Personeelsverzekeringen

Personeelsverzekeringen

Personeelsverzekeringen - Hier vindt u informatie over personeelsverzekeringen voor werkgevers. Denk hierbij aan arbo en re-integratie, verzuimverzekering, collectief pensioen, WIA verzekeringen, ongevallenverzekering en collectieve zorgverzekering. Kortom alle verzekerbare risico's in het MKB!

Offerte personeelsverzekering aanvragen 

Iedereen die voor een werkgever werkt, ziek is geworden en na 2 jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht op WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

Arbo en re-integratie - Met arbo en re-integratie bieden wij u een compleet pakket voor uw verzuim- en re-integratievraagstukken. Het helpt u om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en u beperkt de financiële risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Door arbo en re-integratie te combineren met een verzuimverzekering krijgt u begeleiding en ondersteuning voor een snelle terugkeer van uw zieke werknemers en zekerheid over de kosten van uw loondoorbetaling tijdens 2 jaar ziekte en u voorkomt eventuele instroom in de WIA.

Offerte ziekteverzuim verzekering aanvragen

De Verzuimcalculator geeft u inzicht in de verzuimkosten (zowel van kort als lang verzuim), de kosten van WIA, de baten van re-integratie en de opbrengsten als u eigen risicodrager bent.

Offerte verzuimverzekering aanvragen

Als u wilt weten welke inkomen en WIA-uitkering van toepassing is bij arbeidsongeschiktheid voor een werknemer, dan kunt u hieronder een berekening maken van de WIA-uitkeringen en het effect van een WGA-Hiaatverzekering of WIA-Excedentverzekering.

Direct berekenen

Als u wilt weten welke inkomen en WIA-uitkering van toepassing is bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer, dan kunt u hier een WIA berekening maken van de wettelijke uitkeringen en het effect van een aanvullende WGA-Hiaatverzekering of een WIA-Excedentverzekering.

Direct berekenen

Business Travel Insurance - Gaan u en uw medewerkers van uw bedrijf of organisatie geregeld op zakenreis? Dan is de Business Travel Insurance ideaal. De Business Travel Insurance is erop gericht alle medewerkers te verzekeren tijdens zakelijke reizen. De Business Travel Insurance wordt jaarlijks gebaseerd op het aantal reisdagen binnen uw bedrijf of organisatie, zodat u als ondernemer en uw werknemers verzekerd op een zakenreis gaan. Commerciële, administratieve of toezichthoudende werkzaamheden kunnen direct verzekerd worden, werkzaamheden met een verhoogd risico kunnen vaak met een maatwerkofferte voor de Business Travel Insurance en tegen een premietoeslag verzekerd worden.

Offerte Business Travel Insurance aanvragen

Het kan het gebeuren dat een werknemer door ziekte, arbeidsongeschiktheid of een ongeval niet meer kan werken. Met de collectieve inkomensverzekeringen zijn niet alleen de risico's van de werkgever, maar ook van de werknemers, goed verzekerd. De collectieve inkomensverzekeringen worden op maat samengesteld op basis van o.a. uw bedrijfsituatie, uw branche of sector en de CAO.

Offerte aanvragen

Collectieve ongevallenverzekering - Met een collectieve ongevallenverzekering kunnen bedrijven en organisaties hun werknemers, stagiaires, oproepkrachten, uitzendkrachten en vrijwilligers verzekeren tegen de financiële gevolgen van een ongeval. De collectieve ongevallenverzekering biedt wereldwijd dekking voor een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. In een Cao worden vaak afspraken gemaakt over een verplichte collectieve ongevallenverzekering. Een collectieve ongevallenverzekering geldt ook als secundaire arbeidsvoorwaarde en geeft invulling aan goed werkgeverschap en werkgeversaansprakelijkheid.

Offerte collectieve ongevallenverzekering aanvragen

Collectieve WGA-Hiaatverzekering - Een collectieve WGA Hiaatverzekering vult het inkomen van uw werknemers aan bij arbeidsongeschiktheid. U kunt kiezen uit WGA-hiaatverzekering basis of WGA-hiaatverzekering uitgebreid.

