Constructie All Risk Verzekering

Constructie All Risk Verzekering (CAR-verzekering) - Een Constructie All Risk Verzekering (CAR-verzekering) verzekert de risico’s van het bouwen, verbouwen, installeren en monteren. Gaat er wat mis, dan vergoedt de Constructie All Risk Verzekering de schade. U kunt de Constructie All Risk Verzekering als doorlopende of tijdelijke polis afsluiten. Honig en Honig helpt u met onafhankelijk advies, een marktvergelijking, deskundige bemiddeling en persoonlijke service van uw Constructie All Risk Verzekering.

Constructie All Risk Verzekering aanvragen

Constructie All Risk Verzekering aanvragen voor (ver)bouw-, installatie- en montageprojecten

U kunt een offerte of polis aanvragen voor elke soort project in de burgerlijke en utiliteitsbouw (b&u), maar ook voor een industrieel of infrastructureel bouw-, installatie- of montageproject. De Constructie All Risk Verzekering kan per project (tijdelijk) of doorlopend worden afgesloten

Kies uw Constructie All Risk Verzekering:

Dekking

Particuliere
Constructie All Risk
Verzekering

Tijdelijke
Constructie All Risk
Verzekering

Doorlopende
Constructie All Risk
Verzekering

MKB en ZZP

Rubriek 1: Het bouwwerk Standaard tot € 500.000,00 anders maatwerkofferte Basisdekking, afhankelijk van bouwsom Basisdekking, afhankelijk van bouwsom
Rubriek 2: Aansprakelijkheid  € 500.000 of € 1.250.000,00 Ja, als AVB ontbreekt Nee, Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) noodzakelijk!
Rubriek 3: Bestaand onroerend goed € 50.00,00, € 100.000,00 of € 250.000,00 Aanvullende dekking, bedrag naar keuze Basisdekking bij standaard product, maatwerk mogelijk
Rubriek 4: Transport NVT Aanvullende dekking, bedrag naar keuze Basisdekking bij standaard product, maatwerk mogelijk
Rubriek 5: Eigendommen bouwdirectie en personeel NVT Naar keuze Basisdekking bij standaard product, maatwerk mogelijk
Rubriek 6: Hulpmaterialen € 5.000,00, € 10.000,00 of € 15.000,00 Aanvullende dekking, bedrag naar keuze Aanvullende dekking, bedrag naar keuze
Extra huisvestingskosten: € 1.250,00 per maand NVT NVT
Bouw/montage termijn: Maximaal 12 maanden Termijn naar keuze Maximaal 18 maanden voor MKB, maximaal 6 maanden voor ZZP
Onderhouds- of garantietermijn bouwkundige deel: 3, 6 of 12 maanden conform aannemingsovereenkomst Termijn naar keuze, maximaal 12 maanden Maximaal 6 maanden voor MKB, maximaal 3 maanden voor ZZP
Onderhouds- of garantietermijn technische installaties: 3, 6 of 12 maanden conform aannemingsovereenkomst Termijn naar keuze, maximaal 12 maanden Maximaal 12 maanden voor MKB, maximaal 3 maanden voor ZZP
Dekkingsgebied: Nederland Nederland Nederland, België en Duitsland
Eigen risico standaard: € 500,00 € 500,00 € 500,00
Eigen risico variabel: Nee Ja, afhankelijk van omvang project Ja, afhankelijk van beroep en omzet
Eigen risico diefstal, vandalisme en storm: € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
Eigen risico werk in België en Duitsland: NVT NVT € 2.500,00
Maatwerk mogelijk: Ja, afhankelijk van omvang en soort (bouw)project Ja, afhankelijk van omvang en soort (bouw)project Ja, als uitbreiding op doorlopende Constructie All Risk Verzekering voor MKB

Constructie All Risk
Verzekering

aanvragen:

Direct aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dit overzicht geldt onder voorbehoud van acceptatie, inspectie en (wets-)wijzigingen.

Welke variant van de Constructie All Risk Verzekering past bij u?

Maak een afspraak met onze adviseur voor afstemming van de Constructie All Risk Verzekering op uw (bedrijfs-)situatie. Bel 072-5642669 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat is een Constructie All Risk Verzekering?

