Aanhanger-, container- en opleggerverzekering

Aanhanger-, container- en opleggerverzekering - Met de Aanhanger-, container- en opleggerverzekering kunt uw aanhangwagen, containers, oplegger, verkoopwagen of trailer voor uw bedrijf perfect verzekeren met een ruime dekking en een scherpe premie. Vraag online een vrijblijvende offerte aan voor uw sanhanger-, container- en opleggerverzekering ofzakelijke aanhangwagenverzekering. Honig en Honig is u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer. Ook voor speciale objecten en bijzondere voertuigen kunnen wij een aanhangwagenverzekering, maar dan als maatwerk.

Offerte aanhanger-, container- en opleggerverzekering aanvragen

Welk soort verzekering is de aanhanger-, container- en opleggerverzekering?

De aanhanger-, container- en opleggerverzekering vergoedt schade aan aanhangwagens, containers, opleggers of trailers. U kunt zowel uw eigen als gehuurde of geleende aanhangwagens, containers, opleggers of trailers verzekeren.

Wat is verzekerd met de aanhanger-, container- en opleggerverzekering?

U kunt kiezen voor twee verschillende dekkingen.

Keuze: Beperkt Casco

U bent verzekerd voor schade aan uw aanhangwagen, container, oplegger of trailer door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, joyriding en vandalisme. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd. Soms kan de beperkte dekking Brand en Diefstal van toepassing zijn, dan is schade aan de aanhangwagen, container, oplegger of trailer door brand of diefstal verzekerd.

Keuze: Volledig Casco

Met de dekking Volledig Casco, naast de dekking Brand en Diefstal en Beperkt Casco, bent u ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf zoals natuurgeweld, storm en vandalisme en voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een door u veroorzaakte botsing. U bent ook verzekerd voor schade aan uw banden, maar niet als gevolg van slijtage of eigen gebrek.

Eigen gebrek

Is uw eigen aanhangwagen, container, oplegger of trailer nieuw gekocht en nog niet ouder dan 3 jaar? Dan bent u tot en met het 3e jaar bij sommige verzekeraars ook verzekerd voor een eigen gebrek aan uw eigen aanhangwagen, container, oplegger of trailer. Verzekeraars vergoeden ook de kosten van het gebrekkige onderdeel. Met eigen gebrek bedoelen wij een gebrek dat niets te maken heeft met normale slijtage, overbelasting of onvoldoende onderhoud.

Diefstal of totaal verlies

Bij diefstal en totaal verlies van de aanhangwagen, container, oplegger of trailer binnen één jaar na aanschaf vergoeden verzekeraars vaak de aanschafprijs in plaats van de dagwaarde.

Accessoires

Schade aan accessoires van de aanhangwagen, container, opleggers of trailer, die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de aanhangwagen, en voor zover deze zaken zich aan, op of in de aanhangwagen bevinden zijn gedekt. U bent verzekerd voor schade aan toebehoren van uw aanhangwagen, container, oplegger of trailer als dit op uw polisblad staat.

Belettering/Zeilen

Schade aan belettering, zeilen/afdeknetten en bevestigingsmaterialen is standaard (aanvullend) gedekt. Vaak gemaximeerd tot een percentage (%) van het verzekerde bedrag.

Andere kosten

U bent bij een gedekte schade ook verzekerd voor de kosten van averij-grosse, bereddingskosten, en de kosten van bewaking, berging en opruiming van uw aanhangwagen, container, oplegger of trailer.

Vervangende container, trailer of oplegger

Bij een gedekte schade vergoeden verzekeraars ook de noodzakelijke kosten voor het tijdelijk vervangen van de aanhangwagen, container, oplegger of trailer, tot een maximum bedrag per gebeurtenis.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

De aanhanger-, container- en opleggerverzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade door uw aanhangwagen, container, oplegger of trailer. Dit is wordt gedekt door de WA-verzekering van het trekkende voertuig.

Schade tijdens verhuur

U bent niet verzekerd voor schade wanneer u de aanhangwagen, container, oplegger of trailer heeft verhuurd aan iemand anders. Behalve als op het polisblad staat dat het wel verzekerd is.

Spullen in de aanhanger

U bent niet verzekerd voor schade aan of diefstal van spullen in de aanhangwagen, container, oplegger of trailer.

Geleidelijk ontstane schade

Schade die geleidelijk is ontstaan, zoals door slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting en corrosie (roestvorming) is niet verzekerd.

Container en opleggers van anderen buiten uw toezicht

U bent niet verzekerd voor schade aan een gehuurde of geleende aanhangwagen, container, oplegger of trailer als deze niet onder uw toezicht staat.

