T: 072-5642669

U bevindt zich hier:Particulieren»Zorgverzekeringen»Zorgverzekering

Zorgverzekering

Hier vindt u alle informatie over de zorgverzekering en diverse onderwerpen zoals uw declaratie, uw zorgpas, zorgverzekering in het buitenland, etc. Bereken de premie, vergelijk uw zorgverzekering en vraag de zorgpolis direct aan!

Vergelijk nu

Dekking

Zorgverzekering in het algemeen

Als u in Nederland woont of werkt (loonbelasting betaalt), bent u verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Deze zorgverrzekering wordt door de overheid wettelijk vastgesteld en is voor iedereen hetzelfde. Het pakket bevat alle noodzakelijke zorg.

Basisverzekering

Als u in Nederland woont of loonbelasting betaalt, bent u verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Deze basisverzekering wordt door de overheid wettelijk vastgesteld en bevat alle noodzakelijke zorg. Bij ons kunt u de basiszorgverzekering vergelijken en direct online afsluiten van diverse zorgverzekeraars.

De inhoud van de basisverzekering is wettelijk vastgesteld en is dus voor iedere verzekering gelijk. Het verschil zit in de vrijheid die u heeft ten aanzien van de keuze van uw zorgverlener, zoals bijvoorbeeld uw dokter, ziekenhuis en fysiotherapeut en de wijze van declareren. Bij een naturaverzekering kunt u alleen terecht bij gecontracteerde zorgverleners. Met een restitutieverzekering heeft u de vrije keuze. Wij bieden van vele zorgverzekeraars zowel een natura- als een restitutieverzekering. U kunt deze completeren met aanvullende (tand)verzekeringen. Bovendien bieden wij u unieke kortingen en aanvullende voorzieningen.

Uitzonderingen verzekeringsplicht

 • Gemoedsbezwaarden
 • Militairen in actieve dienst

Wilt u meer weten over het Nederlands zorgstelsel, bijvoorbeeld hoe de premie wordt vastgesteld en wat het verschil is tussen een natura- en restitutiepolis? Kijk dan op de website van de rijksoverheid of het Zorginstituut Nederland.

Vergoedingen basisverzekering

Wat zit er in basisverzekering? De inhoud van de basisverzekering wordt door de overheid bepaald. De meest voorkomende vergoedingen zijn:

 • Behandeling door huisartsen
 • Ziekenhuisbezoek en -verblijf
 • Behandeling door medisch specialisten
 • Ziekenhuisvervoer binnen Nederland
 • Geneesmiddelen
 • Eerste hulp
 • Verloskunde en kraamzorg
 • Paramedische zorg zoals logopedie en ergotherapie
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
 • Aanvullende verzekeringen

Wilt u ook een aanvullende zorgverzekering? Dan bieden wij naast de verzekeringen van diverse zorgverzekeraars ook aanvullende zorgverzekeringen. Hierdoor vindt u altijd een zorgverzekering die het beste bij uw wensen past. Bovendien bieden wij ook een aantal doelgroeppakketten voor jongeren, gezinnen en ouderen of senioren.

Aanvullende zorgverzekering

Kosten voor fysiotherapie, orthodontie of zorg in het buitenland worden niet vergoed vanuit de basisverzekering en kunnen daardoor aardig oplopen. Met een aanvullende verzekering bent u hiervoor beter verzekerd. Graag adviseren wij u over de aanvullende verzekering, die het beste bij u past en/of u kunt besparen op uw aanvullende verzekering

U heeft bij de meeste aanbieders keuze uit diverse aanvullende verzekeringen. Op basis van uw persoonlijke wensen wordt in onze vergelijking automatisch de juiste aanvulling geselecteerd en berekend. In het algemeen worden de aanvullende verzekeringen zonder medische selectie aangeboden.

Aanvullende tandartsverzekering

In de basisverzekering worden alleen tandartskosten vergoed voor kinderen tot 18 jaar. Wilt u uzelf verzekeren tegen tandartskosten, sluit dan aanvullend een tandartsverzekering af. U bepaalt zelf het maximumbedrag van uw verzekering. De veelvoorkomende tandartsbehandelingen krijgt u vergoed tot het door u gekozen maximumbedrag. Wij adviseren u graag over de tandartsverzekering die het beste bij u past en/of u kunt besparen op uw tandartsverzekering. U heeft vaak de keuze uit 3 tandartsverzekeringen. 

