T: 072-5642669 | E: info@honigenhonig.nl

U bevindt zich hier:Zakelijk»Ondernemersverzekeringen»Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)»Ongevallenverzekering voor ondernemers

Ongevallenverzekering voor ondernemers

De ongevallenverzekering voor ondernemers zorgt voor een uitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeval.

Dekking

Dekking ongevallenverzekering

Wat is een ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering is een sommenverzekering. Er wordt bij letsel bij de verzekerde een vooraf vastgesteld bedrag uitgekeerd. Dit bedrag heeft geen relatie tot de werkelijke schade, maar er wordt uitgekeerd op basis van de voorwaarden. Tevens is het erg flexibel; de verzekerde bedragen kunnen gemakkelijk aangepast worden. Een ongevallenverzekering keert eenmalig een van te voren afgesproken bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Wanneer u blijvend invalide raakt wordt er uitgekeerd op basis van de ''gliedertax''.

De gliedertax

De gliedertax is een tabel die is opgenomen in de polis. In deze tabel staat aangegeven welk percentage van het verzekerd bedrag er wordt uitgekeerd bij blijvende invaliditeit in geval van (functie)verlies van een of meerdere lichaamsdelen. U kunt er voor kiezen of u alleen uzelf of uw hele gezin wereldwijd verzekert tegen ongevallen.

Wat is verzekerd?

• Uitkering bij overlijden door een ongeval.
• Uitkering bij gehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval.
• U ontvangt alleen een uitkering voor het risico dat u verzekerd heeft. Verzekert u bijvoorbeeld het overlijdensrisico door een ongeval, dan ontvangt u geen uitkering als u door een ongeval geheel of gedeeltelijk blijvend invalide wordt.

Wat is niet verzekerd?

Er is onder andere geen recht op uitkering als een ongeval is ontstaan:
• door opzet,
• bij het plegen van een misdrijf;
• tijdens het bewust op roekeloze wijze in gevaar brengen van leven of lichaam terwijl verzekerde onder invloed was van bewustzijnsverruimende middelen zoals alcohol, drugs of medicijnen.

Invaliditeitsschaal

De invaliditeitsschaal bepaalt hoe hoog uw uitkering is in geval van invaliditeit door een ongeval. Dat gebeurt op basis van uw invaliditeitspercentage. Bij de klimmende invaliditeitsschalen is het uitkeringspercentage hoger dan het invaliditeitspercentage. Als u 100% invalide wordt, krijgt u 225% of 350% uitgekeerd, afhankelijk van de klimmende invaliditeitsschaal die u kiest.

Meer in deze categorie: Arbeidsongeschiktheid DGA »