T: 072-5642669

U bevindt zich hier:Service & contact»Over Honig en Honig»Zeven vragen over de Kennis- en ervaringstoets

Zeven vragen over de Kennis- en ervaringstoets

Als u zonder advies een complex en impactvol financieel product wilt aanschaffen, wordt dit execution only genoemd. De verzekeraar of adviseur, waar u een product wilt aanschaffen, is dan wettelijk verplicht om te toetsen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om op verantwoorde wijze tot aanschaf over te gaan. Wat houdt die toets in? En wat gebeurt er als de uitslag van de toets niet positief is? Lees hieronder de meest gestelde vragen over de kennis- en ervaringstoets.

Zeven vragen over de Kennis- en ervaringstoets

1. Voor welke producten is de toets verplicht?

De toets is verplicht voor alle financiële producten die onder het provisieverbod vallen, behalve voor uitvaart- en overlijdensrisicoverzekeringen. Bekijk hier welke producten onder het provisieverbod vallen.

2. Wie moet de toets uitvoeren?

De toets moet worden uitgevoerd door de financiële dienstverlener die rechtstreeks complexe en impactvolle financiële producten aanbiedt, zoals een verzekeraar.

3. Wat houdt de toets in?

Aan complexe en impactvolle financiële producten zijn risico’s verbonden. De toets is bedoeld om te kijken of u zich voldoende bewust bent van die risico’s. Begrijpt u de risico’s? En kunt u inschatten wat ze betekenen voor uw eigen financiële situatie? 

In de praktijk betekent dit dat u een aantal vragen moet beantwoorden, voordat u een complex en impactvol financieel product aanschaft. De financiële dienstverlener die u de toets afneemt, mag zelf bepalen hoe hij de toets uitvoert. Het kan zijn dat hij de vragen samen met u doorloopt, maar hij kan ook verwijzen naar een online vragenlijst waar u de vragen zelf kunt invullen.

4. Wanneer moet de toets worden uitgevoerd?

De toets moet voorafgaand aan het verlenen van de financiële dienst worden afgenomen. Dit betekent dus dat u de toets moet doen vóórdat u een complex en impactvol financieel product aanschaft.


5. Wat doet de financiële dienstverlener met de antwoorden?

Alleen de financiële dienstverlener die u de toets afneemt, ziet de antwoorden die u invult; hij mag de uitkomsten dus nooit aan anderen verstrekken. Met de antwoorden die u geeft, kan hij beoordelen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om op een verantwoorde manier een complex en impactvol financieel product aan te schaffen. U moet zich ervan bewust zijn dat u zelf moet nagaan of het product past bij uw behoefte en situatie.

6. Wat gebeurt er als de uitslag op positief is?

De financiële dienstverlener die u de toets voorlegt, zal u, vaak direct, informeren over de uitslag. Als de uitslag positief is, betekent dit dat u het financiële product kunt afsluiten. U bepaalt altijd zelf of u ook tot aanschaf overgaat.

7. En wat als de uitslag niet positief is?

Als de uitslag negatief is, zal de financiële dienstverlener u waarschuwen dat het raadzaam is om advies in te winnen. Uiteraard bepaalt u zelf of u dit opvolgt of dat u het product toch zonder advies afsluit. De aanschaf van een complex en impactvol financieel product via execution only is dus uw eigen verantwoordelijkheid.

Nieuws

Kosten bedrijfsarts blijven voor rekening werkgever

Kosten bedrijfsarts blijven voor rekening werkgever

Het kabinet is niet van plan de bekostiging van de bedrijfsartsen weg te halen bij werkgevers en voortaan via de Zorgverzekeringswet te laten lopen. Dat stelt staatssecretaris Van Ark duidelijk in antwoord op Kamervragen.

Lees meer ...

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van mensen met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een ongeluk, geweldsmisdrijf of medische fout krijgen recht op een schadevergoeding. De Eerste Kamer stemde vanmiddag in met het wetsvoorstel...

Lees meer ...

Verzekeraars en brandweer slaan alarm: helft bedrijven failliet na brand

Verzekeraars en brandweer slaan alarm: helft bedrijven failliet na brand

Veel ondernemers onderschatten de impact van een (grote) brand op de continuïteit van hun bedrijf. Ongeveer de helft van de ondernemingen is na zo’n brand binnen twee jaar failliet. Een gezamenlijke visie van het Verbond van Verzekeraars en de brandw...

Lees meer ...

Informatie voor relaties van Honig en Honig over de Verwerkingsovereenkomst (AVG)

Informatie voor relaties van Honig en Honig over de Verwerkingsovereenkomst (AVG)

U heeft er vast al iets over gelezen. Op 25 mei a.s. treedt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, in werking. Deze (Europese) verordening heeft tot doel burgers extra bescherming te bieden op het gebied van privacy. Uiteraard...

Lees meer ...

Einde overgangsregeling Arbowet

Einde overgangsregeling Arbowet

De vernieuwde Arbowet is op 1 juli 2017 ingegaan. De overgangsregeling van 1 jaar eindigt op 1 juli 2018. Vanaf dat moment moeten alle werkgevers aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet voldoen.

Lees meer ...

Verzilverhypotheek biedt uitkomst voor “arme” ouderen

Verzilverhypotheek biedt uitkomst voor “arme” ouderen

Ouderen met weinig inkomen, maar wel met een woning met een behoorlijke overwaarde én geen mogelijkheid om die overwaarde te verzilveren. Oftewel ‘steenrijk, maar geldarm’. Daar lijkt nu verandering in gekomen. Met de Verzilverlening van de Stichting...

Lees meer ...