Particuliere bestelautoverzekering

Particuliere bestelautoverzekering - U kunt een bestelauto ook als particulier verzekeren met de particuliere bestelautoverzekering. Bereken en vergelijk de premie en voorwaarden voor uw particuliere bestelautoverzekering en sluit uw polis direct af. U kunt de bestelauto als particulier verzekeren met drie basisdekkingen: WA, WA + Beperkt Casco en WA + Casco (All Risk) en uitbreiden met aanvullende verzekeringen voor uw bestelauto.

Particuliere bestelautoverzekering aanvragen

Direct uw particuliere bestelautoverzekering aanvragen!

Vul hieronder uw gegevens in en vraag direct de particuliere bestelautoverzekering aan. Vergelijk diverse aanbieders, vraag online een offerte aan of sluit direct uw particuliere bestelautoverzekering af. Als u zelf uw particuliere bestelautoverzekering afsluit, dan is er geen sprake van advies. Wilt u advies over bijvoorbeeld de dekking van uw particuliere bestelautoverzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Welk soort verzekering is de particuliere bestelautoverzekering?

De particuliere bestelautoverzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met uw bestelauto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Schade aan of diefstal van uw eigen bestelauto kunt u verzekeren met een Beperkt Casco dekking of Volledig Casco dekking (Allrisk).

Wat is verzekerd met de particuliere bestelautoverzekering?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bestelauto verzekerd is en met welke dekking: WA, WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco (Allrisk).

Basis: Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw bestelauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. U bent verzekerd voor de wettelijk vastgesteld bedragen.

Basis: Hulpverlening na een ongeval

Is uw bestelauto beschadigd of gestolen? En kunt u daardoor niet verder rijden? Schakel dan een alarmcentrale in. Dan vergoeden verzekeraars de kosten van hulpverlening. Bij hulpverlening moet u denken aan berging, slepen of het vervoer van de bestelauto en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Verzekeraars vergoeden soms ook de huur van een vervangende auto. Let op: Pechhulp valt hier niet onder, dat is een keuzedekking.

Keuze: Diefstal of total loss (Beperkt Casco en Volledig Casco)

Bij diefstal of total loss van de bestelauto krijgt u de nieuwwaarde, de dagwaarde of de aankoopwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking, de gekozen termijn van die dekking en de ouderdom van de bestelauto. Het verzekerde bedrag op uw polis is de cataloguswaarde van de bestelauto. Deze geeft u op bij uw aanvraag. En u kunt een verlengde nieuwwaarderegeling of aankoopwaarderegeling kiezen. Daarvoor gelden wel regels.

Reparatie (Beperkt Casco en Volledig Casco)

Verzekeraars vergoeden de reparatiekosten bij een gedekte schade. Behalve als de bestelauto technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden zij de waarde van de bestelauto minus de waarde van de restanten. Met technisch total loss van de bestelauto bedoelen verzekeraars dat de bestelauto technisch niet meer in een staat is om veilig mee te rijden en reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Met economisch total loss bedoelen zij dat de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de waarde van de bestelauto direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis. U kunt ook kiezen voor vrije keuze herstel.

Keuze: Schade door brand en natuur (Beperkt Casco en Volledig Casco)

U bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Keuze: Ruitschade (Beperkt Casco en Volledig Casco)

U bent verzekerd voor het breken of barsten van de autoruit of van het panorama- of zonnedak (hieronder valt ook het zogenaamde sterretje). En voor schade aan de bestelauto die is veroorzaakt door scherven van de autoruit of van het panorama- of zonnedak. U kunt ook kiezen voor vrije keuze herstel.

Keuze: Inbraak (Beperkt Casco en Volledig Casco)

U bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden. En voor diefstal uit de bestelauto (inbraak). 

Keuze: Schade aan eigen auto (Volledig Casco)

U bent verzekerd voor schade aan uw eigen bestelauto door andere gebeurtenissen dan die hierboven in al genoemd zijn. Ook als het uw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding). 

Keuze: pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg en ook in uw woonplaats. U krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende auto. U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert.

Keuze: Ongevallen Inzittenden

De ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval. U kunt kiezen uit de diverse verzekerde bedragen per zitplaats.

Keuze: Schade Inzittenden

De schadeverzekering voor inzittenden (SVI) vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde bestelauto tot een maximaal bedrag. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering. U kunt kiezen voor de dekking Basis, die alleen geldt voor de verzekerde bestelauto of voor de dekking Uitgebreid, die óók nog geldt voor andere motorrijtuigen of als u fietser, voetganger of passagier van een metro, tram of trein bent.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met de rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw bestelauto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak. Er zijn drie verschillende dekkingen: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid.

Wat is niet verzekerd met de particuliere bestelautoverzekering?

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd als u geen geldig rijbewijs heeft of niet rijbevoegd bent. En ook niet bij schade door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als uw bij het afsluiten van de bestelautoverzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Onvoldoende onderhoud of zorg of slijtage

U krijgt geen vergoeding voor schade aan uw eigen bestelauto die ontstaat doordat u uw bestelauto niet goed heeft (laten) onderhouden. Of doordat u uw bestelauto heeft overbelast. Ook (pech)hulpverlening vergoeden verzekeraars we dan niet.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

U bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de bestelauto aan een ander. Of als u de bestelauto zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico (Beperkt Casco en Volledig Casco)

U kiest zelf uw eigen risico. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. Het eigen risico geldt bij schade aan uw eigen bestelauto en bij het vervangen van een ruit. Maar niet bij reparatie van een ruit ('sterretje'). Is de regelmatige bestuurder die op uw polis staat 24 jaar of ouder? En is de schade ontstaan tijdens het rijden (bijvoorbeeld een botsing). Is de werkelijke bestuurder van de bestelauto jonger dan 24 jaar? Dan geldt er vaak een extra eigen risico.

