Zeven vragen over de Kennis- en ervaringstoets

Als u zonder advies een complex en impactvol financieel product wilt aanschaffen, wordt dit execution only genoemd. De verzekeraar of adviseur, waar u een product wilt aanschaffen, is dan wettelijk verplicht om te toetsen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om op verantwoorde wijze tot aanschaf over te gaan. Wat houdt die toets in? En wat gebeurt er als de uitslag van de toets niet positief is? Lees hieronder de meest gestelde vragen over de kennis- en ervaringstoets.

Zeven vragen over de Kennis- en ervaringstoets

1. Voor welke producten is de toets verplicht?

De toets is verplicht voor alle financiële producten die onder het provisieverbod vallen, behalve voor uitvaart- en overlijdensrisicoverzekeringen. Bekijk hier welke producten onder het provisieverbod vallen.

2. Wie moet de toets uitvoeren?

De toets moet worden uitgevoerd door de financiële dienstverlener die rechtstreeks complexe en impactvolle financiële producten aanbiedt, zoals een verzekeraar.

3. Wat houdt de toets in?

Aan complexe en impactvolle financiële producten zijn risico’s verbonden. De toets is bedoeld om te kijken of u zich voldoende bewust bent van die risico’s. Begrijpt u de risico’s? En kunt u inschatten wat ze betekenen voor uw eigen financiële situatie? 

In de praktijk betekent dit dat u een aantal vragen moet beantwoorden, voordat u een complex en impactvol financieel product aanschaft. De financiële dienstverlener die u de toets afneemt, mag zelf bepalen hoe hij de toets uitvoert. Het kan zijn dat hij de vragen samen met u doorloopt, maar hij kan ook verwijzen naar een online vragenlijst waar u de vragen zelf kunt invullen.

4. Wanneer moet de toets worden uitgevoerd?

De toets moet voorafgaand aan het verlenen van de financiële dienst worden afgenomen. Dit betekent dus dat u de toets moet doen vóórdat u een complex en impactvol financieel product aanschaft.


5. Wat doet de financiële dienstverlener met de antwoorden?

Alleen de financiële dienstverlener die u de toets afneemt, ziet de antwoorden die u invult; hij mag de uitkomsten dus nooit aan anderen verstrekken. Met de antwoorden die u geeft, kan hij beoordelen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om op een verantwoorde manier een complex en impactvol financieel product aan te schaffen. U moet zich ervan bewust zijn dat u zelf moet nagaan of het product past bij uw behoefte en situatie.

6. Wat gebeurt er als de uitslag op positief is?

De financiële dienstverlener die u de toets voorlegt, zal u, vaak direct, informeren over de uitslag. Als de uitslag positief is, betekent dit dat u het financiële product kunt afsluiten. U bepaalt altijd zelf of u ook tot aanschaf overgaat.

7. En wat als de uitslag niet positief is?

Als de uitslag negatief is, zal de financiële dienstverlener u waarschuwen dat het raadzaam is om advies in te winnen. Uiteraard bepaalt u zelf of u dit opvolgt of dat u het product toch zonder advies afsluit. De aanschaf van een complex en impactvol financieel product via execution only is dus uw eigen verantwoordelijkheid.