Zakelijke fietsverzekering

Bedrijven en hun medewerkers gebruiken steeds vaker tijdens het werk een zakelijke fiets of e-bike. Met de zakelijke fietsverzekering is de fiets van de zaak goed verzekerd. U kunt de zakelijke fietsverzekering samenstellen met een diefstaldekking of een cascodekking en naar keuze uitbreiden met de dekkingen ongevallen, verhaalsrechtbijstand en pechhulp.

Offerte

Bereken de premie voor uw zakelijke fietsverzekering!

 

Welk soort verzekering is de zakelijke fietsverzekering?

De zakelijke fietsverzekering vergoedt schade aan uw (elektrische) fiets bij diefstal. Is de fiets casco verzekerd? Dan is beschadiging door een plotselinge van buitenaf komende oorzaak ook verzekerd. Bijvoorbeeld schade door een ongeval of botsing.  De zakelijke fietsverzekering geldt voor minimaal 1 jaar en u betaalt de premie per jaar of per maand.

Wat is verzekerd met de zakelijke fietsverzekering?

Tegen welke schadegebeurtenissen of hulp u bent verzekerd, hangt af van de gekozen module(s). Uw zakelijke fiets is tegen diefstal verzekerd. Daarnaast kan u de fiets ook casco verzekeren. Dan bent u ook verzekerd voor schade aan de fiets door alle plotselinge van buitenaf komende oorzaken. Bijvoorbeeld schade door vallen, botsen en aanrijding. De module diefstal biedt dekking tegen diefstal van de volledige fiets. Diefstal van alleen onderdelen is niet verzekerd. Schade aan de fiets door een poging tot diefstal, alsook tijdens de diefstal veroorzaakte schade aan de fiets is ook verzekerd. Diefstal van fietsonderdelen is wel verzekerd op de casco dekking.

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende soorten fietsen:

 • ATB/Mountainbike
 • ATB/Mountainbike (E-bike)
 • Bakfiets
 • Bakfiets (E-bike)
 • Driewieler
 • E-bike
 • Gewone/Stadsfiets
 • Hybride/Tourfiets
 • Kinderfiets
 • Lage racer
 • Ligfiets
 • Ligfiets voor gehandicapten
 • Racefiets
 • Tandem
 • Vouwfiets

Zakelijk gebruik of verhuur

In afwijking van de polisvoorwaarden is er dekking bij zakelijk gebruik en verhuur van de fiets als dit vooraf aan de verzekeraar kenbaar is gemaakt bij het aanvragen van de zakelijke fietsverzekering. Dit geldt niet voor schade veroorzaakt in de hoedanigheid van:

 • Bezorging door/voor grote supermarktketens
 • Fatbikes
 • Fietsen in eigendom en gebruikt voor (maaltijd)bezorging fastfood keten
 • Fietsen van het merk VanMoof
 • Flitsbezorgdiensten
 • Pakketbezorging door grote koeriersdiensten (zoals DHL en Post NL)

Diefstal of total loss

U ontvangt de nieuwwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen 3 jaar ontstaat. De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare (elektrische) fiets. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond. De verzekeraar betaalt alleen een total loss schade als de fiets casco is verzekerd.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden zoals bijvoorbeeld; de pechhulp dekking is persoonsgebonden en geldt alleen voor de eigenaar & bestuurder. De pechhulp dekking is niet overdraagbaar op een andere bestuurder. Er wordt alleen pechhulp geboden als u ten minste 2 KM vanaf het startpunt van de dagfietstocht pech krijgt. Verzekeraars verlenen pechhulp in Nederland bij het uitvallen van de verzekerde fiets door; tijdens de fietsrit opgelopen letsel/ziekte, diefstal of verlies van de fiets, beschadiging, een mechanisch gebrek of bij een lekke band. De hulp bestaat uit transport van de fiets en de eigenaar & bestuurder naar; het startpunt waar de fietstocht begon, het huisadres of de fietsenmaker. Er wordt geen hulp geboden bij een lege accu

Keuze: schade door diefstal

Schade veroorzaakt door diefstal van de fiets is verzekerd. De fiets moet wel op slot staan. Het slot moet een beveiligingsklasse hebben van ART 2 of hoger. Ook schade aan de fiets vanwege een poging tot diefstal is verzekerd. Of schade ontstaan aan de fiets tijdens een periode van diefstal. U moet na diefstal van de fiets beide fietssleutels van het bij de verzekeraar bekende slot en op de polis geregistreerde sleutelnummer overleggen. Voor diefstal van een ATB, MTB of racefiets gelden aanvullende verplichtingen. Voor deze fietsen geldt een extra zorgplicht. U leest dit in de verzekeringsafspraken. Vandalismeschade en diefstal van alleen fietsonderdelen is niet verzekerd op de module diefstal.