Zorgverzekering wijzigen

Via uw Digitale Polismap kunt u zelf uw zorgverzekering inzien en eenvoudig wijzigen. Bovendien kunt u uw declaraties indienen, uw polisvoorwaarden, dekkingsoverzicht en premietabel van uw basisverzekering en aanvullende verzekering downloaden en u kunt zien welk resterend eigen risico bedrag er nog open staat.

Digitale Polismap: Digitaal uw zorgverzekering inzien en wijzigen

Wij bieden onze klanten samen met de zorgverzekeraar een zeer uitgebreide digitale polismap voor uw zorgverzekering. Bovendien kunt u uw declaraties indienen, uw voorwaarden, dekkingsoverzicht en premietabel downloaden en kunt u zien welk resterend eigen risico bedrag er nog open staat.

Termijnen voor aanmelding voor een zorgverzekering

 • Overstappen:
  bij opzegging van een zorgverzekering vóór 1 januari, moet binnen een maand (vóór 1 februari) een nieuwe zorgverzekering zijn afgesloten.
 • 18e verjaardag:
  jongeren die 18 worden, moeten binnen één maand na hun 18e verjaardag zelf een zorgverzekering afsluiten.
 • Nieuw in Nederland:
  immigranten of buitenlanders die in Nederland komen werken, moeten binnen vier maanden een zorgverzekering afsluiten.
 • Geboorte of adoptie:
  binnen vier maanden na de geboorte, of bij aankomst in het gezin, zijn de ouders of de verzorgers verplicht hun kind aan te melden bij hun zorgverzekeraar.

Een nieuw adres

Gaat u verhuizen? Geef dit dan door aan uw gemeente. Verder hoeft u niets te doen. Wij ontvangen uw nieuwe adres vanzelf via de Gemeentelijke Basisadministratie.

Is er een kind geboren?

Gefeliciteerd! Geef de naam, de geboortedatum, het burgerservicenummer (BSN) en uw relatienummer binnen vier maanden aan ons door. Wij schrijven uw kind dan op uw polis bij. Kinderen zijn tot hun 18e gratis meeverzekerd.

Een nieuw rekeningnummer

Wilt u een ander rekeningnummer gebruiken voor het betalen van uw premie en het ontvangen van vergoedingen? Geef dan het nummer ervan schriftelijk aan ons door.

Een andere betaalwijze

U kunt uw premie per maand, kwartaal, halfjaar en per jaar betalen. Dat kan via automatische incasso direct aan ons. Wilt u hierin iets veranderen? Geef dan het dan schriftelijk aan ons door.

Uw zorgverzekering aanpassen

In uw leven kan van alles veranderen. Dus veranderen ook de wensen van uw zorgverzekering. Laat ons weten wat uw wensen zijn en voor wie deze gelden. Wijzigingen in uw zorgverzekering gaan per 1 januari in en kunnen tot 1 januari schriftelijk aan ons worden doorgegeven. Voor sommige verzekeringen is medische selectie nodig.

Uw eigen risico aanpassen

Ook uw vrijwillige eigen risico kunt u zelf aanpassen. Naast uw verplicht eigen risico kunt u kiezen uit: € 0, € 100, € 200, € 300, € 400 en € 500. Laat ons ook weten of de verandering voor de hele polis geldt, of alleen voor bepaalde gezinsleden. Wijzigingen in uw eigen risico gaan altijd op 1 januari in en kunnen tot 31 december schriftelijk aan ons worden doorgegeven. Let op, dit vrijwillig eigen risico komt bovenop het wettelijk eigen risico per kalenderjaar.

Uw zorgverzekering opzeggen

U kunt dit schriftelijk kenbaar maken met een opzegging of via uw digitale polismap.