Tijdens de bouw kan er schade ontstaan.Met een Construction All Risks-verzekering (CAR verzekering) bent u verzekerd tegen deze schade. Iedereen die bij de bouw betrokken is, is verzekerd: opdrachtgever, bouwdirectie, hoofd- en onderaannemer(s), architecten, constructeur(s) en adviseurs.

Voor wie is de Constructie All Risk Verzekering?

De CAR verzekering is onmisbaar bij iedere bouwactiviteit. Of het nu gaat om de verbouwing van een huis of een bedrijf of dat het gaat om hele grote werken, zoals de aanleg van wegen en viaducten. De (hoofd)aannemer of de opdrachtgever sluit meestal de Constructie All Risk Verzekering af.Hiervoor bieden wij de Construction All-Risk verzekering (CAR). De CAR verzekering wordt vaak afgesloten door de volgende bedrijven, beroepen in de en sectoren:

Aannemers
Architecten
Bouwbedrijven
Constructiebedrijven
Gemeenten
Grafische industrie
Houtindustrie
Installateurs
Kunststofverwerkende industrie
Metaalindustrie
Nutsbedrijven
Onderaannemers
Overheden
Particuliere opdrachtgevers
Telecombedrijven
Woningbouwcorporaties
Zakelijke opdrachtgevers
Zorginstellingen
ZZP-ers

De Construction All Riskverzekering (CAR verzekering) vergoedt de kosten van herstel of vervanging bij schade aan het werk, zowel voor nieuwbouw, verbouw en renovatie.

Dekking(en) Constructie All Risk Verzekering

U verzekert uw werkzaamheden met de Constructie All Risk Verzekering. Dit is een pakket voor bouwbedrijven in het MKB. De CAR verzekering is een rubriekenverzekering en kan samengesteld worden uit de volgende onderdelen:

 • Rubriek 1 - Schade aan het werk zelf
 • Rubriek 2 - Aansprakelijkheid voor schade van anderen door de bouwwerkzaamheden.
 • Rubriek 3 - Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever
 • Rubriek 4 - Hulpmateriaal (steigers, bekistingen, damwanden, keten, loodsen gereedschappen en dergelijke)
 • Rubriek 5 - Eigendommen van de bouwdirectie en het personeel
 • Rubriek 6 - Schade of diefstal tijdens transport van bouwmaterialen
 • Rubriek 7 - Bedrijfsschade

Rubriek 1 is altijd verzekerd in de CAR verzekering. De andere rubrieken kunt u optioneel meeverzekeren.

Welk soort verzekering is de Constructie All Risk Verzekering?

De Constructie All Risk Verzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan bouwwerken die u in aanbouw of verbouw heeft. Deze informatie geldt in het algemeen. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie dan vindt u deze informatie in de offerte of op uw polis.

Wat is verzekerd met de Constructie All Risk Verzekering?

Verzekerd is materiële schade aan het werk gedurende de periode dat er wordt gebouwd, verbouwd of gerenoveerd. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen vanaf het bouwterrein gedekt. De Constructie All Risk Verzekering is een vaak een doorlopende Constructie All Risk Verzekering, waaronder al uw werken zijn verzekerd. U kunt ook kiezen voor een tijdelijke Constructie All Risk Verzekering. Deze tijdelijke Constructie All Risk Verzekering geldt voor één specifiek bouwproject.

Wie is verzekerd op de Constructie All Risk Verzekering?

Verzekerd zijn alle partijen die betrokken zijn bij het realiseren van het door u aangenomen werk. Bijvoorbeeld de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer, maar ook de architect, ingenieur, installateur, dakdekker en schilder. Dit zijn de verzekerden voor de Rubriek Het werk. Voor de andere Rubrieken kunnen andere verzekerden gelden.

Rubriek 1: Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouwperiode. Hier onder vallen ook schade aan en diefstal van bouwmaterialen die voor uw rekening en risico op het bouwterrein aanwezig zijn en de kosten van het opbouwen en verwijderen van hulpconstructies en hulpwerken. Naast de schade zijn ook opruimingskosten gedekt tot een maximaal percentage van het verzekerde bedrag.

Keuze: Rubriek 2: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan anderen is op de doorlopende Constructie All Risk Verzekering niet gedekt. Hiervoor kunt u de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) afsluiten. Alleen op een tijdelijke Constructie All Risk Verzekering (voor één specifiek (ver)bouwproject) kunt u in sommige gevallen aansprakelijkheid meeverzekeren.

