T: 072-5642669 | E: info@honigenhonig.nl

WIA-bodemverzekering

De WIA-bodemverzekering verzekert een inkomensaanvulling op de WIA voor arbeidsongeschikte werknemers, die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

Offerte aanvragen

Dekking

Arbeidsongeschikt of niet?

Om te weten of een werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, moet eerst de mate van arbeidsongeschiktheid vaststaan. Die wordt bepaald door het UWV. Wanneer een medewerker tussen 15% en 35% arbeidsongeschikt is, heeft de wetgever bepaalt dat deze in dienst van de werkgever blijft en dat er onderling afspraken gemaakt dienen te worden over het salaris. Er volgt geen uitkering vanuit de overheid.

Waarom verzekeren?
U blijft verantwoordelijk voor de terugkeer van uw medewerker naar de werkvloer. Alleen als dit echt niet mogelijk is, mag u ontslag voor uw medewerker aanvragen. Met de WIA Bodem-verzekering hebben u en uw medewerker een extra tijd om een passende oplossing te vinden.  

Dekking met een WIA Bodemverzekering

Werkgevers verzekeren met de WIA Bodemverzekering een inkomensaanvulling voor deze groep <35% arbeidsongeschikten. Op deze manier heeft u wat langer de tijd om samen met uw werknemer een geschikte oplossing te vinden. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de werkplek of het tijdelijk inhuren van externe krachten. U krijgt hierbij intensieve ondersteuning in de vorm van begeleiding en advisering. U profiteert van onze jarenlange ervaring.

De WIA Bodemverzekering kan vaak alleen worden meeverzekerd in combinatie met uw Ziekteverzuimverzekering. De combinatie van een Ziekteverzuimverzekering, de WGA-verzekering Eigen Risico en de WIA Bodemverzekering biedt u de optimale garantie dat het verzuim van al uw medewerkers vanaf de eerste dag direct effectief wordt aangepakt.  Alles wordt eraan gedaan om uw medewerker aan het werk te helpen en te houden. Dat houdt de premies voor het gehele pakket verzekeringen aantrekkelijk laag.