Andere aanpassingen

Alle andere wijzigingen in uw zorgverzekering kunt u schriftelijk aan ons laten weten. VB. als een meeverzekerde kind 18 jaar wordt en aan een eigen verzekering denkt, of als u bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering van uw werkgever wilt aanpassen: een e-mail aan ons is voldoende. Mochten de gegevens niet volledig zijn, dan nemen wij contact met u op.

Stuurt u de wijziging liever per post? Dan kan dat naar:

Honig en Honig 
Postbus 336
1800 AH Alkmaar

Zorgverzekering opzeggen

Per 1 januari van ieder jaar

Als u uw zorgverzekering per 1 januari wilt opzeggen, dan dient u dit vóór 1 januari schriftelijk aan ons door te geven of online door te geven via uw Digitale polismap. U bent wettelijk verplicht om vóór 1 februari een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Deze verzekering gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in.

Tussentijds

U kunt uw (aanvullende) zorgverzekering alleen tussentijds opzeggen als de premie en/of verzekeringsvoorwaarden tussentijds worden gewijzigd en de wijziging(en) ten nadele van u zijn. U kunt uw verzekering dan opzeggen met ingang van de dag waarop de wijziging ingaat en in ieder geval gedurende één maand nadat de wijziging aan u is meegedeeld.

Dit opzeggingsrecht heeft u echter niet als:

 • een wijziging van de verzekeringsvoorwaarden rechtstreeks voortvloeit uit wettelijke maatregelen, regelingen of bepalingen;
 • een verhoging van de premie rechtstreeks voortvloeit uit het bereiken van een bepaalde leeftijd door de verzekerde aan wiens leeftijd de premie gekoppeld is.

Hoe kan ik opzeggen?

U kunt uw verzoek tot opzegging schriftelijk indienen bij:

Honig en Honig
Postbus 336
1800 AH Alkmaar

Of online doorgeven via uw Digitale Polismap.Om u zo snel en zorgvuldig mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u de volgende gegevens te vermelden:

 • uw polisnummer en cliëntnummer;
 • uw naam en adresgegevens, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres;
 • of de opzegging alle verzekerden op de polis betreft of niet. Is dat niet het geval, geef dan duidelijk aan voor welke verzekerde(n) de opzegging geldt.

Zorgpas van uw zorgverzekering

U ontvangt ieder jaar kosteloos een nieuwe zorgpas van ons. Ook alle eventueel overig meeverzekerde(n) ontvangen een persoonsgebonden zorgpas, ongeacht hun leeftijd.
Deze pas is (achterzijde) tevens uw European Health Insurance Card (EHIC). Verblijft u buiten Nederland en heeft u spoedeisende zorg nodig? Dan is uw zorgpas ook geldig! U hoeft dus geen afzonderlijke EHIC bij ons aan te vragen. De EHIC is geldig zolang uw zorgpas geldig is en uw zorgverzekering niet is opgeschort of beëindigd.

Met deze zorgpas heeft u recht op zorg conform de ter plaatse geldende regels, tot maximaal 100% van het Nederlandse tarief. Kijk voor meer informatie op www.cvz.nl onder ‘Zorgverzekeringen en buitenland’.

Op vertoon van uw EHIC heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. De EHIC is alleen geldig in landen die vallen binnen de EER (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland en Australië. De EHIC vervangt het huidige E-111 formulier. In geval van nood in het buitenland kunt u het nummer bellen dat op de zorgpas staat.

De zorgpas biedt geen dekking als u naar andere lidstaten reist om daar een medische behandeling te ondergaan.

Zorgpas kwijt

Bent u uw zorgpas kwijt geraakt? Vraag dan via uw Digitale polismap een nieuwe aan bij de verzekeraar. 

Zorgverzekering in het buitenland

Het kan ook u overkomen: u heeft met spoed medische hulp nodig tijdens uw vakantie. Of u wilt een ingreep of behandeling liever in het buitenland laten doen, bijvoorbeeld een knieoperatie of oogoperatie.

