donderdag 28 juni 2018 08:25

Ziekteverzuim begin 2018 hoger dan gemiddeld

In het eerste kwartaal van 2018 was het ziekteverzuimpercentage hoger dan het in jaren geweest was: maar liefst 4,9%. De laatste keer dat het verzuimpercentage zo hoog was, is meer dan 10 jaar geleden. De reden hiervoor is o.a. de griepepidemie van begin dit jaar. Het eerste kwartaal van 2018 viel samen met de griepepidemie, die volgens het RIVM duurde van half december 2017 tot in april 2018.De gezondheidszorg heeft, vergeleken met andere bedrijfstakken, te maken met het hoogste verzuimpercentage.

Verschillen in verzuimcijfers per bedrijfstak

In de gezondheidszorg werd in het eerste kwartaal het meest verzuimd wegens ziekte. Met 6,5% lag dit aandeel aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor alle bedrijfstakken. Dit percentage was in de gezondheidszorg voor het laatst zo hoog in 2008. Het minste verzuim is er in de horeca (2,3%).

Ziekteverzuim naar bedrijfstak 1e kwartaal 2018

Psychische klachten grootste kostenpost verzuim

Een kwart van alle verzuimdagen van afgelopen jaar is toe te schrijven aan psychische klachten. Dit komt doordat de gemiddelde verzuimduur bij klachten van psychische aard langer is dan bij andere kwalen. Een werknemer die zich ziek meldt wegens psychische klachten verzuimt gemiddeld 57 dagen. Alhoewel griep en verkoudheid verreweg de meest genoemde klachten zijn om niet op het werk te verschijnen, is de gemiddelde verzuimduur veel korter. Gemiddeld gaat men na drie verzuimdagen weer aan de slag. Zo bleek deze week uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemiddeld verzuim in Nederland

Het gemiddelde verzuim in Nederland van werknemers in het mkb is in 2017 gestegen naar 3,5%, ten opzichte van 3,4% in 2016. Deze stijging zet door in de eerste 5 maanden van 2018 naar 3,8%. Van het langdurend verzuim in 2017 (> 6 weken) valt 33% uit door psychische klachten, dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016 (32%). Dat blijkt uit diverse data. Als u bedenkt dat één verzuimdag gemiddeld € 250,00 kost, dan heeft deze stijging voor u als mkb-ondernemer al snel een enorme impact.

Oplossing voor verzuim en arbeidsongeschiktheid

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, kunt u gebruik maken van de specifieke dienstverlening rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Door een combinatie te maken tussen Arbo en Re-integratie, Verzuimverzekering, WGA-ERD en ZW-ERD en WIA-aanvullingen (WGA-Hiaat en WIA-Excedent) krijgt u meer grip op verzuim en eventuele instroom in de WGA. Als register adviseur verzuim en inkomensmanagement zijn wij u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, contract- en polisbeheer en HR- en Schadeservices.

Offerte personeelsverzekeringen aanvragen

Laatst aangepast op woensdag 19 september 2018 15:34

Laatste nieuws!

De Goudse wijzigt premie verzuimverzekeringen

De Goudse wijzigt premie verzuimverzekeringen

Voor veel verzuimrelaties van De Goudse gaat de premie op 1 januari 2019 omhoog. Dit heeft volgens de verzekeraar te maken met de landelijke toename van het verzuim. Het verzuimpercentage…

Lees meer...

Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd

Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd

Het kabinet bouwt de hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens versneld af. Het Belastingplan 2019 leest: "Onder de huidige regeling, die sinds 2014 geldt, is voor de aftrekbare kosten met betrekking tot…

Lees meer...

Bereken uw gedifferentieerde premie voor WGA en ZW-flex voor 2019

Bereken uw gedifferentieerde premie voor WGA en ZW-flex voor 2019

Bereken met de UWV Premiewijzer zelf wat in 2019 bij UWV uw premie is voor de WGA en ZW-flex.

Lees meer...

Meer schade cybercrime door AVG

Meer schade cybercrime door AVG

De nieuwe privacywet AVG zal leiden tot meer cybercriminaliteit en hogere cyberclaims. Daarvoor waarschuwt AIG. Afpersers staan sterker als zij dreigen buitgemaakte data te publiceren, aldus de verzekeraar.

Lees meer...

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees…

Lees meer...

5 tips om langdurig ziekteverzuim te voorkomen

5 tips om langdurig ziekteverzuim te voorkomen

Een zieke medewerker kost gemiddeld € 250,00 per dag en dat bedrag kan verder oplopen. Gelukkig duurt ziekte bij de meeste medewerkers niet langer dan enkele dagen. Als verzuim echter…

Lees meer...

Ziekteverzuim begin 2018 hoger dan gemiddeld

Ziekteverzuim begin 2018 hoger dan gemiddeld

In het eerste kwartaal van 2018 was het ziekteverzuimpercentage hoger dan het in jaren geweest was: maar liefst 4,9%. De laatste keer dat het verzuimpercentage zo hoog was, is meer…

Lees meer...

Honig en Honig uw Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®)!

Honig en Honig uw Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®)!

Honig en Honig beschikt sinds kort over een Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement. Wim Honig heeft het diploma Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®) behaald. Deze opleiding legt een goede…

Lees meer...

Klaar voor de nieuwe arbowet? Nog 1 maand tot 1 juli 2018!

Klaar voor de nieuwe arbowet? Nog 1 maand tot 1 juli 2018!

Binnenkort is het zover. Dan is het 1 juli 2018, hét moment waarop werkgevers alles geregeld moeten hebben in het kader van de nieuwe Arbowet. Voor de invoering van de…

Lees meer...

De Amersfoortse biedt een AOV voor zware beroepen

De Amersfoortse biedt een AOV voor zware beroepen

Ook in de huidige discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd doemen ze weer op: de zware beroepen. Deze maken het voor mensen op de arbeidsmarkt nauwelijks haalbaar om langer…

Lees meer...