U betaalt bijvoorbeeld een concurrerende premie, u heeft drie jaar premiegarantie en wordt niet beboet met een hogere gedifferentieerde premie als er werknemers arbeidsongeschikt raken.

Wilt u WGA-eigenrisicodrager worden? Dan moet u daarover eerst advies vragen aan uw ondernemingsraad. Verder hebt u een zekerheidsstelling van uw bank of verzekeraar nodig. Dit is een garantie dat u de WIA-verplichtingen aan uw medewerkers ook kunt nakomen.

Verzekeren

Wilt u eigenrisicodrager worden? Dan kunt u het eigen risico verzekeren met de WGA Eigenrisicodrager Verzekering (WGA ER Verzekering). Deze verzekering sluit perfect aan op de plichten die u dan hebt voor de wet als eigenrisicodrager.

Wij bieden u keuze uit verschillende WGA eigen risico verzekeringen

Honig en Honig werkt samen met verschillende verzekeringsmaatschappijen, die een gespecialiseerd product aanbieden voor een eigenrisicodrager, eventueel in combinatie met een verzuimverzekering.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de WGA Eigen Risico (WGA ER)? Hieronder kunt documenten downloaden van verschillende verzekeraars.

Hebt u nog vragen of wenst u aanvullende informatie? Neem dan contact met ons op, telefoonnummer 072-5642669 of per e-mail info@honigenhonig.nl.