Beveiliging (Beperkt Casco en Volledig Casco)

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden verzekeringsmaatschappijen de schade alleen als uw bestelauto goed beveiligd was. Let op: Verzekeraars kunnen voor uw bestelauto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij onze verzekeringsadviseur. U moet uw bestelauto afsluiten. Worden uw autosleutels gestolen? Dan vergoeden verzekeraars vervanging van sleutels en sloten en omcodering van de startonderbreker tot een maximaal bedrag. Let op: verlies van de sleutels is niet verzekerd.

Reparatie (Beperkt Casco en Volledig Casco)

Verzekeraars vergoeden de reparatie door een geselecteerd herstelbedrijf. Laat u de schade niet repareren of door een ander herstelbedrijf? Dan verlagen verzekeringsmaatschappijen soms de schadevergoeding. Behalve als u de beschadigde bestelauto inruilt en de vervangende auto weer bij dezelfde verzekeraar verzekert. Die verlaging staat los van het eigen risico. Wilt u naar een herstelbedrijf dat niet door de verzekeraar is geselecteerd? Of wilt u de vrijheid hebben om uw bestelauto niet te laten repareren? Kies dan de dekking 'Vrije keuze herstel'. Dan verlagen verzekeringsmaatschappijen de schadevergoeding niet. U betaalt hiervoor een extra premie.

Ruitschade (Beperkt Casco en Volledig Casco)

Verzekeraars vergoeden de reparatie of vervanging van de ruit door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf. Laat u de ruit repareren of vervangen door een ander ruitschadeherstelbedrijf? Dan verlagen verzekeringsmaatschappijen de schadevergoeding. Dit staat los van het eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De bestelautoverzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit vaak de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de particuliere bestelautoverzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaad u de belangen van verzekeraars? Dan kan dat gevolgen hebben. Zij kunnen een schade dan afwijzen en/of uw particuliere bestelautoverzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of zij kunnen zelfs de particuliere bestelautoverzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een (digitale) nota.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Vaak tot een maximum percentage. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Sommige verzekeraars kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heeft u schade, maar is dat niet de (mede)schuld van de bestuurder of passagier? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor uw premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang u niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De particuliere bestelautoverzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. Verzekeringsmaatschappijen verlengen uw particuliere bestelautoverzekering telkens met een jaar. Zij kunnen de particuliere bestelautoverzekering stoppen, bijvoorbeeld als u de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de particuliere bestelautoverzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij de verzekeraar. De particuliere bestelautoverzekering eindigt dan op de datum die u aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die u aangeeft? Dan eindigt de particuliere bestelautoverzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.

Algemene informatie particuliere bestelautoverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de particuliere bestelautoverzekering. In de offerte, de polis en de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

De particuliere bestelautoverzekering is onderdeel van het particulier verzekeringspakket

De particuliere bestelautoverzekering kunt u afsluiten als onderdeel van het particulier verzekeringspakket. Hoe meer verzekeringen u afsluit, hoe hoger uw pakketkorting kan zijn en u heeft al uw verzekeringen op één overzichtelijk polisblad. U ziet direct wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Voor elke verzekering in het particulier verzekeringspakket geldt: bepaal samen met onze adviseur wat u nodig heeft, dan betaalt u alleen wat u nodig heeft.

U kunt uw particulier verzekeringspakket samenstellen uit de volgende verzekeringen:

Gezin en Gezondheid

Huis en Wonen

Recreatie en Reis

Verkeer en Voertuigen

Voordelen particulier verzekeringspakket

Onafhankelijk advies

Onze onafhankelijk adviseur helpt u graag bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen en de dekking die bij u past. U betaalt alleen wat u nodig heeft.

Pakketkorting

Het particulier verzekeringspakket heeft u al vanaf één verzekering. Hoe meer verzekeringen u afsluit in het particulier verzekeringspakket, hoe meer korting u kunt krijgen.

Overzicht

Al uw verzekeringen staan op een overzichtelijk polisblad hierop ziet u wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Met de digitale polismap heeft u uw particulier verzekeringspakket altijd binnen handbereik.

Elk jaar een update

Om te weten of uw particulier verzekeringspakket nog aansluit bij uw situatie, ontvangt u elk jaar een handige checklist.

Overleg met onze adviseur

Overleg met onze adviseur wat u eventueel wilt aanpassen. Verandert er tussentijds iets in uw persoonlijke situatie? Geef dat dan direct aan ons door. Ook dan kan uw particulier verzekeringspakket worden aangepast. 

Voordelen van de particuliere bestelautoverzekering

  • Tot 80% no-claimkorting
  • Hoge starterskorting
  • Uitstekende polisvoorwaarden
  • Snelle en correcte schade-afhandeling
  • 24-uurs bereikbaarheid bij schade in binnen- en buitenland

Meer weten over de particuliere bestelautoverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de particuliere bestelautoverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.