Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Het ziekteverzuim van werknemers lag in het vierde kwartaal van 2022 opnieuw hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder: op 5,6 procent. Daarmee ligt het verzuim bijna net zo hoog als in recordjaar 2000. Dit meldt het CBS.
In Nederland is in 2022 het aantal ladingdiefstallen verdrievoudigd ten opzichte van 2021. Volgens Transported Asset Protection Organisation (TAPA), een brancheorganisatie die de verliezen door ladingdiefstal zoveel mogelijk wil voorkomen, is het niveau weer terug op het aantal ladingdiefstallen van 2019. Goede preventiemaatregelen zijn daarom volgens deze organisatie hard nodig.
Om zelfstandigen binnen de creatieve en culturele sector te stimuleren zich te verzekeren tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid, heeft de overheid een stimuleringsbudget vrijgemaakt. Met de zogeheten Zelfverzekerd-regeling kunnen zelfstandigen in de betreffende sector een tijdelijke bijdrage krijgen voor de kosten van een AOV of onderling fonds.
De verwachting dat een schadeherstelbedrijf altijd en direct een kosteloze leenauto ter beschikking stelt, kan niet altijd meer worden waargemaakt. Bij Schadegarant aangesloten herstelbedrijven stellen voortaan alleen een leenauto ter beschikking wanneer de auto daadwerkelijk hersteld wordt.
Hier vindt u een overzicht van de nieuwsbriefartikelen van Honig en Honig
De Tweede Kamer heeft zoals verwacht met een brede meerderheid gestemd voor een nieuwe pensioenwet. Op de laatste vergaderdag voor de winterstop stemden de coalitiepartijen voor. PvdA en GroenLinks besloten de wet het ‘voordeel van de twijfel’ te geven en ook SGP en Volt steunden het voorstel.
Waar let u op bij het kiezen van een zorgverzekering? Verwacht u veel zorg nodig te hebben of juist niet? En als het er op aan komt: vindt u het dan belangrijk dat u een vrije keuze van zorgaanbieders heeft?
Jaarlijks indexeren verzekeraars de verzekerde bedragen van de brandverzekeringen op basis van indexcijfers. Zij doen dit zodat het verzekerd bedrag aansluit bij prijsontwikkelingen in de markt. Dit zorgt voor een verhoging van het verzekerde bedrag van diverse brandverzekeringen die gebruik maken van deze index. Deze indexering wordt doorgevoerd per verlengingsdatum van een polis.
Stel dat u er helemaal klaar voor bent om van een heerlijke skivakantie in Italië te gaan genieten, maar op de piste niet wordt toegelaten. De kans bestaat dat u zelfs een boete krijgt en uw skipas wordt ingenomen! Dit kan gebeuren, op het moment dat u als bezoeker van een skipiste niet kan aantonen dat u verzekerd bent voor het aansprakelijkheidsrisico. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten.
Ieder jaar staan veel Nederlanders voor de afweging: zal ik mijn eigen risico voor de zorgverzekering vrijwillig ophogen in ruil voor premiekorting of niet? Om een goede afweging te maken, is het belangrijk om de feiten te kennen.
Alle zorgpremies zijn sinds kort bekend. De premies voor een basisverzekering stijgen bij alle zorgverzekeraars.
UWV is per 1 oktober 2022 met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers gestart. In de meeste gevallen worden zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Het is één van de maatregelen die minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs heeft aangekondigd om iets te doen aan de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen waar UWV mee kampt.
De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer. De automatische verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht in 2028. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd op 67 jaar.
De Belastingdienst heeft een nieuwe uitgave van het 'Handboek Loonheffingen 2022' gepubliceerd.
Heeft u uw landbouwvoertuigen of werkmaterieel bij het RDW geregistreerd, maar nog geen WA-verzekeringen afgesloten? Dan bestaat er een kans dat u vanaf 1 januari 2023 een boete krijgt.
Pagina 1 van 6