donderdag 28 juni 2018 08:25

Ziekteverzuim begin 2018 hoger dan gemiddeld

In het eerste kwartaal van 2018 was het ziekteverzuimpercentage hoger dan het in jaren geweest was: maar liefst 4,9%. De laatste keer dat het verzuimpercentage zo hoog was, is meer dan 10 jaar geleden. De reden hiervoor is o.a. de griepepidemie van begin dit jaar. Het eerste kwartaal van 2018 viel samen met de griepepidemie, die volgens het RIVM duurde van half december 2017 tot in april 2018.De gezondheidszorg heeft, vergeleken met andere bedrijfstakken, te maken met het hoogste verzuimpercentage.

Verschillen in verzuimcijfers per bedrijfstak

In de gezondheidszorg werd in het eerste kwartaal het meest verzuimd wegens ziekte. Met 6,5% lag dit aandeel aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor alle bedrijfstakken. Dit percentage was in de gezondheidszorg voor het laatst zo hoog in 2008. Het minste verzuim is er in de horeca (2,3%).

Ziekteverzuim naar bedrijfstak 1e kwartaal 2018

Psychische klachten grootste kostenpost verzuim

Een kwart van alle verzuimdagen van afgelopen jaar is toe te schrijven aan psychische klachten. Dit komt doordat de gemiddelde verzuimduur bij klachten van psychische aard langer is dan bij andere kwalen. Een werknemer die zich ziek meldt wegens psychische klachten verzuimt gemiddeld 57 dagen. Alhoewel griep en verkoudheid verreweg de meest genoemde klachten zijn om niet op het werk te verschijnen, is de gemiddelde verzuimduur veel korter. Gemiddeld gaat men na drie verzuimdagen weer aan de slag. Zo bleek deze week uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemiddeld verzuim in Nederland

Het gemiddelde verzuim in Nederland van werknemers in het mkb is in 2017 gestegen naar 3,5%, ten opzichte van 3,4% in 2016. Deze stijging zet door in de eerste 5 maanden van 2018 naar 3,8%. Van het langdurend verzuim in 2017 (> 6 weken) valt 33% uit door psychische klachten, dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016 (32%). Dat blijkt uit diverse data. Als u bedenkt dat één verzuimdag gemiddeld € 250,00 kost, dan heeft deze stijging voor u als mkb-ondernemer al snel een enorme impact.

Oplossing voor verzuim en arbeidsongeschiktheid

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, kunt u gebruik maken van de specifieke dienstverlening rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Door een combinatie te maken tussen Arbo en Re-integratie, Verzuimverzekering, WGA-ERD en ZW-ERD en WIA-aanvullingen (WGA-Hiaat en WIA-Excedent) krijgt u meer grip op verzuim en eventuele instroom in de WGA. Als register adviseur verzuim en inkomensmanagement zijn wij u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, contract- en polisbeheer en HR- en Schadeservices.

Offerte personeelsverzekeringen aanvragen

Laatst aangepast op woensdag 19 september 2018 15:34

Laatste nieuws!

Hogere boetes voor ontbreken RI&E en Plan van aanpak

Hogere boetes voor ontbreken RI&E en Plan van aanpak

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Volgens staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW) is dit een onwenselijke situatie. De RI&E vormt immers de elementaire…

Lees meer

Honig en Honig op 19 en 22 april 2019 gesloten

Honig en Honig op 19 en 22 april 2019 gesloten

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (2e Paasdag) is het kantoor van Honig en Honig gesloten.

Lees meer

Nieuwe rekentool voor loonkostenvoordelen werknemer

Nieuwe rekentool voor loonkostenvoordelen werknemer

De Regelhulp financieel CV is een nieuwe online tool waarmee u gemakkelijk per werknemer kunt uitrekenen wat de financiële voordelen zijn waar u gebruik van kunt maken bij deze werknemer.…

Lees meer

Ziekteverzuim in Nederland blijft toenemen

Ziekteverzuim in Nederland blijft toenemen

In 2018 lag het verzuimpercentage in Nederland op 4,2%, hoger dan in de jaren daarvoor (3,8% en 3,5% in 2017 en 2016). Bij grote bedrijven ligt het verzuim het hoogst,…

Lees meer

Rechter: Bestemming hotel niet aangepast, geen schadevergoeding voor afgebrand Polenpension

Rechter: Bestemming hotel niet aangepast, geen schadevergoeding voor afgebrand Polenpension

De eigenaar van een voormalig hotel dat twee jaar geleden door brand volledig verwoest werd, kan fluiten naar een schadevergoeding. Op het moment van de brand werd het pand verhuurd…

Lees meer

Gevolgen van stijging van de WIA-instroom

Gevolgen van stijging van de WIA-instroom

29 december 2005 is de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen – WIA – van kracht geworden als opvolger van de WAO. De WIA zorgde al snel voor een forse…

Lees meer

Aantrekkelijk actietarief Movir AOV voor zakelijk professionals

Aantrekkelijk actietarief Movir AOV voor zakelijk professionals

Bent u op zoek naar betaalbare en goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor het geval u arbeidsongeschikt raakt? Vanaf 1 april 2019 profiteren diverse zakelijk professionals, zoals consultants, ICT'ers, accountants, directeuren en…

Lees meer

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Hoe is loondoorbetaling bij ziekte geregeld voor de bouw? Moet u alleen vaste werknemers loon doorbetalen of ook flexwerkers? Met dit handige overzicht houdt u de verzuimkomsten zo laag mogelijk.…

Lees meer

Geld besparen op de autoverzekering?

Geld besparen op de autoverzekering?

Als u een auto heeft, bent u wettelijk verplicht om minimaal een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade van anderen als u een aanrijding veroorzaakt.…

Lees meer

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Aantal arbeidsongevallen in 2018 gestegen

Het aantal meldingen van arbeidsongevallen is gestegen van 4.212 in 2017 naar 4.368 in 2018. Ook in 2017 was het aantal arbeidsongevallen gestegen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft…

Lees meer