Offerte Collectieve WGA-Hiaatverzekering aanvragen

Collectieve zakenreisverzekering - Gaan meerdere medewerkers van uw bedrijf geregeld op zakenreis? Dan is de collectieve zakenreisverzekering ideaal. De collectieve zakenreisverzekering is erop gericht alle medewerkers van een bedrijf te verzekeren tijdens zakelijke reizen. De collectieve zakenreisverzekering wordt afgesloten voor een aantal reisdagen, waardoor een medewerker altijd is verzekerd tijdens een zakenreis. Standaard zijn commerciële, administratieve of toezichthoudende werkzaamheden verzekerd. Werkzaamheden met een verhoogd risico zijn vaak tegen een toeslag mee te verzekeren.

Offerte Collectieve zakenreisverzekering aanvragen

Collectieve zorgverzekering De Amersfoortse - Met een collectieve zorgverzekering van De Amersfoortse zorgt u voor vitale en gezonde medewerkers. Uw werknemers profiteren van ruime dekkingen, uitstekende polisvoorwaarden met een aantrekkelijke korting. Combineert u de zorgverzekering met een verzuim- en inkomensverzekering? Dan krijgen uw medewerkers en hun gezin tot wel 15% korting op de aanvullende verzekering. Zo investeert u ook in aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. De collectieve zorgverzekering wordt aangevuld met de unieke Doorgaanverzekering van de Amersfoortse.

Offerte Collectieve zorgverzekering De Amersfoortse aanvragen

Collectieve zorgverzekering ONVZ - Met de collectieve zorgverzekering van ONVZ kiest u voor kwaliteit en optimale keuzevrijheid, want zij schrijven niet voor naar welke zorgverlener uw medewerkers moeten gaan of welk merk medicijn zij vergoed krijgen.

Collectieve zorgverzekering ONVZ Direct verzekeren

Collectieve zorgverzekering werknemers - Een gezond bedrijf met gezonde medewerkers, dat wil iedere werkgever. Wordt uw medewerker ziek? Dan doen wij er samen met u en de verzekeraar er alles aan om hem of haar zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Zo voorkomt u langdurig verzuim. Door een collectieve zorgverzekering houdt u de verzuimkosten en de zorgpremie van uw werknemers in de hand en uw omzet op peil.

Offerte collectieve zorgverzekering werknemers aanvragen

Eigenrisicodrager werknemersverzekeringen - Als werkgever kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid en ziekte van uw werknemers. Deze risico’s kunt verzekeren bij UWV of u kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te worden en de werknemersverzekeringen WGA en ZW verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Honig en Honig kan u hierbij helpen met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Advies

U kunt eigenrisicodrager worden voor de WGA. Dat betekent dat u maximaal 10 jaar zelf het risico draagt voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid en tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van uw werknemer.

Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet (ZW). Door het ZW-eigenrisicodragerschap te combineren in 1 pakket met een arbodienst, een verzuimverzekering, de ZW eigenrisicoverzekering en de dienstverlening van Honig en Honig bespaart u op de ZW-premie van UWV en u kunt het ziekteverzuim van alle personeelsleden (vast en flex) volledig beheersen en verzekeren.

Offerte aanvragen

Expat Pakket Collectief - Heeft u meerdere werknemers die tijdelijk in het buitenland werken en wonen? Dan zorgt u er met het Expat Pakket Collectief voor dat zij tegen belangrijke risico’s zijn verzekerd. (Gaat het om één medewerker? Informeer dan bij uw adviseur naar het Expat Pakket Individueel)

Expat Pakket Collectief direct aanvragen

De Inkomensaanvulverzekering is een totaaloplossing op het gebied van collectieve inkomenswerknemersverzekeringen. U kunt de Inkomensaanvulverzekering samenstellen uit diverse WIA/WGA-modules, bijvoorbeeld een combinatie tussen WGA-Gat Uitgebreid, WIA-Excedent en WIA-AO minder dan 35%. Met deze secundaire arbeidsvoorwaarde biedt u uw medewerkers een aanvulling tot ten minste 70% van het laatstverdiende loon.

Offerte aanvragen

Kent u de no-riskpolis van het UWV? - De no-riskpolis is een regeling die voor werkgevers geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt in dat u een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als hij ziek wordt, geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet, geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt.