Verschil spoedeisende en niet-spoedeisende zorg

 • Spoedeisende zorg: dit is onverwachte medische zorg tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland. De behandeling kan niet wachten totdat u terug bent in Nederland. U hoeft in de meeste gevallen geen kosten voor te schieten. Moet u in het buitenland worden opgenomen in het ziekenhuis? Bel dan altijd eerst de Alarmcentrale. U vindt dit telefoonnummer ook op de achterzijde van uw zorgpas.
 • Niet-spoedeisende zorg: dit is zorg waarvan u al langer weet dat u die moet ondergaan. Of zorg die u wel nodig hebt maar geen spoed heeft. Denk aan een bezoek aan een huisarts of apotheek. Maar ook een bezoek aan een polikliniek, of een ingreep. De kosten voor niet-spoedeisende zorg betaalt u eerst zelf en declareert u daarna bij de zorgverzekeraar. Wilt u voor niet-spoedeisende hulp naar het buitenland? Belt u dan vooraf met onze klantenservice. Dan kunnen wij u adviseren en u vertellen of uw kosten (gedeeltelijk) vergoed worden.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

 • Spoedeisende zorg: volledige vergoeding tijdens uw vakantie of tijdelijke verblijf in het buitenland op basis van Nederlandse marktconforme tarieven.
 • Niet-spoedeisende zorg: volledige vergoeding in het buitenland (na toestemming van zorgverzekeraar), op basis van Nederlandse marktconforme tarieven.

Een tijdelijk verblijf in het buitenland betekent dat u korter dan één jaar in het buitenland verblijft. Twijfelt u of de kosten worden vergoed? Bel of e-mail dan vooraf met onze klantenservice. Let op: de kosten van een behandeling in het buitenland kunnen hoger zijn dan de kosten hiervan in Nederland. Vanuit de basisverzekering vergoeden verzekeraars de kosten tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland behandeld zou worden. Houdt u er daarom rekening mee dat u voor behandelingen in het buitenland mogelijk een (groot) gedeelte van de kosten zelf moet betalen.

Op Zorgwijzer.nl vind u meer informatie.

De volgende vergoedingen komen uit een eventueel afgesloten aanvullende verzekering (niet de tandartsverzekeringen)

 • Volledige vergoeding voor spoedeisende zorg tijdens uw vakantie of tijdelijke verblijf in het buitenland.
 • Repatriëring door de Alarmcentrale.

Nota’s die u ontvangt van uw buitenlandse zorgverlener kunt u bij uw zorgverzekeraar. Deze originele nota’s moet u samen met een ingevuld declaratieformulier Buitenland naar uw verzekeraar opsturen. Wij raden u aan een kopie te maken voor uw eigen administratie. Maak voor de verzending gebruik van de retourenvelop. Heeft u geen retourenvelop ontvangen? Stuur uw declaratie dan naar:

Honig en Honig
Postbus 336
1800 AH Alkmaar

Een declaratie wordt in het algemeen binnen tien werkdagen afgehandeld. De ingezonden 0originele nota’s worden niet teruggestuurd. Ook niet als deze niet of slechts gedeeltelijk vergoed worden. Houdt u er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk blijft voor het op tijd voldoen van de nota aan de zorgaanbieder. Voor de omrekening van buitenlandse nota’s in euro’s gebruiken verzekeringsmaatschappijen vaak de historical rates van XE.com. Hierbij gaan zij uit van de koers op de dag dat de behandeling heeft plaatsgevonden. U kunt nota’s tot maximaal 3 jaar na de datum die op de nota vermeld staat indienen.

Europese gezondheidskaart (EHIC)

Op de achterzijde van uw zorgpas is veelal de EHIC afgedrukt. Als u op vakantie naar een EU-/EER-land of Zwitserland gaat, hebt u hiermee recht op noodzakelijke medische zorg in het vakantieland. De EHIC is ook geldig als u naar Australië gaat. In Australië hebt u hiermee recht op spoedeisende medische zorg. U mag deze EHIC alleen gebruiken als u bij ons verzekerd bent. Als u deze EHIC in het buitenland gebruikt, terwijl u weet of kunt weten dat deze niet meer geldig is, dan zijn de kosten van zorg voor uw rekening.

