T: 072-5642669

U bevindt zich hier:Service»Nieuws»Toon items op tag: pensioen
maandag, 05 februari 2018 09:29

Beter inzicht in pensioen

Alle mensen die pensioen opbouwen moeten beter gewezen worden op de kans dat de hoogte van het pensioen kan mee- of tegenvallen. Dat vindt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gepubliceerd in Nieuws
maandag, 04 december 2017 20:35

Vrijwillige voortzetting pensioen na ontslag

Na beëindiging van uw dienstverband kunt u (onder voorwaarden) maximaal tien jaar op eigen kosten uw deelname aan de pensioenregeling voortzetten. Dit heet vrijwillige voortzetting.U blijft pensioen opbouwen en u blijft verzekerd voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid. Ook het nabestaandenpensioenen voor als u onverwacht overlijdt is beter geregeld.

Gepubliceerd in Pensioenwet

Afgelopen dinsdag 19 september jl. was het Prinsjesdag 2017. Naar aanleiding hiervan hebben wij een overzicht gemaakt van de belangrijkste onderwerpen rondom pensioen. Zoals verwacht heeft het demissionaire kabinet alleen het hoognodige is aangepakt. Zo is de vernieuwing van het pensioenstelsel niet meegenomen in de plannen voor 2018. Wat er wel verandert in 2018 zetten wij in deze extra Prinsjesdag-editie speciaal voor u op een rijtje.

Gepubliceerd in Prinsjesdag 2017
woensdag, 26 juli 2017 06:00

Waardeoverdracht of niet?

Wisselt u van baan? Dan kunt u meestal de waarde van uw pensioen overdragen aan de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit kan een opgebouwd ouderdomspensioen, een pensioenkapitaal of een nabestaandenpensioen zijn. Deze opgebouwde pensioenen noemen wij uw pensioenaanspraken en deze pensioenaanspraken hebben een waarde voor een eventuele overdracht.

Gepubliceerd in Pensioenadvies

Bij een pensioenregeling op basis van een beschikbare premie stelt de werkgever een premie beschikbaar voor de werknemer ten behoeve van pensioenopbouw. Als gevolg van de lage rentestand hebben pensioenverzekeraars en pensioen premie instellingen (PPI) nieuwe premiestaffels geïntroduceerd gebaseerd op een rente van 1,5%, 2% of 2,5%. Deze staffels zijn door het ministerie van Financiën goedgekeurd. Wij u informeren graag over het gebruik van premiestaffels in een pensioenregeling.

Gepubliceerd in Nieuws
donderdag, 04 mei 2017 14:14

Verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar

Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Daarom zullen verzekeraars u voorstellen doen om de pensioenregeling voor uw werknemers aan te passen. Hieronder leest u wat dit betekent voor uw collectief pensioen. Hebt u meerdere pensioenregelingen? Dan kan het zijn dat u meerdere brieven ontvangt.

Gepubliceerd in Nieuws

Op 10 maart heeft de Belastingdienst de voorlopige aangepaste premiestaffels gepubliceerd als voorbereiding op de fiscale bepalingen per 01-01-2018. Nu de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 wordt verhoogd naar 68 jaar, zijn er ook nieuwe premiestaffels nodig.

Aanvullende informatie

Gepubliceerd in Nieuws
vrijdag, 17 februari 2017 09:05

Verzamelwet pensioenen 2017

De Verzamelwet pensioenen 2017 beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 juli 2017. Met de wijzigingen opgenomen in dit wetsvoorstel worden verbeteringen in de pensioenwetgeving bewerkstelligd die meer duidelijkheid scheppen voor deelnemers en pensioenuitvoerders.

Gepubliceerd in Nieuws
zaterdag, 11 februari 2017 12:46

Doorwerken na de AOW

Als u na uw pensioen wilt doorwerken, moet u mogelijk een nieuw arbeidscontract afsluiten. U bent bovendien niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. U ontvangt wel een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) en eventueel een ouderdomspensioen van uw werkgever. Ook kunt u recht hebben op een Ziektewet-uitkering.

Gepubliceerd in Pensioen informatie

De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit over pensioenen (beschikbare premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en netto-pensioenregelingen) geactualiseerd.

Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 1 van 29