dinsdag 09 mei 2017 12:50

WGA-markt naar nieuwe balans

Uit de recent gepubliceerde Kamerbrief over ontwikkelingen op de markt voor verzuimverzekeringen (WGA) is op te maken dat het aantal werkgevers dat kiest voor een private verzekering vorig jaar significant is afgenomen. In loonsom gemeten daalde het aandeel van verzekeraars in deze hybride markt van 41,2 naar 36,9 procent. De publieke verzekering, die uitgevoerd wordt door het UWV, was eind vorig jaar goed voor 63,1 procent van de loonsom.

Verklaring ontwikkeling WGA-Markt

De ontwikkeling op de WGA-markt komt voor verzekeraars niet als een verrassing. Het relatief grote aandeel van het UWV is volgens het Verbond voor een groot deel te verklaren uit het feit dat de sectorale premie die het UWV rekent relatief laag is, omdat deze de komende jaren nog moet ingroeien naar een meer structureel niveau. Vooral voor kleine werkgevers ontstaat er zodoende een tijdelijke prikkel om voor een publieke verzekering te kiezen.

Naast de verschillen in premiesystematiek is ook het beleid van verzekeraars ten aanzien van re-integratie een factor bij de keuze van werkgevers voor private dan publieke uitvoering. Verzekeraars merken dat vooral grotere werkgevers worden aangesproken door het beleid op dit punt. Het gaat hierbij ook om de combinatie met het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Kleine werkgevers zonder eigen afdeling personeelszaken of HR-expertise kunnen dit als een drempel ervaren omdat ook van hen zelf een actieve bijdrage wordt gevraagd.

Stabiliteit en resultaat WGA

Het Verbond verwacht dat de markt voor WGA ERD verzekeringen de komende jaren weer in rustiger vaarwater komt en naar een nieuwe balans toe beweegt. De recente wetswijziging ter verbetering van het hybride stelsel levert hierin ook een belangrijke bijdrage. “De premiestelling groeit toe naar een nieuw evenwicht en een succesvol beleid op het punt van preventie en re-integratie is een belangrijke troef voor de private markt”, aldus het Verbond.