Rijden zonder rijbewijs of onder invloed

Schade door rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Dat geldt ook bij gebruik van alcohol of drugs in het verkeer.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de aanhanger-, container- en opleggerverzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de aanhanger-, container- en opleggerverzekering geldt vaak een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen. Bij sommige verzekeraars geldt een standaard eigen risico van € 500,00 per gebeurtenis.

Beveiliging

Afhankelijk van het te verzekeren object kunnen er preventie-eisen van toepassing zijn. Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die met u zijn gemaakt, dan keren verzekeraars niet altijd uit.

Reparatie

Verzekeraars vergoeden de kosten van de reparatie. Bij totaal verlies vergoeden zij de dagwaarde minus de restwaarde van de aanhangwagen. Soms verlagen verzekeringsmaatschappijen de vergoeding als slijtagegevoelige onderdelen worden vervangen door nieuwe onderdelen. U krijgt onder andere minder vergoed als na een schade gebruikte banden worden vervangen door nieuwe banden.

Waar ben ik gedekt?

Vaak bent u verzekerd in de landen aangesloten bij de Europese Unie, inclusief Noorwegen en Zwitserland. Bij sommige verzekeraars bet u verzekerd in dezelfde landen als het voertuig dat de aanhangwagen trekt. Op de groene kaart van het trekkende motorrijtuig staat precies in welke landen u verzekerd bent. Dit hangt af van de samenstelling van uw overige verzekeringen en uw verzekeringspakket.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de aanhanger-, container- en opleggerverzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De aanhanger-, container- en opleggerverzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Als de aanhanger-, container- en opleggerverzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de aanhanger-, container- en opleggerverzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Vaak kunt u na het eerste jaar de aanhanger-, container- en opleggerverzekering dagelijks opzeggen. De aanhanger-, container- en opleggerverzekering stopt dan een maand later. Afhankelijk van de gekozen verzekeraar kan de aanhanger-, container- en opleggerverzekering per direct worden opgezegd, zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of via e-mail bij de verzekeraar of rechtstreeks bij ons.

Wat kost het aanhangwagenverzekering?

De premie is afhankelijk van de verzekerde waarde. U kunt de premie online bereken of neem voor meer informatie contact op met onze assurantieadviseur.

De aanhangwagenverzekering zakelijk voor alle aanhangwagens en trailers!

De aanhangwagenverzekering zakelijk is geschikt voor diverse soorten aanhangwagens en trailers, die uiteraard zakelijk gebruikt worden. Onze verzekering kan dekking bieden voor de volgende soorten aanhangwagen en trailers:

 • Aanhangwagen
 • Autotransporter
 • Bloemenaanhangwagen
 • Dieplader
 • Directiewagen
 • Gebakwagen
 • Gesloten aanhangwagen
 • Kantelbare wagen
 • Kiepaanhangwagen
 • Kipper
 • Koelwagen
 • Machinetransporter
 • Mobiele kantoorunit
 • Motorenaanhangwagen
 • Multitransporter
 • Paardentrailer
 • Plateauwagen
 • Platformtrailer
 • Race shuttel
 • Schaftwagen
 • Schamelwagen
 • Snackwagen
 • Standaard open/gesloten aanhanger
 • Tankaanhangwagen
 • Thermoswagen
 • Trailer
 • Veetrailer
 • Verhuisaanhangwagen
 • Verkoopwagen
 • Volumeaanhangwagen
 • Vrieswagen

Voordelen zakelijke aanhangwagenverzekering

 • Uitgebreide dekking en hulpverlening
 • Scherpe premie
 • Een gelijksoortige aanhangwagen, die de verzekerde aanhangwagen tijdelijk vervangt tijdens onderhoud of reparatie, is gedurende de vervanging ook verzekerd.
 • Accessoires die in of aan de aanhangwagen zijn gemonteerd, zoals zeilen, velgen, geïntegreerde mover, belettering, betimmering en een beveiligingssysteem, kunnen meeverzekerd worden.
 • Kan uw aanhangwagen niet gerepareerd worden omdat deze total loss is? Dan krijgt u tijdens de periode waarin u niet over uw aanhangwagen kunt beschikken een vergoeding per dag.
 • Standaard nieuwwaarde- en aanschafwaarderegeling.
 • Snelle schade-afhandeling
 • Onafhankelijk advies
 • Persoonlijke service
 • Pakketkorting bij meerdere verzekeringen

Meer informatie over de zakelijke aanhangwagenverzekering?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de zakelijke aanhangwagenverzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Meer in deze categorie: Autoverzekering zakelijk »