WIA-verzekeringen

WIA-verzekeringen – De WIA-verzekeringen bieden een aanvulling op uitkering uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als werkgever kunt u uw werknemer zekerheid bieden door een inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid te compenseren . Dit kunt u doen door één de WIA-verzekeringen te sluiten. Voor uw werknemers biedt dit extra zekerheid, voor u is het een extra arbeidsvoorwaarde waarmee u goed werkgeverschap benadrukt.

Offerte WIA-verzekeringen aanvragen

Alles over de collectieve WIA-verzekeringen

Valt een werknemer uit door ziekte of arbeidsongeschiktheid? Dan bent u als werkgever wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daarna geldt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het kan zijn dat het inkomen van uw werknemer flink daalt, soms zelfs tot onder bijstandsniveau.

Na twee jaar verzuim wordt uw werknemer gekeurd voor de WIA. In de meeste gevallen wordt de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Veel werknemers zijn zich niet bewust van dit risico. Het lagere inkomen kan vervelende persoonlijke gevolgen hebben. Zo is het mogelijk dat je werknemer zijn hypotheek of de studie van zijn kinderen niet meer kan betalen. Een collectieve WIA-verzekering kan in dat geval uitkomst bieden.

Hoe werkt de WIA?

De WIA gaat uit van verschillende groepen. Als een werknemer twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is, beoordeelt het UWV in welke groep hij valt:

Arbeidsongeschiktheids-%
WIA-uitkering

Minder dan 35%

Geen

35% tot 80%
of
80% tot en met 100%,
maar niet duurzaam

WGA-uitkering (Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten)

80% tot en met 100%,
maar wel duurzaam

IVA-uitkering (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten)

 

Meer werken loont

De WIA gaat uit van het principe dat meer werken loont. Zo valt een WGA-uitkering voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer hoger uit als de werknemer voldoende gebruikmaakt van de zogenoemde restverdiencapaciteit. Dat is het deel dat de medewerker niet arbeidsongeschikt is en nog kan werken.

WIA-calculator

De gevolgen van ziekte of arbeidsongeschiktheid verschillen per werknemer. Bereken het mogelijke inkomensverlies met de WIA-calculator.

Restverdiencapaciteit benutten

In de praktijk lukt het niet altijd om de restverdiencapaciteit te benutten. Bijvoorbeeld omdat dit bij de huidige werkgever niet kan of als de werknemer geen andere werkgever kan vinden. Ook is het mogelijk dat de werknemer wel werkt maar minder verdient dan de UWV-beoordeling aangeeft. Dat maakt een goed financieel vangnet extra belangrijk.

Verzeker inkomensdaling met de collectieve WIA-verzekeringen.

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kunt u dit voor uw personeel voorkomen met de collectieve WIA-verzekeringen.

Welke WIA-verzekeringen zijn er mogelijk?

U kunt u kiezen voor één of meer verzekeringen voor een aanvulling op de WIA-uitkering van het UWV. Een WIA-verzekering is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarden voor het personeel. De volgende WIA-verzekeringen kunnen een aanvulling bieden op een eventuele WIA-uitkering:

 • WIA-Aanvullingsverzekering
  Met de WIA-aanvullingsverzekering regelt u dat uw arbeidsongeschikte medewerker die in de WIA zit maandelijks een vast bedrag ontvangt. Bij de WIA-aanvullingsverzekering kunt u kiezen voor een aanvulling van 10%, 15% of 20% van het inkomen.
 • WIA-Bodemverzekering
  Uw werknemer krijgt van het UWV geen WIA-uitkering als hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Toch kan het zijn dat zij minder kunnen werken. De werknemer krijgt dan een gedeeltelijke uitkering van het oude inkomen gedurende een vooraf overeengekomen periode. Het verzekerde percentage verschilt per product en verzekeraar. Ook kunnen er Cao-bepalingen van toepassing zijn.
 • WIA-Excedentverzekering
  Uw werknemer krijgt een aanvulling op het inkomensverlies dat ontstaat doordat de overheidsregelingen – en daardoor ook de WGA-Hiaatverzekering – gebaseerd is op het gemaximeerde WIA-Dagloon (ongeveer € 55.000,00 bruto per jaar). Voor werknemers met een loon boven de WIA-Dagloon ligt de oplossing in een WIA-Excedent verzekering. Het inkomen wordt dan aangevuld tot 70%, 75% of 80% van het oude loon.
 • WGA-Hiaatverzekering Basis
  Uw werknemer krijgt een uitkering die afhankelijk is van het arbeidsongeschiktheidspercentage (AO-%) en de mate waarin de werknemer de restverdiencapaciteit benut. De restverdiencapaciteit is het inkomen dat de werknemer zou kunnen verdienen op basis van het arbeidsgeschiktheidspercentage dat het UWV vaststelt.
 • WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid
  Uw werknemer krijgt een aanvulling tot een vast percentage van het oude loon dat gemaximeerd is tot het WIA-Dagloon (ongeveer € 55.000,00 bruto per jaar). U kunt kiezen voor een aanvulling tot 70%, 75% of 80% van het oude loon tot de pensioengerechtigde leeftijd. 

Wat zijn de kosten van een collectieve WIA-verzekering?

De premie is afhankelijk van verschillende factoren. Zo hangt deze onder meer af van de WIA-verzekeringen die je kiest, de sector waarin je bedrijf werkzaam is en de opbouw van je personeelsbestand. Met een no-riskpolis kun je de premie flink verlagen.

Wat zijn de voordelen voor werkgevers?

Een collectieve WIA-verzekering is niet alleen gunstig voor werknemers. Argumenten voor werkgevers om een collectieve WIA-verzekering te sluiten:

 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde:
  Financiële zekerheid bij ziekte of arbeidsongeschiktheid is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. U kunt u hiermee onderscheiden ten opzichte van andere werkgevers. Ook voldoet u zo aan een eventuele verplichte cao die dit voorschrijft.
 • Goed werkgeverschap:
  Met een collectieve WIA-verzekering toont u goed werkgeverschap. U laat zien dat u ook na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid goed blijft zorgen voor uw personeel.
 • Ondersteuning bij re-integratie:
  Re-integratie van werknemers is in de praktijk lastig. Een verzekeraar van collectieve WIA verzekeringen kan u helpen om de mogelijkheden van de arbeidsongeschikte werknemer maximaal te benutten.
 • Premie fiscaal aftrekbaar:
  De premie van de collectieve WIA-verzekering is voor u als ondernemer fiscaal aftrekbaar. Als u ervoor heeft gekozen om uw personeel te laten meebetalen aan de premie, dan is dat deel ook voor hen fiscaal aftrekbaar.
 • Keuze uit verschillende WIA-verzekeringen die passen bij uw onderneming.
 • Nieuw modern Inkomensportaal om gegevens van uw werknemers door te geven en te beheren.
 • Snel schakelen via het WIA team: persoonlijk, telefonisch of per e-mail.

WIA Tips

Loop geen onnodige risico's. Weet u welke verzekeringen u echt nodig heeft voor uzelf, uw personeel en uw bedrijf? Schakel daarom onze Registeradviseur Verzuim en Inkomensvoorzieningen (RVI) in als u meer wilt weten over de WIA-verzekeringen en wat dat voor uw bedrijf kost.

Let op!

De WIA wetgeving is complexe materie. Het is daarom belangrijk om u goed te laten adviseren.