Keuze: Rubriek 3: Bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is schade die door de bouwwerkzaamheden ontstaat aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Keuze: Rubriek 4: Hulpmateriaal

Verzekerd zijn hulpmaterialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld gereedschappen, werktuigen, keten, loodsen en steigers. Deze zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Het hulpmateriaal is alleen verzekerd als het voor rekening en risico van de verzekeringnemer aanwezig is op het bouwterrein.

Keuze: Rubriek 5: Persoonlijke bezittingen

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van de verzekerden en hun medewerkers op het bouwterrein.

Keuze: Rubriek 6: Transport

Verzekerd is schade aan en diefstal van bouwmaterialen tijdens transport binnen Nederland. Heeft u de Rubriek Hulpmateriaal meeverzekerd? Dan geldt de transportdekking ook voor het vervoer van hulpmateriaal.

Extra keuze: Onderhoudstermijn

U kunt de Constructie All Risk Verzekering laten doorlopen tijdens de onderhoudstermijn, die ingaat nadat het werk is voltooid. Voor deze (beperkte) dekking kunt u kiezen uit verschillende termijnen. De onderhoudstermijn is alleen verzekerd als deze in het bestek of de aannemingsovereenkomst is overeengekomen.

Servicetelefoon Bouw

Standaard meeverzekerd: advies, ondersteuning en schadepreventieadvies door onze bouwkundige experts van de Servicetelefoon Bouw. Bijvoorbeeld als u bijzondere bouwmethodes toepast.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

De Constructie All Risk Verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan anderen is op de doorlopende Constructie All Risk Verzekering niet gedekt. Hiervoor dient de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Alleen op een tijdelijke Constructie All Risk Verzekering (voor één specifiek (ver)bouwproject) kunt u in sommige gevallen aansprakelijkheid meeverzekeren.

Geen plotselinge gebeurtenis, ingebruikneming, gevolgschade

Niet verzekerd zijn onder meer normale slijtage, normale corrosie (roestvorming) en andere normale geleidelijke achteruitgang. Ook is niet verzekerd schade door ingebruikneming vóór de oplevering, en bedrijfsschade. Tijdens de onderhoudstermijn is schade door brand en/of ontploffing niet verzekerd.

Uitsluitingen keuzerubrieken

Sommige objecten zijn niet verzekerd. (Vaste) kranen, motorrijtuigen en mechanisch voortbewogen werkmaterieel zijn bijvoorbeeld niet verzekerd onder de Rubrieken Bestaande eigendommen opdrachtgever, Hulpmateriaal en Transport. Motorrijtuigen en geld zijn niet verzekerd onder de Rubriek Eigendommen bouwdirectie en personeel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Tijdens de onderhoudstermijn geldt een beperkte dekking.

In- en uitloop

Bij begin en einde van de Constructie All Risk Verzekering moet u rekening houden met de overgang van de dekking voor de werken die u nog onderhanden heeft.

Eigen risico

Voor de Constructie All Risk Verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Niet automatisch verzekerde werken

Bron- en/of deepwell bemaling en werken die hoger zijn dan tien verdiepingen zijn niet automatisch verzekerd. U kunt deze werken wel aanmelden. Dan beoordelen verzekeraars of zij ze toch kunnen verzekeren. Werkzaamheden in de grond (heien, aanbrengen of verwijderen van damwanden, ontgraven) zijn alleen verzekerd als u bepaalde voorzorgsmaatregelen neemt.

Waar ben ik gedekt?

De Constructie All Risk Verzekering geldt standaard voor werken die u uitvoert in Nederland. U kunt ook dekking realiseren voor werken in de Benelux en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de Constructie All Risk Verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via een (digitale) nota.
Voor een tijdelijke Constructie All Risk Verzekering betaalt u de volledige premie direct na het afsluiten van de Constructie All Risk Verzekering. Betalen kan alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De Constructie All Risk Verzekering begint op de datum die in uw polis staat. Als de Constructie All Risk Verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze na het eerste verzekeringsjaar telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de Constructie All Risk Verzekering stoppen.
Een tijdelijke Constructie All Risk Verzekering heeft een vaste looptijd. De begin- en einddatum staan op uw polis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het algemeen kunt u na het eerste jaar de Constructie All Risk Verzekering dagelijks opzeggen. De Constructie All Risk Verzekering eindigt dan een maand later, of zoveel later als u wenst. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen kunt u de Constructie All Risk Verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.
Een tijdelijke Constructie All Risk Verzekering geldt voor een vastgestelde periode (ingangsdatum en einddatum), daarom kunt u de tijdelijke Constructie All Risk Verzekering niet opzeggen.

