T: 072-5642669  

Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Door werkzaamheden van het energiebedrijf zijn wij deze ochtend niet bereikbaar. Men verwacht dat de werkzaamheden duren tot 13:30 uur. 
Met maar liefst vier partijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) is een regeerakkoord uitgewerkt met als thema ‘Vertrouwen in de toekomst’. Er is veel om over na te denken. Het pensioenstelsel, de woningmarkt, sparen en beleggen en de belastingwetgeving. Graag informeren wij u over de kabinetsplannen. Hieronder leest u onze Regeerakkoord Special.
Per 1 januari 2018 wijzigen de leennormen. De maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning wordt 100%. Ook veranderen de inkomensnormen. Deze leennormen gelden dan voor iedereen die vanaf volgend jaar een bindend hypotheekaanbod krijgt. Dus ook voor diegenen die in 2017 een hypotheekaanvraag doen en pas in 2018 een definitief aanbod ontvangen.
Het belastingstelsel voor bedrijven in Nederland gaat op de schop. Het nieuwe kabinet wil door fiscale prikkels bedrijven stimuleren om 'groener' te produceren en schulden af te bouwen. Ook moet Nederland aantrekkelijker worden voor buitenlandse bedrijven. Door de nieuwe belastingmaatregelen zullen de lasten voor bedrijven onder de streep omhooggaan. Hoeveel is afhankelijk van de sector en het gedrag van het bedrijf.
Maar liefst 80% van alle bedrijven in Europa is wel eens in aanraking gekomen met cybercriminaliteit. De gevolgen zijn vaak immens. Wordt uw bedrijf gehackt of komen de bedrijfsgegevens op straat te liggen? Dan zullen ook de kosten hoog oplopen. Over het algemeen moeten slachtoffers hier zelf voor opdraaien, tenzij U een speciale verzekering voor cybercrime afsluit. Is dat verstandig?
De Nederlandse Beurs-Goederenpolis (NBGP) is herzien door de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB). Transportverzekeraars hanteren momenteel nog de oude voorwaarden en zullen de komende tijd overgaan op de nieuwe polisvoorwaarden. U vindt de nieuwe voorwaarden hier.
Het ziekteverzuim is niet in alle bedrijfstakken hetzelfde. Zo verzuimen werknemers die werkzaam zijn in het openbaar bestuur en de gezondheids- en welzijnszorg in 2016 het meest. In de horeca wordt juist het minst verzuimd. In de nuts- en in de financiële sector trad in het tweede kwartaal een flinke daling van het ziekteverzuim op vergeleken met geheel 2016. Dat blijkt uit de ziekteverzuimcijfers die het CBS donderdag publiceerde.
De minister van Sociale Zaken stelt jaarlijks de premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen vast. Deze percentages zijn opgenomen in de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018. Een aantal premiepercentages voor 2018 is nog onder voorbehoud van (definitieve) vaststelling.
Verzekeraar DSW heeft laten weten dat zij de zorgpremie met €6 euro verlagen. Experts en politieke partijen rekenen juist op een verhoging. Topman Chris Oomen van DSW voorspelde begin augustus nog dat de zorgpremies gemiddeld €30 per jaar zou stijgen door een onverwachte tegenvaller van €400 miljoen.
Het UWV heeft de Whk (WGA en ZW-flex) premies voor 2018 bekendgemaakt. Bent u verzekerd voor de werkgeversverzekeringen WGA en ZW bij UWV? In 2018 nemen de gemiddelde premies voor deze arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen licht toe. Met een speciale rekenhulp kunt u berekenen hoeveel u aan premie kwijt bent in 2018.
De premie voor de zorgverzekering gaat ook dit jaar omhoog. Maar wist u dat een goede vergelijking al snel een besparing kan opleveren van € 100,- per jaar? Houdt daarbij wel rekening met de juiste dekking en staar u niet blind op alleen de korting. Wij helpen u graag op weg met enkele tips voor het kiezen van de juiste zorgverzekering.
Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde vandaag een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht gaan.
Het eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar naar € 400,00. Ook de premie gaat omhoog is de verwachting. Daar staat tegenover dat de zorgtoeslag flink zal toenemen. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover in de Telegraaf. De cijfers komen naar buiten op Prinsjesdag als het demissionaire kabinet de begroting voor volgend jaar presenteert.
Sinds 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) van kracht. In deze wet zijn drie nieuwe tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers geïntroduceerd om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Het ministerie van Sociale Zaken heeft vragen en antwoorden over de Wtl gebundeld in een kennisdocument, welke u hieronder kunt downloaden.
Om beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de markt past De Goudse de kortingsregeling voor de Ondernemers-AOV aan. Voor een aantal beroepen leidt het nieuwe tarief tot een aantrekkelijkere premie, met name voor beroepen binnen de branches waarop de verzekeraar zich specifiek richt.
Pagina 1 van 78