MKB verzuim ontzorg verzekering – Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers loondoorbetaling bij ziekte verzekeren met de nieuwe MKB verzuim ontzorg verzekering. Dit is een verzuimverzekering in combinatie met arbodienst en re-integratie. De MKB verzuim ontzorg verzekering is samengesteld door overheid, werkgevers en verzekeraars met als doel om de kleine werkgevers optimaal te ondersteunen bij het re-integratieproces en het eigen verzuim van het bedrijf minder zwaar te laten meetellen in de verzuimpremie.

Offerte MKB verzuim ontzorg verzekering aanvragen

De No-riskpolis is een compensatieregeling van het UWV voor werkgevers die geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. De No-risk regeling houdt in dat u een looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) ter grootte van de Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als de werknemer ziek wordt en u hoeft geen hogere premie hoeft te betalen als de medewerker in WGA of ZW komt. De No-riskpolis biedt de werkgever lagere kosten voor loondoorbetaling bij ziekte als u een werknemer met ziekte of handicap in dienst neemt! Maar let op loondoorbetalingsverplichtingen in de CAO!

Offerte MKB verzuim ontzorg verzekering – Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers loondoorbetaling bij ziekte verzekeren met een nieuwe verzuimverzekering in combinatie met arbodienst en re-integratie. De MKB Verzuim Ontzorg verzekering is samengesteld door overheid, werkgevers en verzekeraars met als doel om de kleine werkgevers optimaal te ondersteunen bij het re-integratieproces en het eigen verzuim van het bedrijf minder zwaar te laten meetellen in de verzuimpremie.

Offerte MKB verzuim ontzorg verzekering aanvragen

Welke arbodiensten zijn er en is de arbodienst gecertificeerd? Kijk hier voor een overzicht.

Als werkgever bent u verplicht uw medewerkers één maal in de drie jaar een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Hiermee worden zij zich bewust van hun mentale en fysieke gezondheid. Ervaart een medewerker veel stress? Ligt een burn-out op de loer? Loopt uw werknemer risico op hart- en vaatziekten? En zijn er binnen uw branche beroepsziektes? Het PMO geeft uw werknemer direct inzicht, zodat hij gericht maatregelen kan treffen en zo uitval kan voorkomen. Als werkgever krijgt u op groepsniveau inzicht in de gezondheid van uw medewerkers en de aanwezige (arbeids)risico’s.

De premies voor WGA-vast en WGA-flex worden per 1 januari 2017 samengevoegd. Als gevolg hiervan ontstaan er nieuwe risico’s voor werkgevers. Honig en Honig kan u informeren, adviseren en begeleiden bij het zoeken naar een oplossing. Als WGA-specialist ondersteunen wij u met onafhankelijk advies, deskundige begeleiding en professioneel polisbeheer.

Advies

De nieuwe Arbowet van 2017 geeft de bedrijfsarts een duidelijkere rol voor werkgevers en werknemers. De bedrijfsarts heeft een aantal verplichte taken. De meest bekende is het adviseren over verzuimgevallen.

Vergelijking verzuimverzekering - Hoe kiest u de beste verzuimverzekering? Door een vrijblijvende offerte en vergelijking aan te vragen voor uw verzuimverzekering! De vergelijking van uw verzuimverzekering baseren wij op de premies van minimaal 6 verzuimverzekeraars. Honig en Honig voor onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Vergelijking verzuimverzekering aanvragen

De werkgever kan de kosten van ziekteverzuim verhalen, als uw werknemer letsel heeft opgelopen door de schuld van iemand anders. U kunt de werkgeverslasten van de loondoorbetaling en de re-integratiekosten beperken door de loonschade te verhalen op basis van het regresrecht. Zo beheerst u ook de premiestijging van uw verzuimverzekering Honig en Honig is u daar bij graag van dienst.

Direct regelen

Met de Verzekering Eigenrisicodrager Ziektewet verzekert u de kosten voor de Ziektewet die u als eigenrisicodrager (ZW-erd) heeft. Tegelijkertijd profiteert u van maximale preventie van WGA-instroom door deskundig casemanagement. Verder kunnen de administratieve en financiële plichten, die bij het eigenrisicodragerschap van de Ziektewet horen, door de verzekeraar verzorgd.