Maatwerk mogelijk!

Stelt u liever uw eigen pakket samen? Kies dan voor een doorlopende verzekering die zoveel mogelijk op uw specifieke wensen is afgestemd. Vraag onze adviseur naar de voordelen van de maatwerk Tijdelijke Constructie All Risk Verzekering.

Premie Constructie All Risk Verzekering

Honig en Honig adviseert u graag over de dekking en kan de premie voor u berekenen op basis van uw situatie. Welke premie u betaalt, hangt af van de gekozen dekking en uw specifieke wensen. Voor ZZP-ers en kleine (bouw)bedrijven bieden wij de Constructie All Risk Verzekering ZZP aan.

Veelgestelde vragen Constructie All Risk Verzekering

 • Wanneer sluit ik een aflopende Constructie All Risk Verzekering en wanneer een doorlopende Constructie All Risk Verzekering?
  Voor aannemers is het aantrekkelijk een doorlopende Constructie All Risk Verzekering op omzetbasis af te sluiten. Hierdoor zijn alle door hen uit te voeren werken (vaak zonder melding vooraf) verzekerd. Voor particulieren is de aflopende Constructie All Risk Verzekering een mogelijkheid om eigen werkzaamheden en de werkzaamheden die in opdracht worden uitgevoerd, te verzekeren.
   
 • Wat bedoelt u met de 'onderhoudstermijn'?
  Met de onderhoudstermijn bedoelen we de, in de aannemingsovereenkomst en/of het bestek opgenomen, periode tussen de eerste en de tweede oplevering.
   
 • Wat bedoelt u met de term 'hulpmaterialen'? 
  Hulpmaterialen zijn de op het bouwterrein aanwezige gereedschappen, keten, loodsen, hulpconstructies e.d. die uw (de verzekeringnemer) eigendom zijn. Voorwaarde is dat deze objecten worden aangewend voor de realisatie van het werk.
   
 • Wat valt er onder 'eigendommen van de opdrachtgever'?
  Dat zijn roerende en/of onroerende zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever. Het gaat om spullen die aan het begin van de werkzaamheden aanwezig zijn en worden gebruikt bij de uitvoering van het werk.
   
 • Waarom is een Constructie All Risk Verzekering voor een onderaannemer aan te raden?
  Een CAR- of Montageverzekering biedt voor de onderaannemer de zekerheid dat het door hem uitgevoerde werk is gedekt op uw eigen polis. Dit geldt ongeacht de verzekering en de polisbepalingen van de hoofdaannemer.
   
 • Tot wanneer zijn contructiefouten meeverzekerd op de CAR-/Montage-verzekering?
  Beschadigingen aan het werk als gevolg van constructiefouten zijn verzekerd tijdens de bouwtermijn en/of de onderhoudstermijn.
   
 • Op mijn AVB is opzicht uitgesloten, kan die wel op de Constructie All Risk Verzekering worden verzekerd?
  U bent met de Constructie All Risk Verzekering onder Rubriek III verzekerd voor schade door uitvoering van het werk aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Onder de AVB-polis valt dit vaak onder de "opzicht'` uitsluiting.
   
 • Onder welke rubriek is de schade aan het gereedschap gedekt op de Constructie All Risk Verzekering?
  De schade aan gereedschappen, steigers en keten is verzekerd onder Rubriek 4 (Hulpmateriaal) op de Constructie All Risk Verzekering.

Voordelen Constructie All Risk Verzekering

 • Uitgebreide dekking
 • Aansprakelijkheidrisico is mee te verzekeren
 • Met de Constructie All Risk Verzekering bent u verzekerd tegen schade tijdens de uitvoering van bouwprojecten.
 • De bouw kan doorgaan, ook als er schade is. Het voortbestaan van uw bedrijf komt niet in gevaar.
 • Deskundige en snelle afhandeling bij schade
 • Onafhankelijk advies en ondersteuning
 • Maatwerk voor complexe risico’s

Meer weten over de Constructie All Risk Verzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de Constructie All Risk Verzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf nog meer loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.