Keuze: schade aan uw fiets

Heeft u de module casco afgesloten? Dan bent u verzekerd voor alle schadeoorzaken zoals genoemd in de module diefstal. Daarnaast is ook alle schade aan uw (elektrische) fiets verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. Voorwaarde is wel dat de schade door een plotselinge van buitenaf komende oorzaak is ontstaan. Verzekerde gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld schade aan de fiets vanwege een aanrijding of botsing. Of schade aan de fiets vanwege brand, vandalisme of een valpartij.

Keuze: Verhaalsrechtbijstand

Met de module verhaalsrechtbijstand krijgt u als eigenaar van de verzekerde fiets juridische hulp bij het verhalen van schade die is ontstaan in het verkeer door iemand anders, die hiervoor wettelijk aansprakelijk is. Maar alleen als u en eventuele vervoerde personen, met de op deze polis verzekerde fiets deelnam(en) aan het verkeer. 

Keuze: Ongevallen

Met de module ongevallen bent u en de eventuele in- en opzittenden verzekerd voor een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval in het verkeer met de verzekerde fiets. Er gelden vaste verzekerde bedragen bij overlijden en bij blijvende invaliditeit.

Wat is niet verzekerd?

Schade die u met u (elektrische) fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heeft u een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) of Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Krassen, schrammen, gebruiksschade en slijtage

Schade door krassen en schrammen aan de fiets zijn niet verzekerd. Tenzij er ook andere schade aan de fiets is ontstaan. Schade door gebruik en slijtage is ook niet verzekerd.

Maaltijdbezorging fastfoodketen, flitsbezorgdienst, bezorging supermarktketen en pakketbezorging

Er geldt standaard geen dekking bij voor schade veroorzaakt in de hoedanigheid van:

 • (maaltijd)bezorging door een fastfoodketen
 • een flitsbezorgdienst
 • bezorging door/voor supermarktketen
 • (pakket)bezorging door/voor nationale bezorgdienst (bijv. DHL / Post NL)

Voor bovengenoemd gebruik/werkzaamheden kan een maatwerkofferte bij onze adviseur worden aangevraagd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Verzekeraars vergoeden geen schade bij diefstal als de (elektrische) fiets niet op slot stond met het bij de verzekeraar bekende en slot en/of als u de 2 fietssleutels met het bij de verzekeraar geregistreerde sleutelnummer niet kunt overleggen.

Fietsslot met het ART-keurmerk

De verzekeringsmaatschappij vergoedt alleen diefstalschade als uw fiets met een fietsslot met het ART-keurmerk categorie 2 of hoger op slot is gezet. Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers. Kijk voor meer informatie op www.stichtingart.nl.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico per schade. Bij bij total loss en diefstal van racefietsen, ATB’s en mountainbikes geldt een hoger eigen risico van de vastgestelde schade.

Extra zorgplicht ter voorkoming van diefstal voor ATB, MTB en racefiets

Wanneer de ATB, MTB of racefiets buiten zonder toezicht wordt achtergelaten, dan moet deze met een ART goedgekeurd slot (categorie 2 of hoger) vastgemaakt worden aan een vast voorwerp zoals een boom of lantaarnpaal.

Waar ben ik gedekt?

 • Diefstaldekking en Casco dekking inclusief diefstal: Wereld
 • Dekking Ongevallen: Wereld
 • Dekking Verhaalsbijstand: Nederland
 • Dekking Pechhulp: Nederland

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de zakelijke fietsverzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Verandering van het slot en/of het kwijtraken en bij laten maken van een fietssleutel moet worden doorgegeven. Het slot van de fiets heeft een ART-goedgekeurd (categorie 2 of hoger) slot. Bij vervanging van het slot en/of sleutels geeft u zo spoedig mogelijk het merk en type slot en het sleutelnummer van de bijbehorende sleutels aan ons door. Deze gegevens worden geregistreerd op een nieuw af te geven polisblad.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota.

