LET OP! Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

Als u geen browser instellingen wijzigt, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies

Ik ga akkoord.

Vragen? Bel 072-5642669 of mail info@honigenhonig.nl

Honig en Honig

Adviseur in bedrijfsverzekeringen, inkomensverzekeringen en pensioen

Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Nu ook de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (de ‘Arbowet’) gaat er veel veranderen voor werkgevers als het gaat om gezondheidsrisico’s op het werk. 
De Eerste Kamer is op 7 maart 2017 akkoord gegaan met de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB), een novelle en overige fiscale pensioenmaatregelen. De wet treedt naar verwachting in werking per 1 april 2017 en de opbouw van DGA pensioen in eigen beheer stopt per 1 juli 2017! De gevolgen zijn zeer radicaal voor het DGA pensioen. Met ons adviesrapport geven wij u en uw accountant inzicht in de financiële en juridische verschillen tussen premievrije voortzetting PEB, omzetting naar oudedagsverplichting, afkoop en extern verzekeren.
Door de nieuwe WGA in 2017 wordt de werkgever financieel verantwoordelijk voor de arbeidsongeschiktheid van werknemers met zowel een vast als een tijdelijk arbeidscontract. Veel WGA eigenrisicodragers keren terug naar het UWV, waarbij de premie vaak de belangrijkste factor is. Het terugkeren naar het UWV kan een onverwachte effect hebben op uw werkgeverslasten! Wij hebben voor u de volgende tips:  
Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Daarom zullen verzekeraars u voorstellen doen om de pensioenregeling voor uw werknemers aan te passen. Hieronder leest u wat dit betekent voor uw collectief pensioen. Hebt u meerdere pensioenregelingen? Dan kan het zijn dat u meerdere brieven ontvangt.

Actueel nieuws

No-risk premie naar 56 jaar voor oudere werknemer

No-risk premie naar 56 jaar voor oudere werknemer

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om…

Lees meer ...

Verbond van verzekeraars publiceert checklist Arbowet 2017

Verbond van verzekeraars publiceert checklist Arbowet 2017

Op 1 juli 2017 verandert de Arbowet. Opvallende wijzigingen zijn onder andere de komst van een basiscontract voor de arbodienstverlening, uitbreiding van het verplicht preventief spreekuur, het…

Lees meer ...

Rekenregels 1 juli 2017

Rekenregels 1 juli 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels per 1 juli 2017 gepubliceerd. Met de rekenregels worden o.a. verschillende sociale uitkeringen vastgesteld en die zijn…

Lees meer ...

Einde Pensioen in eigen beheer. Kiest u voor afkoop?

Einde Pensioen in eigen beheer. Kiest u voor afkoop?

Nu het doek is gevallen voor het opbouwen van pensioen in eigen beheer, moet u gaan kiezen wat u met uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen…

Lees meer ...

Fors hogere WIA-instroom in 2016

Fors hogere WIA-instroom in 2016

In 2016 is de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)sterk toegenomen. In de twee voorafgaande jaren was er juist sprake van een daling.…

Lees meer ...

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers…

Lees meer ...