Offerte aanvragen

Verzuimverzekering - Een verzuimverzekering helpt u om uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Met de verzuimverzekering bent u verzekerd voor het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte van uw werknemers.

Offerte aanvragen Verzuimverzekering

Verzuimverzekering en arbodienstverlening - Als een werknemer door ziekte niet kan werken, bent u verplicht om maximaal twee jaar lang zijn loon door te betalen. Daarnaast verlangt de overheid dat u zich inspant om verzuim van werknemers te voorkomen en te beperken. Dat kan u veel geld en tijd kosten. En waar haalt u de kennis vandaan? Kies voor de Verzuimverzekering inclusief een arbodienst. Dan heeft u financiële zekerheid en een effectieve aanpak van (het voorkomen van) verzuim met persoonlijke begeleiding.

Offerte

De wetgeving voor ziekteverzuim is de laatste jaren vaak gewijzigd. Veel werkgevers vinden de uitvoering ervan een lastig, veelomvattend proces en hebben het gevoel dat ze er geen grip op hebben.

Aanvraag offerte verzuimverzekering

Verzuimverzekering met arbodienstverlening - Als een werknemer door ziekte niet kan werken, bent u verplicht om maximaal twee jaar lang zijn loon door te betalen. Daarnaast verlangt de overheid dat u zich inspant om verzuim van werknemers te voorkomen en te beperken. Dat kan u veel geld en tijd kosten. En waar haalt u de kennis vandaan? Kies voor de Verzuimverzekering inclusief een arbodienst. Dan heeft u financiële zekerheid en een effectieve aanpak van (het voorkomen van) verzuim met persoonlijke begeleiding.

Offerte

De meeste werkgevers hebben een verzuimverzekering, maar welk budget stelt uw verzekeraar beschikbaar bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid? De verschillen zijn groot en sommige aanbieders geven zelfs een Poortwachtergarantie. Wanneer u het ziekteverzuim verzekerd in combinatie met WGA-ERD of ZW-ERD kan deze garantie, de hulp en ondersteuning veel waard zijn!

Offerte aanvragen

Bij een ziekmelding bent u als werkgever verplicht de stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter te volgen. U bent namelijk verantwoordelijk voor het bevorderen van herstel, samen met uw werknemer.

Aanvraag offerte personeelsverzekeringen

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zorgen voor minder zieke, overspannen of arbeidsongeschikte werknemers. Dit is niet alleen goed voor werknemers: minder kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid komen ook werkgevers ten goede. De overheid zorgt voor de wettelijke kaders.

Ondernemers die voor het eerst mensen in dienst nemen doen dit het liefst op een tijdelijk of een oproepcontract. Zij realiseren zich niet dat zij ook dan een risico lopen als de medewerker vanwege ziekte niet kan werken. Het merendeel van de startende- of kleine werkgevers heeft geen financi

Iedere werknemer kan ziek worden. Over het algemeen hoeft dat geen groot probleem te zijn en is de werknemer al weer na een dag in staat terug te keren op het werk. Maar soms duurt het langer, bijvoorbeeld bij grotere gezondheidsproblemen of bij een arbeidsconflict.

Wettelijke regels re-integratie - Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Daarom is het van belang dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan, desnoods met aangepast werk of in een andere functie. Wat zijn de wettelijke regels bijre-integratie?

De premies voor WGA-vast en WGA-flex worden per 1 januari 2017 samengevoegd. Als gevolg hiervan ontstaan er nieuwe risico’s voor werkgevers. Honig en Honig kan u informeren, adviseren en begeleiden bij het zoeken naar een oplossing voor de WGA in 2017. Als WGA-specialist ondersteunen wij u met onafhankelijk advies, deskundig e begeleiding en professioneel polisbeheer. Alles voor de WGA 2017.

Advies

WGA eigen risico verzekering - Met de WGA Eigen Risico Verzekering verzekert u zich als eigen risicodrager voor de financiële gevolgen als één van uw werknemers arbeidsongeschikt wordt en in de WGA komt. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie meer aan het UWV. U verzekert uw uitkerings- en re-integratieverplichtingen met de WGA Eigen Risico Verzekering.

