T: 072-5642669 | E: info@honigenhonig.nl

CAO, mantels en branchepremies

CAO, mantels en branchepremies

Er zijn in Nederland per bedrijfssector of branche afspraken gemaakt over verzekeringen in een CAO, polismantels of door middel van een branchepremie. 

Miljoenen werknemers vallen onder een cao. De kans is groot dat uw onderneming ook gebonden is aan een cao. Ga na of de CAO verplicht is en voorkom daarmee hoge claims van uw werknemers.

Bent u op zoek naar een inkomensverzekering of verzuimverzekering voor u als ondernemer, uw bedrijf en/of uw werknemers? U kunt gebruik maken van diverse arrangementen, branchepremies en mantels voor deze verzekeringen. Het lidmaatschap van een brancheorganisatie kan een aanzienlijk voordeel opleveren.

Om ervoor te zorgen dat u als werkgever geen onjuiste of onnodige verzekeringen afsluit controleren wij of u verplicht bent om een CAO te hanteren.

Formeel kent Nederland geen pensioenplicht. Dat wil zeggen dat werkgevers en werknemers in beginsel vrij zijn om al dan niet een pensioenovereenkomst te sluiten. Toch moet ruim 70% van alle werknemers verplicht deelnemen aan een specifiek pensioenfonds op grond van een verplichtstellingsbesluit.

Zodra een bedrijf of een ondernemer personeel in dienst neemt wordt men door de Belastingdienst ingedeeld in een sector. Deze indeling is gebaseerd op de bedrijfgegevens uit de database van de Kamer van Koophandel. Het is voor werkgevers dus van belang om te controleren of de inschrijving bij de Kvk juist is en of de Belastingdienst de regeling Wfsv juist heeft toegepast.

Honig en Honig biedt werkgevers en werknemers, die vallen onder de CAO Metaal en Techniek (Kleinmetaal) of Automotivebranche, een aantrekkelijke combinatie tussen de verzuimverzekering, WIA-werknemersverzekeringen en de WGA eigen risicodrager verzekering.

Offerte aanvragen

De BOVAG heeft een eigen CAO. Deze CAO heeft een looptijd van 1 december 2009 tot 1 juni 2011. Op het gebied van arbeidsongeschiktheid zijn de afspraken overgenomen vanuit de vorige CAO voor Metaal en Techniek.

Welkom op de speciale pagina van het brancheloket voor werkgevers en zelfstandig ondernemers in de transportsector. Via dit digitale loket regelt u tegen lage kosten eenvoudig uw verzuim, arbo-oplossingen en verzekeringen, uiteraard via de verzekeringsadviseur van Honig en Honig,

Offerte aanvragen

De verzuimverzekering en de WGA eigen risico verzekering Horeca KHN bieden horeca ondernemers zekerheid voor de loondoorbetaling bij ziekte en lasten bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer. U kunt de dekking uitbreiden met aanvullende diensten zoals; arbo, verzuimanalyse en -advies, re-integratie- en interventiebegeleiding, vitaliteit en inzetbaarheid, advies en subsidies en juridische bijstand. Het pakket is samengesteld op basis van de mantelovereenkomst van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Offerte aanvragen

Wij bieden schilders een speciale verzuimverzekering, die volledig is afgestemd op de schildersbranche en aansluit op de schilders-CAO. De verzuimverzekering biedt schilders optimale zekerheid bij ziekteverzuim en een hulp en ondersteuning bij re-integratie.

Offerte aanvragen

Stel een leraar wordt langdurig ziek. In de eerste 2 ziektejaren komt de loondoorbetaling van uw werknemer voor uw rekening en u betaalt ook de kosten voor vervanging, verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarom een verzuimverzekering voor werkgevers in het onderwijs.

De LHV heeft haar leden dringend geadviseerd een WGA-Hiaatverzekering af te sluiten ter dekking van het zogeheten WGA-gat of hiaat bij medewerkers, die onder de CAO Huisartsenzorg vallen.

Offerte

Wilt u in één keer voldoen aan al uw CAO verplichtingen rondom de WIA-verzekeringen? Sluit dan nu CAO Metalektro Oplossing van De Amersfoortse. U heeft dan een WGA-Gat verzekering en een WIA-Bodemverzekering die voldoen aan de onlangs gewijzigde CAO eisen.