T: 072-5642669 | E: info@honigenhonig.nl

Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Per 1 januari 2018 is de landbouwregeling vervallen en dat heeft gevolgen voor het verzekerd bedrag op diverse verzekeringen. Controleer uw polissen of rekening wordt gehouden met de Btw!
De loonkostenvoordelen (LKV) zijn van start gegaan en UWV helpt de betrokkenen een handje. Om te beoordelen of een werknemer onder een LKV valt en zo ja welke, heeft de uitvoerder een beslisboom op haar website geplaatst.
Loyalis stopt met de verzuimverzekering en de ZW-ERD verzekering. U kunt geen offerte meer aanvragen voor een nieuwe verzuimverzekering of ZW-ERD verzekering. Heeft u deze verzekering(en) bij Loyalis afgesloten? Dan blijft u verzekerd tot het einde van de looptijd of de contractvervaldatum. Verzekeraar en APG-dochter Loyalis gaat zich concentreren op producten die een aanvulling vormen op pensioenregelingen die worden uitgevoerd door APG.
Per 1 januari 2018 wordt de dekking in de Bouwend Nederland Verzuimverzekering bij De Goudse Verzekeringen uitgebreid met extra vergoedingen.
Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd? Dan trouwde u automatisch in gemeenschap van goederen, tenzij anders aangegeven. Vanaf 1 januari 2018 is de wetgeving echter aangepast en trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Wat dit betekent leest u hieronder.
Door het stijgend aantal schades en veranderende wetgeving, zoals het wetsvoorstel Affectieschade, zullen de premies voor WA-autoverzekeringen in 2018 verder omhoog gaan. In het komende jaar verwachten wij dat verzekeraars de premies voor autoverzekeringen zullen verhogen. Wij zijn u graag van dienst met een vergelijking van uw autoverzekering voor een alternatief. Objectief en onafhankelijk!
U heeft van de Belastingdienst weer de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) ontvangen. Deze beschikking bevat een aankondiging van de gedifferentieerde premie, die u in het jaar 2018 verschuldigd bent. Wist u dat de Whk-beschikking vaak fouten bevat die u onnodig geld kosten? Laat uw Whk beschikking 2018 daarom nu vrijblijvend en kosteloos controleren door de adviseur van Honig en Honig.
De pensioenregeling van ABP wordt vanaf 2018 op een aantal punten aangepast. Deze aanpassingen zorgen aan de ene kant voor een verbetering van bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen. Aan de andere kant komt de Anw-compensatie te vervallen. Wat betekent dat en wat kunt u doen?
De Amersfoortse hanteert een nieuwe rekenmethode voor de premies van de verzuimverzekering en collectieve inkomensverzekeringen. Bij veel klanten betekent dit een forse verhoging van de premie per 1 januari 2018, in sommige gevallen meer dan een verdubbeling van het premiepercentage.
Het nieuwe kabinet komt met een aantal wetten en regels die van invloed zijn op werkgevers en werknemers. Er komen in 2018 veranderingen in bijvoorbeeld het ontslagrecht, de inhuur van tijdelijke medewerkers en loondoorbetaling bij ziekte en de Wet DBA komt definitief te vervallen.
De Rijksoverheid heeft de rekenregels per 1 januari 2018 gepubliceerd. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.
Een woning in aanbouw kan als eigen woning worden aangemerkt als aannemelijk wordt gemaakt dat de woning in aanbouw uitsluitend bestemd is om in het kalenderjaar of in een van de daaropvolgende drie jaren als eigen woning wordt gebruikt. In de praktijk is niet altijd duidelijk wanneer sprake is van een woning in aanbouw. Jurisprudentie geeft aan dat begonnen moet zijn met bouwwerkzaamheden. De wetgever heeft echter een ruimer begrip voor ogen gehad.
De meeste verzekeraars van collectieve inkomensverzekeringen zullen per 1 januari 2018 de polisvoorwaarden aanpassen aan de gewijzigde AOW-leeftijd. In het algemeen heeft deze aanpassing geen gevolgen voor de hoogte van de premie van de collectieve inkomensverzekeringen zoals de verzuimverzekering, ZW ERD verzekering en WGA ERD verzekering. Afhankelijk van de verzekeraar kan de premie voor de WIA-aanvullingsverzekeringen (WIA Bodem, WGA-Hiaat en WIA Excedent verzekering)wel wijzigen.
Vanaf 1 januari 2018 stopt ook het label Delta Lloyd met het aanbieden van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor accountants. Dit in navolging van Nationale Nederlanden, waar \Delta Lloyd onderdeel van is geworden. Heeft u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Delta Lloyd? Dan kunnen wij u perfect van dienst zijn met een vergelijking en het oversluiten van een nieuwe verzekering voor uw beroepsaansprakelijkheid.
Nationale-Nederlanden publiceerde onlangs het branche-aanbod voor werkgevers, die lid zijn van brancheorganisaties waarmee Nationale-Nederlanden samenwerkt. Samen met Arboned biedt de verzekeraar een verzuimloket speciaal ingericht voor leden van Novak en Balieplus of die werkzaam zijn in de Bouw en Infra, Installatietechniek of Technologische industrie.
Pagina 1 van 79