maandag 05 november 2018 13:34

Pensioen werknemers

Pensioen werknemers - Zoekt u een collectief pensioen voor uw werknemers? Wij kunnen u van dienst zijn met advies, bemiddeling en beheer. Als onafhankelijk pensioenadviseur zijn wij gespecialiseerd in collectieve pensioenregelingen, Wij helpen u graag met o.a. een compleet advies omtrent een dekking voor het ouderomspensioen, overlijden een arbeidsongeschiktheid van uw werknemers of een marktvergelijking als u nieuw pensioencontract wilt afsluiten.

Offerte pensioen werknemers aanvragen

Gepubliceerd in Collectieve pensioenen

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag 2018. Naar aanleiding hiervan hebben wij een overzicht gemaakt van de belangrijkste onderwerpen rondom pensioen. Zoals verwacht heeft het demissionaire kabinet alleen het hoognodige is aangepakt. Zo is de vernieuwing van het pensioenstelsel niet meegenomen in de plannen voor 2019. Wat er wel verandert in 2019 zetten wij in deze extra Prinsjesdag-editie speciaal voor u op een rijtje.

Gepubliceerd in Prinsjesdag
donderdag 25 juni 2015 08:41

Verlenging van uw pensioencontract?

Heeft u een voorstel ontvangen voor de verlenging van uw (collectief) pensioencontract? Laat u dan goed adviseren en vraag onze pensioenadviseur om pensioenadvies. Als gevolg van alle veranderingen in de pensioenwereld kunnen er grote verschillen ontstaan tussen uw oude pensioenregeling en het verlengingsvoorstel. Het overstappen naar een ander aanbieder of zelfs een andere pensioenregeling kan veel kosten besparen voor werkgevers en werknemers. Een marktvergelijking kan u hierbij helpen.

Offerte aanvragen

Gepubliceerd in Bemiddeling zakelijk
dinsdag 30 november 1999 00:00

ANW-Hiaat verzekering

ANW-Hiaat verzekering - De ANW-Hiaat verzekering zorgt voor een uitkering na overlijden voor nabestaanden, die geen recht hebben op de Algemene Nabestaanden Wet (ANW). Hiermee kan het ANW-hiaat financieel worden opgevangen.

Gepubliceerd in Levensverzekeringen
woensdag 26 juli 2017 04:00

Waardeoverdracht of niet?

Wisselt u van baan? Dan kunt u meestal de waarde van uw pensioen overdragen aan de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit kan een opgebouwd ouderdomspensioen, een pensioenkapitaal of een nabestaandenpensioen zijn. Deze opgebouwde pensioenen noemen wij uw pensioenaanspraken en deze pensioenaanspraken hebben een waarde voor een eventuele overdracht.

Gepubliceerd in Pensioenadvies

Met een berekening verdeling pensioen na echtscheiding, weet u wat de gevolgen zijn van o.a. Wet Verevening Pensioen bij Echtscheiding (Wet VPS). Deze wet beschrijft hoe het pensioen, dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode, moet worden verdeeld bij een echtscheiding.

Advies

Gepubliceerd in Pensioenadvies
woensdag 16 oktober 2013 14:35

Berekening pensioenschade

Onder pensioenschade wordt verstaan het gemis aan verdere pensioenopbouw als gevolg van bijvoorbeeld overlijden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of ontslag.

Berekening pensioenschade aanvragen

Gepubliceerd in Pensioenadvies
donderdag 13 oktober 2011 14:57

Pensioen voor Directeur Grootaandeelhouder DGA

Pensioen voor Directeur Grootaandeelhouder DGA - Het Pensioen voor Directeur Grootaandeelhouder DGA kunt u met de DGA pensioenverzekering verzekeren dat past bij uw persoonlijke situatie. Het Pensioen voor Directeur Grootaandeelhouder DGA wordt speciaal voor u op maat gemaakt. U kunt uw oudedagsvoorziening naar uw eigen wensen inrichten en tegelijkertijd een aantal risico’s opvangen en zelf beslissen of u een garantiekapitaal wenst of dat u op basis van beleggingen een pensioenkapitaal gaat opbouwen.

Advies Pensioen voor Directeur Grootaandeelhouder DGA

Gepubliceerd in DGA Pensioen
donderdag 08 maart 2018 10:52

Pensioen voor zelfstandig ondernemers

Als zelfstandig ondernemer bouwt u niet automatisch pensioen op. Om na pensionering niet afhankelijk te zijn van alleen een AOW-pensioen, is het verstandig op tijd een aanvullend pensioen te regelen. Hieronder vindt u een paar mogelijkheden om pensioen voor zelfstandig ondernemers op te bouwen.

donderdag 03 april 2014 07:15

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

De Fiscale oudedagsreserve FOR is een voorlopige reservering, waardoor de belastingheffing bij ondernemers wordt uitgesteld om een aanvullend pensioen op te bouwen. 

Pagina 1 van 6