T: 072-5642669

WIA-Excedentverzekering

De WIA Excedentverzekering verzekert het inkomen van een werknemer met een loon boven het maximum dagloon van de WIA. Een WIA Excedentverzekering biedt u werknemers zekerheid over het inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Offerte WIA Excedentverzekering aanvragen

 

Dekking

Dekking WIA Excedentverzekering

Uw werknemers die meer verdienen dan het maximum dagloon vallen fors in inkomen terug als zij arbeidsongeschikt raken. In sommige gevallen kan het inkomensverlies oplopen tot wel 50%. De WIA Excedentverzekering verzekert bij arbeidsongeschiktheid het inkomen boven het maximumdagloon. Het gaat om Inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid bij IVA en WGA. De WIA Excedentverzekering vangt dit verlies tijdens WIA-uitkeringen (IVA en/of WGA) op. U kunt kiezen voor een aanvulling van maximaal 70 of 80% over het inkomensdeel boven de WIA loongrens. 

Rekenvoorbeeld WIA Excedentverzekering

Inkomen € 100.000,-
Restverdiencapaciteit € 50.000,-
Arbeidsongeschiktheidspercentage 50%
Nieuw inkomen € 50.000,-
Maximum dagloon € 43.770,-
Minimum loon € 16.391,-

Loongerelateerde uitkering:
70% (43.770,-/- 50.000) = -/- € 4.361

Omdat de uitkomst negatief is, heeft de werknemer recht op een bodemuitkering in zowel de loongerelateerde als de vervolgperiode.

Bodemuitkering:
70% * 16.391 * 50% = € 5.737,-

Tabel duur WGA-loongerelateerde uitkering

Werknemers die straks in de WIA stromen, ontvangen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid eerst een WGA-loongerelateerde uitkering. De duur van deze uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de werknemer. Omdat het UWV voorlopig niet in staat is om deze gegevens te koppelen aan de uitkering wordt tot 2008 met onderstaande leeftijdstabel gewerkt.

Leeftijd

Duur WGA-loongerelateerde uitkering

Jonger dan 23 jaar

6 maanden

23 t/m 27 jaar

9 maanden

28 t/m 32 jaar

1 jaar

33 t/m 37 jaar

1,5 jaar

38 t/m 42 jaar

2 jaar

43 t/m 47 jaar

2,5 jaar

48 t/m 52 jaar

3 jaar

53 t/m 57 jaar

4 jaar

58 jaar of ouder

5 jaar

Meer informatie over de WIA Excedentverzekering?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de WIA-Excedentverzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail info@honigenhonig.nl.

Meer in deze categorie: « WIA-Excedent WIA-verzekeringen »