Welke premie betaal ik?

De premie voor de zakelijke fietsverzekering is afhankelijk van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld de waarde van de fiets en het gebruik of de werkzaamheden:

 • Privé / woon-werkverkeer (online)
 • Zakelijk vervoermiddel (niet zijnde bezorging) (online)
 • Kinderopvang / kinderdagverblijf (online)
 • Uitlenen aan leden van stichting/vereniging (online)
 • Verhuren/ter beschikking stellen aan logies/kampeerders (online)
 • Maaltijdbezorging door kleine horecaonderneming (Bel SVP voor een maatwerkofferte)
 • Koeriersdienst door lokale ondernemers/initiatieven (Bel SVP voor een maatwerkofferte)
 • Uitlenen/verhuren/leasen (Bel SVP voor een maatwerkofferte)
 • Bezorging door fastfoodketen (Geen mogelijkheden)
 • Flitsbezorging (Geen mogelijkheden)
 • Bezorging door grote supermarktketen (Geen mogelijkheden)
 • Pakketbezorging door grote koeriersdienst (Geen mogelijkheden)
 • Anders (Bel SVP voor een maatwerkofferte)

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De zakelijke fietsverzekering begint op de datum die op de polis staat. De module pechhulp gaat 48 uur na het (aanvullend) afsluiten in.  Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de zakelijke fietsverzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de zakelijke fietsverzekering met een opzegtermijn van een maand schriftelijk opzeggen via onze adviseur of de verzekeraar.

Algemene informatie zakelijke fietsverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de zakelijke fietsverzekering. In een offerte, op de polis en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Het zakelijk gebruik van elektrische fietsen en verzekeringen, hoe zit dat nu eigenlijk?

Zoals men in het dagelijks verkeer kan merken wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van elektrische fietsen, ook voor zakelijk gebruik. En voor dat zakelijk gebruik roept dat gelijk de vraag op, of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt voor de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade die wordt veroorzaakt door elektrische fietsen.

Wetgeving

Een elektrische fiets wordt door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) primair gezien als een motorrijtuig. Toch hoeft daar geen WA-verzekering voor afgesloten te worden. Sinds 1 oktober 2006 geldt namelijk het Besluit vrijstelling van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. In dit besluit staat dat fietsen met trapondersteuning ontheven zijn van de wettelijke verzekeringsplicht voor motorrijtuigen.

Deze ontheffing geldt alleen voor fietsen met elektrische trapondersteuning die een maximumsnelheid hebben van 25 kilometer per uur. Voor fietsen die harder kunnen dan 25 kilometer per uur – zoals speedpedelecs – geldt wél een WAM- verzekeringsplicht.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) biedt in veel gevallen dekking voor schade die is veroorzaakt met of door fietsen met elektrische trapondersteuning, waarvan de trapondersteuning tot maximaal 25 kilometer per uur ondersteunt. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) biedt geen dekking als de elektrische fiets zakelijk wordt gebruikt.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Verzekeraars hebben de afgelopen jaren hun polisvoorwaarden aangepast en bieden meestal dekking voor een fiets met elektrische trapondersteuning (een e-bike of elobike). Voorwaarde is dat deze fiets een maximale snelheid heeft van 25 km per uur. Is de schade toegebracht met of door een zogenaamde ‘speed pedelec’ (een snelle elektrische fiets), dan geldt vaak een uitsluiting in de polisvoorwaarden van de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

WEGAS-verzekering (Werkgeversaansprakelijkheid)

Voor de bescherming van uw medewerkers en invulling van goed werkgeverschap kunt u aanvullend op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) een WEGAS-verzekering afsluiten. De WEGAS-verzekering Uitgebreid en de WEGAS-verzekering Compleet bieden dekking voor woon-werkverkeer ook voor schade aan werknemers die gebruik maken van een zakelijk e-bike of fiets.

Zakelijke bromfietsverzekering (maximumsnelheid groter dan 25 kilometer per uur

Voor e-bikes en zakelijke fietsen die harder kunnen dan 25 kilometer per uur – zoals speed pedelecs – geldt wél een WAM- verzekeringsplicht. Deze fietsen kunnen verzekerd worden met een zakelijke bromfietsverzekering. Helaas is deze verzekering zeer beperkt beschikbaar.

Meer weten over de zakelijke fietsverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de zakelijke fietsverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.