T: 072-5642669 | E: info@honigenhonig.nl

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekeren zelfstandig ondernemers het risico van inkomstenverlies bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Hieronder vindt u algemene informatie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een volledige dekking.

Offerte aanvragen

Algemeen

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat u een uitkering krijgt als u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte. Het is een periodieke uitkering – bijvoorbeeld maandelijks – die u krijgt tot u de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Kenmerken

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) keert een bedrag uit voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent. Dat bedrag heft u vooraf met de verzekeraar afgesproken. U hebt veel vrijheid om de verzekeringsvoorwaarden mee te bepalen, maar meestal is de afspraak dat u maximaal 80% van u (gemiddelde) inkomen verzekert. Sommige verzekeraars verzekeren tot maximaal 90% van u (gemiddelde) inkomen. Een sommenverzekering behoort bij een aantal aanbieders ook  tot de mogelijkheden.

Raakt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijg u ook een gedeeltelijke uitkering. Dat ligt vast in de polis. Ook bepaal u een zogeheten ‘wachttijd’. Dit is een periode waarin u geen uitkering krijgt. Die periode noemen we ook wel ‘eigenrisico periode’.

Voort wie en waarom

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders. Zij kunnen namelijk geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Startende ondernemers krijgen soms om medische redenen niet direct een arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV. Voor hen is er daarom de vangnetverzekering.

LET OP!

 • De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
 • U bepaalt voor een belangrijk deel zelf de hoogte van de premie. Dat doe u door kritisch naar de dekking te kijken.Bijvoorbeeld:
  • Wil u een uitkering die gelijk is aan tachtig procent van u gemiddelde inkomen? Of kun u volstaan met minder?
  • Heb u voldoende financiële middelen om een bepaalde periode te overbruggen? Dan kun u de wachttijd verlengen.
  • Wil u dat de uitkering wordt geïndexeerd, of juist niet? Bijvoorbeeld omdat u maandlasten in de toekomst afnemen omdat u kinderen uit huis gaan.
  • Voor welk ‘arbeidsongeschiktheidscriterium’ kies u? Misschien raak u arbeidsongeschikt voor het werk dat u nu doet, maar ben u wel bereid ander werk aan te nemen dat u nog wel kunt doen. In dat geval betaal u een lagere premie.
  • Wil u al stoppen met werken voordat u de AOW-leeftijd hebt bereikt? Dan kun u de uitkeringsduur verminderen. De premie is dan ook lager.

Meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV? Neem dan contact met ons op en bel 072 - 5642669 of mail uw vraag naar info@honigenhonig.nl. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies en deskundige bemiddeling.