Pensioencijfers 2023

Jaarlijks wordt een groot aantal bedragen uit de belasting- en sociale verzekeringswetgeving geïndexeerd. Een aantal bedragen zijn ook voor pensioenregelingen en collectieve inkomensverzekeringen van belang. Wij geven u een kort overzicht van de pensioencijfers voor 2023. De bedragen voor uw pensioenregeling kunnen afwijken.

Belangrijke cijfers in 2023 voor pensioen en collectieve inkomensverzekeringen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels voor alle soorten van loon, waaronder pensioen voor 2023 bekendgemaakt. De cijfers zijn onder voorbehoud van de definitieve vaststelling in wet- en regelgeving. We zetten de belangrijkste cijfers voor pensioen in 2023 voor u op een rij. De genoemde bedragen zijn bruto bedragen.

Niet iedere pensioenregeling gaat uit van dezelfde bedragen, controleer daarom goed wat in uw pensioenregeling is afgesproken. De kerncijfers zijn doorgaans wel de basis ofwel de grondslag voor de berekening.

In 2023 zien de pensioencijfers er als volgt uit:

 
2023
2022

AOW

 

 

AOW leeftijd

66 jaar en 10 maanden

66 jaar en 7 maanden


AOW uitkeringen
   

Gehuwd met partner > AOW-leeftijd inclusief vakantie-uitkering

€ 24.482,00

€ 22.202,00

Alleenstaanden inclusief vakantie-uitkering

€ 17.970,00

€ 16.331,00


AOW franchises
   

Minimale franchise voor geheel verzekerd pensioen

   

-       Middelloon

€ 16.322,00

€ 14.802,00

-       Eindloon

€ 18.470,00

€ 16.749,00

Minimale franchise voor pensioen (deels) in eigen beheer

   

-       Middelloon

€ 23.962,00

€ 21.775,00

-       Eindloon

€ 27.114,00

€ 24.640,00

De franchise voor pensioen met een opbouwpercentage

   

-       Middelloon (≤ 1,701%)

€ 13.033,00

€ 11.819,00

-       Middelloon (> 1,701% - ≤ 1,788%)

€ 14.714,00

€ 13.343,00

-       Eindloon (≤ 1,483%)

€ 14.747,00

€ 13.373,00

-       Eindloon (> 1,483% - ≤ 1,570%)

€ 16.647,00

€ 15.096,00

Franchise pré-Witteveen

€ 17.488,00

€ 15.859,00


Pensioen opbouwpercentages
   

De fiscaal maximale opbouwpercentages per dienstjaar voor ouderdomspensioen

   

-       Middelloon

1,88%

1,875%

-       Eindloon

1,66%

1,657%


Pensioen aftoppingsgrens
   

Het pensioengevend loon bedraagt maximaal *

€ 128.810,00

€ 114.866,00

Afkoopgrens klein pensioen

€ 594,89 per jaar

€ 520,35 per jaar


ANW-Hiaat
   

Nabestaandenuitkering totaal per jaar

€ 17.859,00

€ 16.201,00


Wettelijk minimumloon
   

23 jaar en ouder inclusief vakantie-uitkeringen per jaar

€ 25.070,00

€ 22.356,00


WIA

 

 

WIA loongrens / maximale SV-loon **

Maximum dagloon voor WW, WIA en Ouderschaps- en geboorteverlof

€ 66.956,00

€ 59.706,00

 

AOW-franchise 2023

De AOW-franchise is het salaris waarover uw werknemer geen pensioen opbouwt in uw pensioenregeling . Uw werknemer ontvangt bij pensionering immers een AOW-uitkering als basisinkomen. De AOW-franchise kan op verschillende methoden zijn gebaseerd. De meest voorkomende methoden ziet u in de tabel. Twijfelt u over welke franchise voor uw pensioenregeling geldt? Vraag het dan aan onze adviseur.

AOW-franchises bij verlaagde opbouw

Voor een middelloon- en eindloonregeling met een lager opbouwpercentage dan het fiscaal maximum mag een lagere AOW-franchise worden gehanteerd. Voor een volledig overzicht van de cijfers verwijzen wij naar de website van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst.

Het maximaal pensioengevend jaarsalaris 2023

Pensioen opbouwen levert fiscaal voordeel op, omdat er nu nog geen belasting wordt afgedragen over de premies voor het toekomstig inkomen, de pensioenuitkering. De wetgever heeft bepaald dat dit fiscale voordeel tot een maximaal pensioengevend salaris geldt. Boven dat salaris mag er geen aanvullend pensioen opgebouwd worden in een pensioenregeling via de werkgever. Het kan zijn dat in uw pensioencontract een lager maximaal pensioengevend jaarsalaris is afgesproken. Neem contact op met onze adviseur voor de hoogte van het nieuwe pensioengevende jaarsalaris.

Voor pensioengevend loon komen alle loonbestanddelen in aanmerking met uitzondering van de bijtelling in verband met privégebruik van de auto van de zaak. * 

ANW-hiaatpensioen 2023

Het ANW-hiaatpensioen is een pensioenuitkering die bij overlijden van de werknemer tot uitkering komt. Het is een bruto uitkering tot de AOW-leeftijd van de partner en deze komt boven op het verzekerde partnerpensioen uit de pensioenregeling. De hoogte van de verzekerde uitkering is vaak gelijk aan de wettelijke ANW-uitkering exclusief tegemoetkoming. Ook hier kan echter een afwijkend bedrag van toepassing zijn. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

WIA loongrens / maximale SV-loon **

U kunt de termen ‘Maximale SV-loon’ en ‘Maximum SV-premieloon’ tegenkomen. De laatste wordt door de overheid gebruikt om uw premies vast te stellen. Voor collectieve inkomensverzekeringen maken verzekeraars bij de berekening van het dagloon voor de uitkering gebruik van het Maximale SV-loon.

De maximumbedragen gelden voor de berekening van de uitkeringen vanuit de:

  • Ziektewet (ZW)
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en
  • Wet arbeid en zorg (WAZO)

WIA-loongrens 2023

Voor de WGA-Hiaatverzekering en de WIA-Excedentverzekering is de WIA-loongrens van belang. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat uw werknemer minder hard terugvalt in inkomen bij arbeidsongeschiktheid (na 2 jaar loondoorbetaling of de Ziektewet-periode). Tot het WIA-loongrens zorgt de WGA-Hiaat verzekering voor deze aanvullende uitkering. Met een WIA-Excedent verzekering wordt de aanvullende uitkering voor het inkomen boven de loongrens verzekerd.

Factoren individuele waardeoverdrachten

De Pensioenfederatie heeft de factoren voor individuele waardeoverdrachten in 2023 vastgesteld. Op basis van deze tabellen kunnen waardeoverdrachten van deelnemers naar een pensioenfonds worden berekend. Voor de tabellen verwijzen wij naar de website van de Pensioenfederatie.

Meer informatie over de pensioencijfers 2023?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de pensioencijfers voor 2023? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.