Offerte aanvragen

WGA eigenrisicodrager - Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA worden? Dan draagt u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie kunt u verzekeren met de WGA eigen risico verzekering. En dat biedt belangrijke voordelen voor een WGA eigenrisicodrager: u betaalt geen WGA premie meer aan het UWV, u heeft meer grip op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en u wordt ondersteunt bij de re-integratie van uw zieke of arbeidsongeschikte werknemer(s).

Aanvraag offerte personeelsverzekeringen

WGA verzekering - Met de WGA verzekering verzekert u zich als eigen risicodrager voor de financiële gevolgen als één van uw werknemers arbeidsongeschikt wordt en in de WGA komt. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie meer aan het UWV. U verzekert uw uitkerings- en re-integratieverplichtingen met de WGA verzekering.

Advies

WGA-ERD verzekering - Met de WGA-ERD verzekering verzekert u zich als eigen risicodrager voor de financiële gevolgen als één van uw werknemers arbeidsongeschikt wordt en in de WGA komt. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie meer aan het UWV. U verzekert uw uitkerings- en re-integratieverplichtingen met de WGA-ERD verzekering.

Offerte

WGA-gat verzekering? Een WGA-gat verzekering vult inkomen aan bij arbeidsongeschiktheid. Op deze pagina vindt u meer informatie over de WGA Gat Verzekering.

Offerte aanvragen

WGA-Hiaatverzekering? Een WGA-Hiaatverzekering vult het inkomen van uw werknemer aan bij arbeidsongeschiktheid. Op deze pagina vindt u meer informatie over de WGA-Hiaatverzekering.

Offerte aanvragen

Als u wilt weten welke inkomen en WIA-uitkering van toepassing is bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer, dan kunt u hier een WIA berekening maken van de wettelijke uitkeringen en het effect van een aanvullende WGA-Hiaatverzekering of een WIA-Excedentverzekering.

Direct berekenen

WIA calculator - Als u wilt weten welke inkomen en WIA-uitkering van toepassing is bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer, dan kunt u met de WIA calculator een WIA berekening maken van de wettelijke uitkeringen en het effect van een aanvullende WGA-Hiaatverzekering of een WIA-Excedentverzekering.

Direct berekenen

Als u wilt weten welke inkomen en WIA-uitkering van toepassing is bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer, dan kunt u met de WIA rekentool een berekening maken van de wettelijke uitkeringen en het effect van een aanvullende WGA-Hiaatverzekering of een WIA-Excedentverzekering.

Direct berekenen

WIA Vaste Aanvulling verzekering - Ongeacht welke WIA-uitkering uw werknemer krijgt keert de WIA Vaste Aanvulling verzekering een vast percentage van het salaris van de werknemer uit. Vooral als werknemers niet voldoende (kunnen) werken en een relatief lage WGA-vervolguitkering ontvangen, is een vaste aanvulling uit de WIA Vaste Aanvulling verzekering bijzonder welkom.

Offerte

De WIA Wizard biedt kennis aan werkgevers over de risico’s en gevolgen van arbeidsongeschiktheid en de WIA. Werkgevers zijn vaak niet volledig goed op de hoogte van de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor hun werknemers en hun organisatie.

Direct berekenen

Als uw medewerker na twee jaar ziekte nog deels (of volledig, maar niet blijvend) arbeidsongeschikt is, ontvangt hij van UWV een WGA-uitkering. Met de WIA-aanvullingsverzekering regelt u dat uw medewerker een aanvulling ontvangt op zijn inkomsten. De verzekeraar vult de inkomsten dan aan tot ten minste 70% van het laatstverdiende loon.

Offerte WIA-aanvullingsverzekering aanvragen

De WIA-bodemverzekering verzekert een inkomensaanvulling op de WIA voor arbeidsongeschikte werknemers, die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

Offerte aanvragen

Als een werknemer een salaris verdient boven de WIA-loongrens of meer dan het maximale sv loon, dan kan een extra inkomenstekort ontstaan bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het WIA-Excedent kan via de werkgever collectief of door de werknemer individueel verzekerd worden met een WIA-Excedentverzekering. Extra zekerheid voor het inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid!

