Rekenregels per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Wijzigingen rekenregels 2023

 • Ten opzichte van juli 2022 stijgt het brutominimumloon per maand per 1 januari 2023 met 10,15%
 • De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het brutominimumloon per maand, en gaan per 1 januari 2023 dus ook omhoog met 10,15%
 • De Aof-premie laag gaat naar 5,82% , de Aof-premie hoog gaat naar 7,11%
 • De AWf-premie laag gaat naar 2,64%, de AWf-premie hoog gaat naar 7,64%

Aanpassing daglonen per 1 januari 2023

Met het besluit van 3 oktober 2022, tot vaststelling van het wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2023, is het brutominimumloon per 1 januari 2023 vastgesteld op € 1.934,40 per maand en € 89,28 per dag. Ten opzichte van juli 2022 stijgt het brutominimumloon per maand met 10,15%. Dit betreft een bijzondere verhoging van het minimumloon van 8,05% en daarbovenop de reguliere indexatie van het minimumloon.

De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het brutominimumloon per maand, en zullen dus per 1 januari aanstaande ook met 10,15% worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 januari 2023 vastgesteld op € 256,54.

Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2023 vast op € 66.956 op jaarbasis. Het jaarbedrag is afgerond naar beneden op hele euro’s.

Minimum(jeugd)lonen

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 januari 2023 (bruto per maand, per week en per dag, in euro’s, exclusief vakantietoeslag):

 

Maand

Week

Dag

Vanaf 21 jaar

 € 1.934,40

€ 446,40

 € 89,28

20 jaar

€ 1.547,50

€ 357,10

€ 71,42

19 jaar

€ 1.160,65

€ 267,85

€ 53,57

18 jaar

€ 967,20

€ 223,20

€ 44,64

17 jaar

€ 764,10

€ 176,35

€ 35,27

16 jaar

€ 667,35

€ 154,00

 € 30,80

15 jaar

 € 580,30

€ 133,90

€ 26,78

LIV en jeugd-LIV

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming aan werkgevers met mensen in dienst die een loon verdienen rond het minimumloon. De uurlooncriteria voor het LIV volgen de stijging van het minimumloon ten opzichte van 1 januari 2022.

De verwachte stijging bedraagt 12,14% op jaarbasis, de definitieve bedragen worden later in december gepubliceerd. In de volgende tabel staan de verwachte uurlooncriteria voor het LIV in 2023:

Tegemoetkoming LIV

In de rekenregels per 1 juli 2023 volgen de criteria voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV) in 2023.

Premies en premiegrenzen

Maximumpremieloon en maximumbijdrageloon per 1 januari 2023:

 • Maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen € 66.956 per tijdvak:
  • € 5.579,66 per maand
  • € 5.150,46 per 4 weken
  • € 1.287,61 per week
  • € 257,52 per dag
 • Maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet € 66.956 per jaar.

Premies 2023 en 2022 (in %)

 

2022

2023

Premiepercentages

   

AOW

17,90

17,90

Anw

0,10

0,10

Wlz

9,65

9,65

WAO/WIA-basispremie (Aof) hoog tarief

7,05

7,11

WAO/WIA-basispremie (Aof) laag tarief

5,49

5,82

Whk-premie (Werkhervattingskas)

1,52

1,53

AWf-premie laag tarief

2,70

2,64

AWf-premie hoog tarief

7,70

7,64

Ufo-premie

0,68

0,68

Werkgeversbijdrage kinderopvang

0,50

0,50

Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage normaal

6,75

6,68

Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage verlaagd

5,50

5,43

Bedragen in euro

   

Maximumpremieloon werknemersverzekeringen
en maximumbijdrageloon Zvw

59.706

66.956