Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Ondernemers krijgen vanaf 1 januari 2024 te maken met nieuwe wetten, wetswijzigingen en regels. Zo komt er een wettelijk minimumloon per uur, zijn plastic bestek en wegwerpservies verboden in de horeca en gaat de nieuwe Omgevingswet in. Hieronder een overzicht van belangrijke wijzigingen voor zzp’ers en mkb’ers:
De leeftijd waarop mensen AOW ontvangen blijft in 2029 ongewijzigd op 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten van armoedebeleid, participatie en pensioenen aan de Tweede Kamer. Net zoals in 2028 krijgt iemand AOW vanaf 67 jaar en 3 maanden.
In 2024 gaan er dingen veranderen voor uw zorgverzekering. De regering heeft deze veranderingen in de Miljoenennota aangekondigd op Prinsjesdag. Lees hieronder de belangrijkste veranderingen die invloed kunnen zijn op uw zorgverzekering. Bereken de premie, vergelijk uw zorgverzekering en vraag uw zorgpolis direct aan!
Met de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden wil het kabinet de balans in het werken met en als zelfstandige(n) herstellen. Er ligt nu een wetsvoorstel ter consultatie inzake de richtlijnen en maatregelen wanneer er als werknemer gewerkt wordt en wanneer er als zelfstandige gewerkt kan worden.
Alle bedrijven die ‘essentiële diensten’ leveren moeten gaan voldoen aan de nieuwe Europese cyberwet, NIS2. (NIS staat voor Network and Information Security). Op dit moment geldt in Europa NIS1, een wet voor essentiële bedrijven, zoals water- en telecombedrijven. NIS2 heeft betrekking op veel meer bedrijven. NIS1 is in Nederland vertaald naar de Wbni* (Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen). De Wbni wordt uitgebreid op basis van de Europese NIS2-richtlijn. Op 18 oktober 2024 gaat de regelgeving gelden.
Het Staffelbesluit pensioenen wordt met ingang van 1 januari 2024 gewijzigd. Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen in werking getreden. Onderdeel van deze wet is dat per 1 januari 2024 er een lagere minimale leeftijd voor het verwerven van pensioenaanspraken geldt.
Sinds oktober 2022 kan uw zieke werknemer van 60 jaar of ouder een vereenvoudigde beoordeling van een WIA-aanvraag krijgen. Hierdoor hebben u en uw werknemer sneller duidelijkheid. Deze maatregel is verlengd tot en met 31 januari 2024.
Met ingang van 1 januari 2024 wordt de wettelijke toetredingsleeftijd voor pensioen verlaagd van maximaal 21 jaar naar maximaal 18 jaar. Als een pensioenregeling een toetredingsleeftijd boven de 18 jaar kent, verlagen pensioenuitvoerders deze met ingang van 1 januari 2024 naar 18 jaar. Daarbij maakt het niet uit of de werkgever de pensioenregeling al heeft aangepast aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp) of niet.
Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur.
In 2022 waren er 2.357 slachtoffers betrokken bij een meldingsplichtig arbeidsongeval, waarbij voor 40 slachtoffers het ongeval een dodelijke afloop had. Dat staat in de jaarlijkse Monitor arbeidsongevallen, waarbij de Nederlandse Arbeidsinspectie zich baseert op afgeronde ongevalsonderzoeken. De meeste arbeidsongevallen doen zich voor bij waterbedrijven en afvalbeheerders. Ook de bouwsector, landbouw, bosbouw en visserij en de industrie scoren hoog.
Traditiegetrouw heeft zorgverzekeraar DSW als eerste de premie voor 2024 bekendgemaakt. De basisverzekering gaat straks € 149,00 per maand kosten (€ 1.788,00 per jaar). Dat is conform het verwachte bedrag dat in de Miljoenennota wordt genoemd. De verzekeraar roept op tot een radicaal andere koers om de zorg betaalbaar te houden.
Houtbouw is in opkomst. Dat heeft te maken met de lagere milieubelasting, circulariteit en een kortere bouwtijd door het vooraf fabriceren van delen (prefab). Ook de overheid stimuleert de manier van bouwen, omdat het een bijdrage kan leveren aan het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord. Houtbouw is een volop in ontwikkeling, maar levert ook nieuwe risico’s op voor uw verzekeringen en (brand)veiligheidsvraagstukken.
De Europese Commissie werkt al een tijdje aan een nieuwe Europese richtlijn voor productaansprakelijkheid. De verwachting is dat de voorgenomen wijzigingen nogal wat impact gaan hebben voor bedrijven en daarmee ook voor de verzekeringsbranche. Advocaten Martin Krüger en Eva Schothorst belichten de veranderingen, die potentieel voor een hogere schadelast, maar ook nieuwe commerciële kansen zorgen.
De nieuwe premiepercentages voor de WGA en de Ziektewet voor 2024 zijn bekend. Met onze premiewijzer kunt u zelf berekenen wat uw nieuwe premie is. Wilt u in 2024 eigenrisicodrager worden of blijven? Dan betaalt u geen premie.
Het ziekteverzuim onder werknemers was in het tweede kwartaal van 2023 5,0 procent. Dat wil zeggen dat 50 van de duizend te werken dagen werden verzuimd wegens ziekte. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar was het verzuim lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Pagina 1 van 8