donderdag 28 juni 2018 08:25

Ziekteverzuim begin 2018 hoger dan gemiddeld

In het eerste kwartaal van 2018 was het ziekteverzuimpercentage hoger dan het in jaren geweest was: maar liefst 4,9%. De laatste keer dat het verzuimpercentage zo hoog was, is meer dan 10 jaar geleden. De reden hiervoor is o.a. de griepepidemie van begin dit jaar. Het eerste kwartaal van 2018 viel samen met de griepepidemie, die volgens het RIVM duurde van half december 2017 tot in april 2018.De gezondheidszorg heeft, vergeleken met andere bedrijfstakken, te maken met het hoogste verzuimpercentage.

Verschillen in verzuimcijfers per bedrijfstak

In de gezondheidszorg werd in het eerste kwartaal het meest verzuimd wegens ziekte. Met 6,5% lag dit aandeel aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor alle bedrijfstakken. Dit percentage was in de gezondheidszorg voor het laatst zo hoog in 2008. Het minste verzuim is er in de horeca (2,3%).

Ziekteverzuim naar bedrijfstak 1e kwartaal 2018

Psychische klachten grootste kostenpost verzuim

Een kwart van alle verzuimdagen van afgelopen jaar is toe te schrijven aan psychische klachten. Dit komt doordat de gemiddelde verzuimduur bij klachten van psychische aard langer is dan bij andere kwalen. Een werknemer die zich ziek meldt wegens psychische klachten verzuimt gemiddeld 57 dagen. Alhoewel griep en verkoudheid verreweg de meest genoemde klachten zijn om niet op het werk te verschijnen, is de gemiddelde verzuimduur veel korter. Gemiddeld gaat men na drie verzuimdagen weer aan de slag. Zo bleek deze week uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemiddeld verzuim in Nederland

Het gemiddelde verzuim in Nederland van werknemers in het mkb is in 2017 gestegen naar 3,5%, ten opzichte van 3,4% in 2016. Deze stijging zet door in de eerste 5 maanden van 2018 naar 3,8%. Van het langdurend verzuim in 2017 (> 6 weken) valt 33% uit door psychische klachten, dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016 (32%). Dat blijkt uit diverse data. Als u bedenkt dat één verzuimdag gemiddeld € 250,00 kost, dan heeft deze stijging voor u als mkb-ondernemer al snel een enorme impact.

Oplossing voor verzuim en arbeidsongeschiktheid

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, kunt u gebruik maken van de specifieke dienstverlening rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Door een combinatie te maken tussen Arbo en Re-integratie, Verzuimverzekering, WGA-ERD en ZW-ERD en WIA-aanvullingen (WGA-Hiaat en WIA-Excedent) krijgt u meer grip op verzuim en eventuele instroom in de WGA. Als register adviseur verzuim en inkomensmanagement zijn wij u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, contract- en polisbeheer en HR- en service bij schade.

Offerte personeelsverzekeringen aanvragen

Laatst aangepast op woensdag 19 september 2018 15:34