Vragen? Bel 072-5642669 of mail info@honigenhonig.nl

Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

De premies voor de motorverzekering van de Europeesche worden per 2 augustus 2017 aangepast. Er worden een aantal premiewijzigingen doorgevoerd op diverse dekkingen van deze uitgebreide motorverzekering. 
Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir voert aanpassingen door die de AOV volgens eigen zeggen aantrekkelijker maken voor medici, zakelijk professionals en ondernemers. De starterskorting (voor startende professionals korter dan 3 jaar zelfstandig) wordt vervangen door een aanvangskorting voor zelfstandige professionals. Daarnaast verbreedt de verzekeraar de verzekeringsproducten voor tandartsen en schaft het de standaard medische keuring af om de aanvraagprocedure te versnellen.
De Consumentenbond heeft de premies van autoverzekeringen onderzocht. Met stijgingen tot wel 65% bereikten deze productgroep het afgelopen jaar ongekende hoogtes. Verdubbeling van de premies waren geen uitzondering.
De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd. De nieuwsbrief bevat de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. U kunt de 1e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2018' hieronder downloaden.
Als u na uw pensioen wilt doorwerken, moet u mogelijk een nieuw arbeidscontract afsluiten. U bent bovendien niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. U ontvangt wel een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) en eventueel een ouderdomspensioen van uw werkgever. Ook kunt u recht hebben op een Ziektewet-uitkering.
Allianz Nederland Asset Management B.V. is op 7 juli 2017 verkocht aan Brand New Day. Hierdoor is het vanaf nu niet meer mogelijk om een spaar- of beleggersrekening van Allianz Nederland Asset Management (ANAM) te openen via de website van Allianz.  
Het vakantieseizoen 2017 is aangebroken, een goed moment om u te informeren over praktische zaken rondom uw reis- en zorgverzekering. Ons kantoor werkt samen met diverse reis- en zorgverzekeraars, we hebben de meest gestelde vragen over zorg in het buitenland voor u op een rijtje gezet.
Twee keer per jaar wordt de wet- en regelgeving op onderdelen aangepast. Wat verandert er per 1 juli 2017? Honig en Honig zet voor u de belangrijkste wijzigingen op een rij.
Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een ww-uitkering hebben ontvangen. Dat staat in de verzamelwet waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Op 1 juli 2017 verandert de Arbowet. Opvallende wijzigingen zijn onder andere de komst van een basiscontract voor de arbodienstverlening, uitbreiding van het verplicht preventief spreekuur, het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts en instemmingsrecht voor de ondernemingsraad bij de keuze van de preventiemedewerker. Deze aanpassingen moeten de arbodienstverlening verder verbeteren en de betrokkenheid van werknemers vergroten. Om deze aanpassingen te stimuleren krijgt de Inspectie SZW meer mogelijkheden tot handhaving. 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels per 1 juli 2017 gepubliceerd. Met de rekenregels worden o.a. verschillende sociale uitkeringen vastgesteld en die zijn weer van belang voor inkomensverzekeringen en pensioenen.
Nu het doek is gevallen voor het opbouwen van pensioen in eigen beheer, moet u gaan kiezen wat u met uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen wilt gaan doen. Een mogelijkheid is dat u het pensioen in eigen beheer afkoopt met een belastingkorting. Hier vindt u een duidelijke toelichting op de gevolgen.  
In 2016 is de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)sterk toegenomen. In de twee voorafgaande jaren was er juist sprake van een daling. Dit blijkt uit het UWV Kennisverslag 2017 (UKV). De stijging in 2016 is geconcentreerd bij twee groepen: WW’ers en werknemers.
De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.
Nu ook de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (de ‘Arbowet’) gaat er veel veranderen voor werkgevers als het gaat om gezondheidsrisico’s op het werk. 
Pagina 1 van 77