Opstalverzekering verhuurd woonhuis

Opstalverzekering verhuurd woonhuis - Bij een huurwoning of verhuurd woonhuis dient de verhuurder (eigenaar) een opstalverzekering afsluiten. Bent u eigenaar van meerdere appartementen of woningen en wilt u deze verhuren? Hiervoor bieden wij de opstalverzekering verhuurd woonhuis. De opstalverzekering verhuurd woonhuis is beschikbaar voor de verhuur van een appartement/flat, garagebox, hoekwoning, tussenwoning, twee-onder-een-kap woning en vrijstaande woning dat verhuurd voor particuliere bewoning en is verhuurd aan derden. Honig en Honig is u graag van dienst zijn met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Offerte opstalverzekering verhuurd woonhuis aanvragen

Welk soort verzekering is de opstalverzekering verhuurd woonhuis?

De opstalverzekering verhuurd woonhuis vergoedt schade aan verhuurd woonhuis. Verzekeraars vergoeden schade door onder andere brand, inbraak, vandalisme, neerslag, overstroming, inslag van hagelstenen, storm, lekkage en aanrijding. Schade door vallen en stoten is niet verzekerd. Naast de schadevergoeding vergoeden verzekeraars ook de kosten die u moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, huurderving, verminderd woongenot, kosten voor vervangend onderdak, kosten voor noodzakelijke aanpassingen volgens overheidsvoorschriften.

Wat is verzekerd?

Uw verhuurd woonhuis is verzekerd. Bij het verhuurd woonhuis horen onder andere de bijgebouwen, funderingen, kelders, leidingen, terreinafscheidingen, zonneschermen, screens, rolluiken en zonnepanelen. Let op! Bijgebouwen met een vloeroppervlakte groter dan 25m2 en zonnepanelen zijn alleen verzekerd als u ze heeft opgegeven. Ze staan dan vermeld op uw polisblad.

Te verzekeren gebouwen en bestemming

Met de opstalverzekering verhuurd woonhuis kunt u een verhuurd appartement/flat, garageboxen, hoekwoning, tussenwoning, twee-onder-een-kap woning en vrijstaande woning verzekeren.

Verzekerd bedrag

Uw verhuurd woonhuis is zonder maximum verzekerd. De verzekeringsmaatschappij vergoedt de herbouwwaarde. Als u uw verhuurd woonhuis niet wilt of mag herbouwen vergoeden verzekeraars de verkoopwaarde of de sloopwaarde. Zij vergoeden de nieuwwaarde van inbouwapparatuur, toestellen zoals de cv-ketel, vloeren of erfafscheidingen. Als deze minder waard zijn dan 40% van de huidige nieuwwaarde dan vergoeden zij de dagwaarde. Check de voorwaarden en de afschrijvingslijst of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Contra-expertise na schade

Wilt u een eigen expert inschakelen? Dan krijgt u de redelijke kosten daarvan vergoed. De expert moet zich wel houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met de verzekeraar of onze adviseur op. Let op: kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben, zoals kosten die uw deskundige maakt voor belangenbehartiging, vergoeden verzekeraars alleen als er volgens de wet sprake is van een vergoedingsplicht.

Glas

Schade aan de ruiten in uw verhuurd woonhuis is beperkt verzekerd tegen onder andere brand, storm, hagel en inbraak. U kunt dit uitbreiden met de keuzedekking Glas. Deze dekt de glasschade in geval van gebroken ruiten in uw woning door vrijwel alle oorzaken. Let op: de ruiten in uw verhuurd woonhuis zijn niet verzekerd tijdens bouw, aanbouw of verbouw, als uw verhuurd huis is gekraakt of langer dan 3 maanden leeg staat.

