T: 072-5642669

U bevindt zich hier:Zakelijk»Personeelsverzekeringen»Ziekteverzuim en ERD»WGA-ERD verzekering

WGA-ERD verzekering

Met de WGA- ERD verzekering verzekert u zich als eigen risicodrager voor de financiële gevolgen als één van uw werknemers arbeidsongeschikt wordt en in de WGA komt. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie meer aan het UWV. U verzekert uw uitkerings- en re-integratieverplichtingen met de WGA ERD verzekering.

Offerte

Algemeen

Premie WIA/WGA bij het UWV

In het publieke bestel betaalt u premie aan de Belastingdienst. Deze premie ziet er vanaf 2014 als volgt uit:

Wijziging berekening premies ZW-flex en WGA-flex

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Deze wet is bedoeld om de instroom van vangnetters in de WIA te beperken. Werkgevers worden gestimuleerd om hieraan mee te werken. De vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) is daarom veranderd. De uitkeringslasten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers worden meer toegerekend aan de laatste werkgever.

Gedifferentieerde premie Whk

De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit 3 onderdelen:

 1. gedifferentieerde premie WGA-vast;
 2. gedifferentieerde premie WGA-flex;
 3. gedifferentieerde premie ZW-flex.

U betaalt een gedifferentieerde premie voor vaste werknemers en flexwerkers die bij u in dienst zijn.

Flexwerkers zijn werknemers die:

 • ziek worden en een fictief dienstverband hebben, zoals thuiswerkers of provisiewerkers;
 • ziek uit dienst gaan (uitzendkrachten met een contract met uitzendbeding, werknemers met een tijdelijk dienstverband en werknemers die ziek zijn op het moment waarop hun vaste dienstverband eindigt);
 • binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (nawerking van de Ziektewet).

Werkgevers ingedeeld in 3 categorieën

Bij de berekening van de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex deelt het UWV en de Belastingdienst werkgevers in 3 categorieën in. Bij iedere categorie komen de premies op een andere manier tot stand: 

 • Kleine werkgevers
  met een loonsom die gelijk of minder is dan 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer: premie op sectorniveau.
 • Middelgrote werkgevers
  met een loonsom van meer dan 10 en gelijk of minder dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer: gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie.
 • Grote werkgevers
  meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer: individuele premie. 

Welke WGA of ZW premie(s) gaat u betalen? 

Algemene parameters:

2016:

Soort premie(s):

Gemiddelde premieplichtig loon

€ 31.900

Sectorpremie

Grens klein/middelgrote werkgever

€ 319.000

Sectorpremie en gedifferentieerde WGA premie

Grens middelgrote/grote werkgever

€ 3.190.000

Gedifferentieerde WGA premie

Vaststellen van de gedifferentieerde premie Whk

Ieder jaar worden de premies door UWV berekend en door de Belastingdienst vastgesteld. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk kijkt UWV naar gegevens van 2 jaar eerder. Het gaat daarbij om Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in dat jaar zijn toegekend aan (ex-)werknemers van uw bedrijf. De Belastingdienst informeert u altijd in het najaar over uw gedifferentieerde premie Whk. Omdat deze premie uit meerdere onderdelen bestaat, kunt u tegen ieder onderdeel van de premie bezwaar maken. Dit doet u bij de Belastingdienst, nadat u van hen een brief over uw premie heeft gekregen.

Gedifferentieerde premie Whk

UWV berekend de gedifferentieerde premie op basis van gegevens van 2 jaar geleden. Het gaat daarbij om Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in dat jaar zijn toegekend aan (ex-)werknemers van uw bedrijf. Omdat u belanghebbende bent bij de beslissingen, die UWV neemt over die uitkeringen, ontvangt u meestal kopieën van brieven met deze beslissingen. Het gaat om beslissingen over het recht op de uitkering of de hoogte of duur ervan. Als belanghebbende heeft u recht om bezwaar te maken tegen de beslissingen.

Gedifferentieerde premie Whk

UWV berekent de gedifferentieerde premie Whk op basis van gegevens over van 2 jaar geleden.

Premiewijzer Gedifferentieerde premie Whk

Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) kunt een schatting maken van de hoogte van uw gedifferentieerde premie (Whk) .

Gedifferentieerde premie WGA

De gedifferentieerde premie die u betaalt, is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw bedrijf. Hierbij is het belangrijk of u een grote, een middelgrote of een kleine werkgever bent. U krijgt van de Belastingdienst een beslissing over de hoogte van de premie die u moet betalen.

