Koppeling salarisadministratie met verzuimverzekering en WIA-verzekeringen

Bij de salariskoppeling wordt uw salarispakket gekoppeld aan de administratie van de verzekeraar. Elke maand nemen zij de gegevens uit uw salarispakket over in hun administratie. Dit zorgt ervoor dat de gegevens in de administratie van de verzekeraar altijd overeenkomen met de gegevens uit uw salarispakket en uw verzuimverzekering en de WIA-verzekeringen.

Wat zijn de voordelen van salariskoppeling?

Gemak

Samen met de verzekeraar leggen we een koppeling tussen uw salarispakket en de Inkomensverzekeringen. Daarna haalt de verzekeraar één keer per maand de gegevens op vanuit uw salarispakket en verwerken zij die in hun administratiesysteem. Het is niet meer nodig om deze gegevens handmatig in het administratiesysteem van de verzekeraar in te voeren. Wel zo makkelijk.

Gegarandeerd verzekerd

Alle medewerkers, die voor de verzekering in aanmerking komen, zijn automatisch meeverzekerd. Bij een ziekmelding is er geen onduidelijkheid meer of een medewerker wel of niet aangemeld is. Als u gekozen heeft voor de salariskoppeling, dan zijn alle medewerkers, die in uw salarispakket staan, meeverzekerd.

Minder kans op fouten

Staan de gegevens goed in het salarispakket? Dan staan ze ook goed in het administratiesysteem van de verzekeraar. De kans op fouten wordt hierdoor aanzienlijk verkleind.

Geen gegevens meer aanleveren voor de periodieke verrekening

U hoeft geen gegevens meer aan te leveren voor de periodieke verrekening van de premie. Deze verrekening gebeurt automatisch.

Voor wie beschikbaar?

Of de salariskoppeling voor uw bedrijf nu gerealiseerd kan worden, hangt af van het salarispakket dat u gebruikt en van de salarisverwerker waar u mee werkt. De salariskoppeling is nu beschikbaar voor:

Salarispakketten:

Loket.nl, AFAS Online en Nmbrs.

Salarisverwerkers:

Bent u salarisverwerker en wilt u meer informatie over onze salariskoppeling? Neem dan contact op met onze adviseur op telefoonnummer 072-5642669of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat verandert er door de salariskoppeling?

Voor zowel de Verzuimverzekering als de WIA-verzekeringen halen de verzekeringmaatschappij 1 x per maand het bruto loon op. Voor de WIA-verzekeringen wordt na afloop van het verzekeringsjaar eenmalig het SV-loon opgehaald. Op basis van het verschil tussen het bruto loon en het SV-loon vindt voor de WIA-verzekeringen eenmalig een verrekening plaats. Voor oproepkrachten hanteren we een vast bedrag per jaar.

Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent, neem dan contact op met onze adviseur.

Werkwijze salariskoppeling

 • Na uw akkoord zorgt de verzekeraar samen met de salarisadministrateur voor het realiseren van de koppeling. U ontvangt bericht als de salariskoppeling geactiveerd is.
 • Rond de 28e van de maand worden de medewerkersgegevens van de voorgaande maand uit het salarispakket opgehaald en verwerkt in de polisadministratie.
 • De premie, die u betaalt, en de uitkering bij arbeidsongeschiktheid zijn gerelateerd aan de salarisgegevens die in uw salarispakket zitten.
 • Uw salarispakket is leidend. Als de gegevens in uw salarispakket juist zijn, dan staan ze ook goed in de administratie van de verzekeraar.
 • De gegevens, die al in het administratiesysteem stonden voor de koppeling, worden overschreven met de gegevens uit uw salarispakket.

Welke gegevens worden overgenomen vanuit het salarispakket?

 • Personeelsnummer
 • Voorletters, tussenvoegsel(s), familienaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Vast overeengekomen maandsalaris
 • Datum in dienst (als het een nieuwe medewerker betreft)
 • Datum uit dienst

Hoe wordt het verzekerd loon vastgesteld?

Het verzekerd loon is:

 • Het vast overeengekomen bruto maandloon maal 12,96 (inclusief 8% vakantiegeld)

of

 • Het vast overeengekomen bruto maandloon maal 13,96 (inclusief 8% vakantiegeld en dertiende maand)

Als het verzekerd loon volgens deze berekening te veel afwijkt van uw huidige verzekerd loon, dan adviseren wij om contact op te nemen met onze adviseur. In overleg met de adviseur kunt u kiezen voor een ander dekkingspercentage of om meer of minder werkgeverslasten te verzekeren.

Oproepkrachten

Kiest u voor een salariskoppeling dan zijn oproepkrachten standaard verzekerd voor een vast bedrag per jaar. Dit bedrag wordt nog vermenigvuldigd met het dekkingspercentage en de eventueel meeverzekerde werkgeverslasten.

Wat moet u na de salariskoppeling nog steeds aan ons en de verzekeraar doorgeven?

Nadat de salariskoppeling gerealiseerd is, moet u wijzigingen die geen betrekking hebben op in- en uitdiensttredingen en/of salariswijzigingen nog steeds via Mijn Amersfoortse aan ons doorgeven. Denk daarbij aan:

 • Ziek en hersteld melden van uw medewerkers.
  Ziekmeldingen geeft u nog steeds door aan de verzekeraar. Is de medewerker nog geen maand in dienst en ziek? Dan is de medewerker mogelijk nog niet aangemeld via de salariskoppeling. Dan moet u deze medewerker eerst handmatig invoeren, voordat u de ziekmelding kunt doorgeven. Na de volgende salarisrun worden de gegevens vanuit het salarispakket van deze medewerker overschreven. Het is belangrijk dat u het personeelsnummer uit uw salarispakket juist invoert bij de aanmelding.
 • DGA’s
  Een DGA is vaak niet verzekerd op de inkomensverzekeringen. U moet de DGA bij aanvang van de salariskoppeling doorgeven, zodat deze niet meegenomen wordt in de verzekering.
 • Doorgeven overlijden medewerker.
  Wilt u een overlijden zo snel mogelijk aan ons doorgeven? Als het overlijden namelijk niet voor het einde van de maand in onze administratie verwerkt is, dan wordt bij deze medewerker bij de salariskoppeling als uitdienstmelding verwerkt.

Lopende ziekmeldingen

Voor bestaande zieke medewerkers heeft u al een melding bij de verzekeraar gedaan. Bij deze melding is uitgegaan van het salaris zoals dat op dat moment op de polis was vermeld. Dat zal niet altijd het salaris zijn zoals dit actueel in uw salarispakket is geregistreerd. De salariskoppeling kan effect hebben op uw lopende uitkering. In overleg met uw adviseur kunnen wij vaststellen of en op welke wijze de koppeling mogelijk is.

Stopzetten salariskoppeling

U heeft natuurlijk altijd de mogelijkheid om de salariskoppeling stop te zetten. Vanaf de stopzetting voert u de wijzigingen in uw medewerkersbestand weer handmatig en vervallen de voordelen van de salariskoppeling. Daarnaast stop de salariskoppeling als:

 • u verandert van salarispakket
 • u verandert van salarisverwerker
 • uw verzekeringen worden beëindigd

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u vragen over de salariskoppeling of over de gevolgen voor uw verzekeringen? Neem dan contact op met onze adviseur.

Meer weten over de koppeling tussen uw salarisadministratie met verzuimverzekering en WIA-verzekeringen?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Offerte aanvragen

Meer in deze categorie: « Communicatie collectief pensioen