Tuin

Schade aan de tuin is standaard meeverzekerd tot een maximum bedrag. Verzekeraars vergoeden onder andere geen schade door diefstal en weersinvloeden zoals regen, vorst en storm. Schade door storm of hagel aan uw paviljoen, ingegraven of verankerde jacuzzi of zwembad en vaste buitenkeuken is wel verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Gaat u verbouwen of aanbouwen? Dan zijn uw verhuurd woonhuis en de (bouw)materialen die in uw verhuurd woonhuis staan verzekerd. Is uw verhuurd woonhuis tijdens de verbouw of aanbouw onbewoond of niet wind- en waterdicht? Dan is er een beperkte dekking. Staat uw verhuurd woonhuis leeg, is het onbewoond, buiten gebruik of gekraakt? Dan is er een beperkte dekking. Deze situaties moet u altijd aan ons melden. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Vandalisme

Schade aan uw verhuurd woonhuis door vandalisme van iemand die onrechtmatig uw verhuurd woonhuis binnen is gedrongen is verzekerd. 

Wat is niet verzekerd?

Schade door onder andere aardbeving, constructiefouten, grondverzakking, scheurvorming, dieren, ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Is de gebeurtenis die de schade veroorzaakt niet plotseling en onvoorzien? Of heeft de gebeurtenis plaatsgevonden buiten de looptijd van de opstalverzekering verhuurd woonhuis? Dan is de schade niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de opstalverzekering verhuurd woonhuis of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Vallen en stoten

Schade aan uw verhuurd woonhuis door vallen, stoten, botsen en andere ongelukjes is niet verzekerd. Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor de vloer beschadigt. Bij verhuur is het verzekeren tegen schade door vallen en stoten niet mogelijk.

Onvoldoende onderhoud

U bent niet verzekerd voor de kosten van het onderhoud van uw verhuurd woonhuis. Onderhoud u uw verhuurd pand onvoldoende en ontstaat of verergert hierdoor de schade? Dan vergoeden verzekeraars de schade niet.

Vandalisme 

Schade door vandalisme aan de buitenzijde van uw verhuurd woonhuis, zoals graffiti, is niet verzekerd. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende kitvoegen of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze adviseur.

Eigen risico

U kiest zelf uw eigen risico. Vaak wordt er onderscheid gemaakt in eigen risico bij storm en voor overige schades. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. Bij schade aan de ruiten in uw verhuurd woonhuis geldt het gekozen eigen risico niet.

Aanbouw of verbouw

Bij aanbouw en verbouw is uw verhuurd woonhuis verzekerd. Maar als tijdens de aanbouw of verbouw uw verhuurd woonhuis onbewoond is of niet wind- en waterdicht, dan is de dekking beperkt. Inbraak en diefstal is dan alleen verzekerd als er braaksporen zichtbaar zijn aan het verhuurd woonhuis. Schade door brand, ontploffing, bliksem, storm, hagel, sneeuwdruk is wel verzekerd.

Leegstand of gekraakt

Is uw verhuurd woonhuis gekraakt of staat het leeg? Dan bent u beperkt verzekerd. Schade door inbraak en diefstal is dan bijvoorbeeld niet verzekerd. Er is alleen dekking voor schade door brand, ontploffing, bliksem, storm en hagel.

Overstroming primaire waterkeringen en buitendijks

Overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, overgelopen of gefaald vergoeden verzekeraars niet. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de Wts (Wet tegemoetkoming schade bij rampen). Betreft het een verhuurd pand in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden verzekeringsmaatschappijen de schade door een overstroming niet.

Waar ben ik gedekt?

De opstalverzekering verhuurd woonhuis dekt schade aan uw verhuurd woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de opstalverzekering verhuurd woonhuis aanvraagt of u heeft schade, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota, afhankelijk van de gekozen betalingstermijn.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De opstalverzekering verhuurd woonhuis begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeringsmaatschappijen de opstalverzekering verhuurd woonhuis stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de opstalverzekering verhuurd woonhuis dagelijks opzeggen. De opstalverzekering verhuurd woonhuis stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via de mail bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij de verzekeraar.

Algemene informatie

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de opstalverzekering verhuurd woonhuis. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Meer weten over de opstalverzekering voor een verhuurd woonhuis?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de opstalverzekering verhuurd woonhuis? Neem dan contact op met Honig en Honig te Alkmaar en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Vraag een vrijblijvende (maatwerk-) offerte aan!