dinsdag 11 april 2017 15:19

Wijzigingen Arbowet 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 verandert de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbowet. Werkgevers moeten gaan werken met een basiscontract en werknemers krijgen meer rechten om een bedrijfsarts te raadplegen. De wijziging van de Arbowet heeft onder meer gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts en de werkgever. Het doel van de gewijzigde Arbowet is: werknemers en werkgevers beter betrekken bij het arbobeleid. De wijzigingen op een rij.