Huurdersbelangverzekering

Verbetert u het gebouw dat u huurt? Bijvoorbeeld met een nieuwe keuken, toilet, vloer of tegels? Dat wordt huurdersbelang genoemd. Krijgt u schade aan deze spullen? De huurdersbelangverzekering verzekert uw verbeteringen aan een pand dat u huurt tegen schade. Ook aanpassingen die voor uw huurtermijn werden gedaan kunnen verzekerd worden. De huurdersbelangverzekering is meestal een aanvullende dekking op een inventaris- en goederenverzekering.

Offerte aanvragen

Welk soort verzekering is de huurdersbelangverzekering?

De huurdersbelangverzekering vergoedt de schade aan de verbeteringen aan het gebouw dat u huurt. Het gaat om zaken waarvoor u volgens de huurovereenkomst voor de schade moet betalen of die onderdelen van het gebouw die u moet herstellen bij schade.

Ook particulieren kunnen te maken krijgen met huurdersbelang

Ook particuliere huurders van een huis kunnen verbeteringen doorvoeren die eigenlijk investeringen in het huis zijn. Deze zijn mee te verzekeren op de inboedelverzekering. Denk aan betimmeringen, vloeren, behang, schilder- en stucwerk, verwarmingsinstallaties, beveiligingsinstallaties, keuken, badkamer, tuinhuisje en zonnepanelen.

Eigenarenbelang bij koopappartement

Heeft u een koopappartement? Dan heeft de Vereniging van Eigenaren (VvE) vaak een opstalverzekering afgesloten. Maar deze opstalverzekering biedt geen of een beperkte dekking voor de verbeteringen of uitbreidingen aan uw appartement (eigenarenbelang) zoals: uw keuken, badkamer, schuren, schuttingen, garages, afdaken, overkappingen en zonnepanelen. Het eigenarenbelang kan mee worden verzekerd op een inboedelverzekering, zolang deze niet zijn verzekerd via de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Wat is verzekerd met de huurdersbelangverzekering?

Verzekerd is schade aan de verbeteringen aan het bedrijfsgebouw op het op de polis genoemde risicoadres dat u huurt. Het gaat daarbij om schades door een verzekerde gebeurtenis. Huurdersbelang omvat alle veranderingen, aanpassingen en uitbreidingen die u als huurder aan het gebouw heeft aangebracht. Denk hierbij aan een keuken, sanitaire voorzieningen, centrale verwarming, vaste parketvloeren, schuurtjes en schuttingen. In geval van schade vergoeden verzekeraars de kosten om de beschadigde zaken te herstellen. Is herstel niet mogelijk? Dan vergoeden zij de schade op basis van de herbouwwaarde.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag voor huurdersbelang is gebaseerd op de herbouwwaarde ervan. Het verzekerde bedrag staat in uw polis en geldt als maximale vergoeding bij schade. Bij diverse verzekeraars kunt u kiezen voor garantie tegen onderverzekering. Met deze garantie wordt de schade aan uw verzekerde zaken volledig vergoed. Ook als deze groter is dan het verzekerde bedrag in uw polis.

Kosten na schade of kosten om de schade te beperken

Kosten die u na een schade moet maken zijn ook verzekerd. Zo vergoeden verzekeraars de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade en redelijke kosten die u moet maken om verdere schade te beperken of te voorkomen. Kosten voor een noodvoorziening, het opruimen van beschadigde zaken of voor vervoer en verblijf naar een geschikte herstel- of bewaarplaats zijn ook verzekerd. Maar deze vergoeden verzekeringsmaatschappijen vaak tot een maximaal percentage van het verzekerde bedrag.

Contra-expert

Heeft u schade? Dan wordt deze vastgesteld door de expert van de verzekeringsmaatschappij. U kunt ook zelf een expert inschakelen. Dit noemen we een contra-expert. De kosten voor een contra-expert vergoeden verzekeraars ook, voor zover deze redelijk zijn.

Wat is niet verzekerd met de huurdersbelangverzekering?

De huurdersbelangverzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Opzet, roekeloosheid, verboden activiteiten, fraude en molest

U krijgt nooit een vergoeding voor schade die het gevolg is van opzettelijk handelen, roekeloosheid, een verboden activiteit, fraude of molest. Fraudeert u bij het afsluiten van de huurdersbelangverzekering of bij het claimen van een schade? Dan zullen verzekeraars de huurdersbelangverzekering beëindigen.

Aardbeving, grondverzakking of vulkanische uitbarsting

U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving. Ook niet als die het gevolg is van de winning van gas, olie, zout of delfstoffen. Bij een grondverzakking of vulkanische uitbarsting is ook geen vergoeding mogelijk

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij het bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Huur

Als het gebouw vanwege de schade niet kan worden verhuurd, vergoeden verzekeraars de misgelopen huuropbrengsten niet.

Waterschade bij neerslag

Waterschade bij neerslag doordat bijvoorbeeld ramen of deuren open staan, is niet verzekerd. In de polisvoorwaarden hebben verzekeringsmaatschappijen duidelijk opgenomen wanneer schade door water niet onder de dekking valt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de huurdersbelangverzekering geldt vaak een algemeen eigen risico. Dit is het deel van de schade dat voor uw eigen rekening blijft. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen. Let op, er zijn situaties waarvoor een afzonderlijk eigen risico geldt. Is zo'n situatie voor u van toepassing? Dan leest u dit in uw polis.

Overstroming

Schade door een overstroming is niet altijd verzekerd. Verzekeraars vergoeden geen schade door water doordat een waterkering die moet beschermen tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of heeft gefaald. Het gaat om overstromingen als gevolg van het bezwijken, overlopen of falen van een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , Volkerak-Zoommeer, Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Afspraken

Soms gelden er afspraken, bijvoorbeeld voor preventieve maatregelen. Het is belangrijk dat u nagaat of u hieraan voldoet. Doet u dat niet? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op schadevergoeding. Let op, niet alle afspraken zijn opgenomen in de voorwaarden. Er kunnen ook afspraken zijn opgenomen in clausules bij uw polis.

Zaken buiten een bedrijfsgebouw

Bevinden uw zaken zich buiten een bedrijfsgebouw? Dan is de dekking van de huurdersbelangverzekering beperkt. Deze zaken zijn dan bijvoorbeeld niet meer gedekt tegen storm, hevige lokale regenval, diefstal of vandalisme.

Leegstand

Als uw gebouw leegstaat geldt een beperkte dekking. Check hiervoor de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De huurdersbelangverzekering geldt voor de risicoadressen die op uw polis of het verzekeringsbewijs staan. De dekking van de huurdersbelangverzekering geldt alleen voor schades die zijn ontstaan binnen Nederland. Als verzekeraars met u een ander dekkingsgebied afspreken, dan staat dit op uw polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de huurdersbelangverzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee aan de afhandeling hiervan. U mag hierbij niets doen wat de belangen van verzekeraars zou kunnen schaden. Is de schade het gevolg van diefstal, inbraak, vandalisme of een ander strafbaar feit? Dan moet u hiervan direct aangifte doen bij de politie.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. De premie kunt u maandelijks alleen via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal, per halfjaar en per jaar betalen via een automatische incasso of via een (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het verzekeringsbewijs staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als u of verzekeraars de huurdersbelangverzekering niet beëindigen, dan verlengen verzekeringsmaatschappijen deze telkens voor een jaar. Let op, de huurdersbelangverzekering is alleen van kracht als u de premie betaalt. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeringsmaatschappijen de huurdersbelangverzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de huurdersbelangverzekering dagelijks beëindigen. De huurdersbelangverzekering eindigt dan een maand daarna of zoveel later als u wenst. U kunt de verzekering schriftelijk of per e-mail beëindigen.

Algemene informatie huurdersbelangverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de huurdersbelangverzekering. In een offerte, op de polis en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd. Heeft u vragen over de huurdersbelangverzekering raadpleeg dan onze adviseur.

Meer weten over de huurdersbelangverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de huurdersbelangverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.