Eigenrisicodrager WGA? Dan geen gedifferentieerde premie WGA

Als u ervoor kiest om eigen risicodrager voor de WGA te worden, dan betaalt u géén gedifferentieerde premie WGA-vast meer aan de Belastingdienst. U betaalt nog wel de basispremie en gedifferentieerde WGA-flexpremie (tot 01-01-2017). Voor deze laatste premie kunt niet eerder dan 2017 eigenrisicodrager worden. In 2016 moet u dus premie WGA-flex aan de Belastingdienst betalen.

Veranderingen WGA eigen risico dragen vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 verandert het eigen risico dragen voor de WGA. De overheid wil hiermee de concurrentieverhoudingen tussen de private en de publieke verzekeringsmarkt verbeteren. Wat verandert er voor nieuwe en bestaande werkgevers die het eigen risico dragen voor de WGA? 

 • Geen inlooprisico meer voor werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA worden.
  Wanneer werkgevers eigenrisicodrager worden per 1-1-2017, dan mogen zij hun staartlasten achterlaten bij het UWV. Staartlasten zijn de WGA-lasten van werknemers die op het moment van overstap een WGA-uitkering ontvangen of ziek zijn en op termijn een WGA-uitkering hebben ontvangen. Dit betekent dat u de eerste twee jaar volledig schadevrij bent voor uw WGA schadelast.
 • Werkgevers die terugkeren naar UWV betalen een premie gebaseerd op hun historische WGA-lasten.
  Dit zijn de WGA uitkeringen die zijn ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap, en de WGA uitkeringen uit de periode waarin de werkgever publiek verzekerd was. Wilt u binnen 3 jaar nadat u gestopt bent als eigenrisicodrager opnieuw eigenrisicodrager worden? Dan gelden hiervoor extra voorwaarden. Deze vindt u in hoofdstuk 5 van het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.
 • Werkgevers dragen vanaf 1 januari 2017 het eigen risico voor de totale WGA-lasten (vast en flex samen).
  Werkgevers die eigenrisicodrager willen blijven na 1 januari 2017 moeten opnieuw een garantieverklaring indienen bij de Belastingdienst. Gebruik hiervoor de modelgarantieverklaring bij de aanvraag eigenrisicodragerschap voor de WGA. Deze modelgarantieverklaring moet uiterlijk 31 december 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Deze modelgarantieverklaring kunt u downloaden op www.belastingdienst.nl.

Advies WGA ERD verzekering en WGA eigenrisicodrager

Uiteraard kunnen wij u van dienst zijn met advies over de WGA ERD verzekering. Wel of niet eigen risicodrager worden/blijven? Hier vindt u meer informatie over ons advies inzake de WGA ERD verzekering.

Meer informatie over de WGA ERD verzekering?

Heeft u vragen of wenst u aanvullende informatie over de WGA Eigen Risico Verzekering? Neemt u dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail naar info@honigenhonig.nl.

Nieuws

Checklist nieuwe privacywet (AVG) en personeel

Checklist nieuwe privacywet (AVG) en personeel

Wat betekent de nieuwe privacywet (AVG) voor u als ondernemer? En voor uw personeel? Een overzicht met 9 belangrijke taken voor werkgevers.

Lees meer ...

Personeelsdossier en privacy, hoe zit dat?

Personeelsdossier en privacy, hoe zit dat?

Als werkgever bent u verplicht om van alle werknemers een personeelsdossier bij te houden. Uw personeel moet erop kunnen vertrouwen dat u zorgvuldig met die gegevens omgaat en dat niet zomaar iedereen erbij kan. Hoe zit het met de privacywetgeving?

Lees meer ...

Pensioen bij scheiding vanaf 2020 automatisch verdeeld

Pensioen bij scheiding vanaf 2020 automatisch verdeeld

Vanaf 2020 moet het pensioen na een echtscheiding automatisch verdeeld worden over beide ex-partners. Dit stelt Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor in een brief aan de Tweede Kamer. Koolmees wil hiervoor de Wet verevening...

Lees meer ...

Kabinetsplan kortere loondoorbetaling bij ziekte werkt averechts

Kabinetsplan kortere loondoorbetaling bij ziekte werkt averechts

In oktober 2017 verscheen het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Over de plannen op het gebied van sociale zekerheid ontstond toen veel ophef. Nu het stof wat is neergedaald, is het tijd voor een beschouwing. De lange termijn visie voor de lo...

Lees meer ...

Klaar voor de belastingaangifte 2018?

Klaar voor de belastingaangifte 2018?

Op 1 maart is het weer zover, vanaf dan mag iedereen achter de computer kruipen om de belastingaangifte over het jaar 2017 in te dienen. Bent u er al klaar voor? Wij helpen u graag op weg.

Lees meer ...

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wo...

Lees meer ...