Zorg declareren

U kunt digitaal uw zorgnota indienen voor uw zorgverzekering. Het enige wat u hiervoor nodig bij de meeste verzekeraars is een scan of foto van uw nota. Bovendien ziet u in één overzicht welke nota’s u al bij ons heeft ingediend en welke reeds zijn vergoed. Na het indienen van de declaratie verzoeken wij u de originele nota een jaar te bewaren. Wij kunnen de nota’s opvragen in verband met een controle. Als u de nota’s niet kunt overleggen, dan kunnen wij de uitgekeerde bedragen bij u terugvorderen of verrekenen met de aan u verschuldigde bedragen.

Buitenland nota's

Sommige nota’s waaronder buitenlandse nota’s kunt vaak niet online declareren. Deze originele nota’s moet u dan samen met een ingevuld declaratieformulier Buitenland naar de zorgverzekeraar opsturen. Wij raden u aan een kopie te maken voor uw eigen administratie. Maak voor de verzending gebruik van de retourenvelop. Heeft u geen retourenvelop ontvangen? Stuur uw declaratie dan naar het postadres van uw verzekeraar.

Originele nota’s kunt u indienen door het declaratieformulier in te vullen en samen met de originele nota(’s) naar de verzekeraar toe te sturen. De ingezonden originele nota’s worden niet teruggestuurd. Ook niet als deze niet of slechts gedeeltelijk vergoed worden. Houdt u er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk blijft voor het op tijd voldoen van de nota aan de zorgaanbieder. Een declaratie wordt meestal binnen tien werkdagen afgehandeld.

Een kopie van de nota’s wordt ook geadviseerd in verband met een mogelijke claim op uw doorlopende reisverzekering.

Afsluiten zorgverzekering

Wilt u de zorgverzekering afsluiten of meer informatie? Neem dan contact op met onze assurantieadviseur en bel 072-5642669 of mail naar info@honigenhonig.nl.

Zorgverzekering vergelijken

De inhoud en premies van de zorgverzekering en aanvullende pakketten verschillen per verzekeraar. Om alle zorgverzekeringen en aanvullende verzekering te kunnen vergelijken maken wij gebruik van een vergelijkingsmodule voor uw zorgverzekering. U kiest uw zorgverzekering op basis van de kosten die u verwacht of de extra dekking die u wenst voor volgend jaar. Maak een vergelijking en u kies uw zorgverzekering, objectief en onafhankelijk.

Nieuws

Checklist nieuwe privacywet (AVG) en personeel

Checklist nieuwe privacywet (AVG) en personeel

Wat betekent de nieuwe privacywet (AVG) voor u als ondernemer? En voor uw personeel? Een overzicht met 9 belangrijke taken voor werkgevers.

Lees meer ...

Personeelsdossier en privacy, hoe zit dat?

Personeelsdossier en privacy, hoe zit dat?

Als werkgever bent u verplicht om van alle werknemers een personeelsdossier bij te houden. Uw personeel moet erop kunnen vertrouwen dat u zorgvuldig met die gegevens omgaat en dat niet zomaar iedereen erbij kan. Hoe zit het met de privacywetgeving?

Lees meer ...

Pensioen bij scheiding vanaf 2020 automatisch verdeeld

Pensioen bij scheiding vanaf 2020 automatisch verdeeld

Vanaf 2020 moet het pensioen na een echtscheiding automatisch verdeeld worden over beide ex-partners. Dit stelt Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor in een brief aan de Tweede Kamer. Koolmees wil hiervoor de Wet verevening...

Lees meer ...

Kabinetsplan kortere loondoorbetaling bij ziekte werkt averechts

Kabinetsplan kortere loondoorbetaling bij ziekte werkt averechts

In oktober 2017 verscheen het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Over de plannen op het gebied van sociale zekerheid ontstond toen veel ophef. Nu het stof wat is neergedaald, is het tijd voor een beschouwing. De lange termijn visie voor de lo...

Lees meer ...

Klaar voor de belastingaangifte 2018?

Klaar voor de belastingaangifte 2018?

Op 1 maart is het weer zover, vanaf dan mag iedereen achter de computer kruipen om de belastingaangifte over het jaar 2017 in te dienen. Bent u er al klaar voor? Wij helpen u graag op weg.

Lees meer ...

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wo...

Lees meer ...