De WIA Excedentverzekering verzekert het inkomen van een werknemer met een loon boven het maximum dagloon van de WIA. Een WIA Excedentverzekering biedt u werknemers zekerheid over het inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Offerte WIA Excedentverzekering aanvragen

WIA-verzekeringen – De WIA-verzekeringen bieden een aanvulling op uitkering uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als werkgever kunt u uw werknemer zekerheid bieden door een inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid te compenseren . Dit kunt u doen door één de WIA-verzekeringen te sluiten. Voor uw werknemers biedt dit extra zekerheid, voor u is het een extra arbeidsvoorwaarde waarmee u goed werkgeverschap benadrukt.

Offerte WIA-verzekeringen aanvragen

Zakelijke ongevallenverzekering - Met een Zakelijke ongevallenverzekering kunnen bedrijven, instellingen, overheden, stichtingen en verenigingen hun werknemers, stagiaires, oproepkrachten, uitzendkrachten en vrijwilligers verzekeren tegen de financiële gevolgen van een ongeval. De Zakelijke ongevallenverzekering biedt wereldwijd dekking voor een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. In een CAO worden vaak afspraken gemaakt over een verplichte Zakelijke ongevallenverzekering. Een goede ongevallenverzekering geldt ook als secundaire arbeidsvoorwaarde en geeft tevens invulling van uw werkgeversaansprakelijkheid.

Offerte zakelijke ongevallenverzekering aanvragen

Zakelijke reisverzekering - Gaat u als ondernemer of gaan uw medewerkers geregeld op zakenreis? Dan is de zakelijke reisverzekering ideaal! De zakelijke reisverzekering kan individueel of collectief afgesloten worden voor zakelijke reizen. De zakelijke reisverzekering wordt jaarlijks gebaseerd op het aantal reisdagen binnen uw bedrijf of organisatie, zodat u als ondernemer en uw werknemers verzekerd op een zakenreis gaan. Commerciële, administratieve of toezichthoudende werkzaamheden kunnen direct verzekerd worden, werkzaamheden met een verhoogd risico kunnen vaak met een maatwerkofferte van de zakelijke reisverzekering en tegen een premietoeslag verzekerd worden.

Offerte zakelijke reisverzekering aanvragen

Zakenreisverzekering - De zakenreisverzekering biedt een complete en ruime dekking voor uw individuele of collectieve zakenreizen. Het is een doorlopende reisverzekering voor uw zakenreizen, zodat u of uw werknemers op ieder gewenst moment kunt vertrekken. U kunt kiezen uit een Europadekking of een Werelddekking. U bent goed verzekerd met snelle afhandeling van uw schade en u kunt rekenen op onafhankelijk advies en persoonlijke hulp van Honig en Honig.

Zakenreisverzekering direct verzekeren

Ziekteverzuimverzekering - Een ziekteverzuimverzekering helpt u om uw onderneming en uw medewerkers (financieel) gezond te houden. Verzeker uw bedrijf tegen de financiële risico's van ziekteverzuim met een ziekteverzuimverzekering daggeld (conventioneel) of een ziekteverzuimverzekering stop loss. Honig en Honig helpt u graag met onafhankelijk advies en bemiddeling voor uw ziekteverzuimverzekering!

Offerte ziekteverzuimverzekering aanvragen

ZW eigenrisicoverzekering - Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet (ZW). Door het ZW-eigenrisicodragerschap bespaart u op de ZW-premie van UWV en u kunt het ziekteverzuim van alle personeelsleden (vast en flex) in 1 pakket beheersen en verzekeren met onze unieke combinatie tussen arbodienst, verzuimverzekering, ZW eigenrisicoverzekering en de dienstverlening van Honig en Honig.

Offerte ZW eigen risicoverzekering aanvragen

Met de ZW-ERD verzekering verzekert u de kosten voor de Ziektewet die u als eigenrisicodrager heeft. Tegelijkertijd profiteert u van maximale preventie van WGA-instroom door deskundig casemanagement. Verder kunnen de administratieve en financiële plichten, die bij het eigenrisicodragerschap van de Ziektewet horen, door de verzekeraar verzorgd.

Aanvraag offerte personeelsverzekeringen