T: 072-5642669

WIA-Bodemverzekering

De WIA-bodemverzekering verzekert een inkomensaanvulling op de WIA voor arbeidsongeschikte werknemers, die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

Offerte aanvragen

Dekking

Arbeidsongeschikt of niet?

Om te weten of een werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, moet eerst de mate van arbeidsongeschiktheid vaststaan. Die wordt bepaald door het UWV. Wanneer een medewerker tussen 15% en 35% arbeidsongeschikt is, heeft de wetgever bepaalt dat deze in dienst van de werkgever blijft en dat er onderling afspraken gemaakt dienen te worden over het salaris. Er volgt geen uitkering vanuit de overheid.

Waarom verzekeren?
U blijft verantwoordelijk voor de terugkeer van uw medewerker naar de werkvloer. Alleen als dit echt niet mogelijk is, mag u ontslag voor uw medewerker aanvragen. Met de WIA Bodem-verzekering hebben u en uw medewerker een extra tijd om een passende oplossing te vinden.  

Dekking met een WIA Bodemverzekering

Werkgevers verzekeren met de WIA Bodemverzekering een inkomensaanvulling voor deze groep <35% arbeidsongeschikten. Op deze manier heeft u wat langer de tijd om samen met uw werknemer een geschikte oplossing te vinden. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de werkplek of het tijdelijk inhuren van externe krachten. U krijgt hierbij intensieve ondersteuning in de vorm van begeleiding en advisering. U profiteert van onze jarenlange ervaring.

De WIA Bodemverzekering kan vaak alleen worden meeverzekerd in combinatie met uw Ziekteverzuimverzekering. De combinatie van een Ziekteverzuimverzekering, de WGA-verzekering Eigen Risico en de WIA Bodemverzekering biedt u de optimale garantie dat het verzuim van al uw medewerkers vanaf de eerste dag direct effectief wordt aangepakt.  Alles wordt eraan gedaan om uw medewerker aan het werk te helpen en te houden. Dat houdt de premies voor het gehele pakket verzekeringen aantrekkelijk laag.

Pin it

Nieuws

Kosten bedrijfsarts blijven voor rekening werkgever

Kosten bedrijfsarts blijven voor rekening werkgever

Het kabinet is niet van plan de bekostiging van de bedrijfsartsen weg te halen bij werkgevers en voortaan via de Zorgverzekeringswet te laten lopen. Dat stelt staatssecretaris Van Ark duidelijk in antwoord op Kamervragen.

Lees meer ...

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van mensen met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een ongeluk, geweldsmisdrijf of medische fout krijgen recht op een schadevergoeding. De Eerste Kamer stemde vanmiddag in met het wetsvoorstel...

Lees meer ...

Verzekeraars en brandweer slaan alarm: helft bedrijven failliet na brand

Verzekeraars en brandweer slaan alarm: helft bedrijven failliet na brand

Veel ondernemers onderschatten de impact van een (grote) brand op de continuïteit van hun bedrijf. Ongeveer de helft van de ondernemingen is na zo’n brand binnen twee jaar failliet. Een gezamenlijke visie van het Verbond van Verzekeraars en de brandw...

Lees meer ...

Informatie voor relaties van Honig en Honig over de Verwerkingsovereenkomst (AVG)

Informatie voor relaties van Honig en Honig over de Verwerkingsovereenkomst (AVG)

U heeft er vast al iets over gelezen. Op 25 mei a.s. treedt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, in werking. Deze (Europese) verordening heeft tot doel burgers extra bescherming te bieden op het gebied van privacy. Uiteraard...

Lees meer ...

Einde overgangsregeling Arbowet

Einde overgangsregeling Arbowet

De vernieuwde Arbowet is op 1 juli 2017 ingegaan. De overgangsregeling van 1 jaar eindigt op 1 juli 2018. Vanaf dat moment moeten alle werkgevers aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet voldoen.

Lees meer ...

Verzilverhypotheek biedt uitkomst voor “arme” ouderen

Verzilverhypotheek biedt uitkomst voor “arme” ouderen

Ouderen met weinig inkomen, maar wel met een woning met een behoorlijke overwaarde én geen mogelijkheid om die overwaarde te verzilveren. Oftewel ‘steenrijk, maar geldarm’. Daar lijkt nu verandering in gekomen. Met de Verzilverlening van de Stichting...

Lees meer ...