donderdag 18 februari 2021 08:33

Top 10 bedrijfsrisico’s

Gezien de uitbraak van het coronavirus, is het geen verrassing dat bedrijfsonderbreking en pandemie bovenaan staan in de Top 10 bedrijfsrisico’s van de Allianz Risk Barometer 2021. Het jaarlijks onderzoek identificeert de belangrijkste bedrijfsrisico’s.

Risico’s met elkaar verbonden

Bedrijfsonderbreking, uitbraak van een pandemie en cyberincidenten zijn de drie belangrijkste bedrijfsrisico's voor 2021. Pandemie is de grootste stijger dit jaar (15 posities gestegen van plaats 17 naar plaats 2) en wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van bedrijfsonderbreking in 2021. Gevolgd door cyberincidenten op een derde plaats.

Alle drie de risico's - en veel van de andere in de top 10 van dit jaar - zijn met elkaar verbonden. Dit toont de groeiende kwetsbaarheid aan van onze sterk geglobaliseerde en verbonden wereld, waar acties op één plek zich snel kunnen verspreiden om mondiale effecten te hebben. Vooruitblikkend laat de pandemie zien dat bedrijven zich moeten voorbereiden op een breder scala aan triggers voor bedrijfsonderbrekingen en extreme gebeurtenissen dan voorheen. Het opbouwen van meer veerkracht in toeleveringsketens en bedrijfsmodellen zal van cruciaal belang zijn voor het beheren van eventuele toekomstige blootstellingen. 

Top 10 bedrijfsrisico's wereldwijd, Europa en Nederland

 

Wereld

Europa

Nederland

1

Bedrijfsonderbreking (41%)

Cyber (45%)

Bedrijfsonderbreking (57%)

2

Pandemie (40%)

Bedrijfsonderbreking (42%)

Pandemie (48%)

3

Cyberincidenten (40%)

Pandemie (42%)

Cyberincidenten (35%)

4

Marktontwikkelingen (19%)

Wijzigingen in wet- en regelgeving (22%)

Klimaatverandering (17%)

5

Wijzigingen in wet- en regelgeving (19%)

Marktontwikkelingen (20%)

Macro-economische ontwikkelingen (17%)

6

Natuurrampen (17%)

Natuurrampen (16%)

Marktontwikkelingen (17%)

7

Brand, explosie (16%)

Brand, explosie (15%)

Natuurrampen (17%)

8

Macro-economische ontwikkelingen (13%)

Klimaatverandering (14%)

Wijzigingen in wet- en regelgeving (13%)

9

Klimaatverandering (13%)

Macro-economische ontwikkelingen (12%)

Brand, explosie (13%)

10

Politieke risico’s en geweld (11%)

Nieuwe technologieën (10%)

Verlies van reputatie of merkwaarde (13%)

 

Allianz Risk Barometer 2021

Met de Allianz Risk Barometer identificeren wij de belangrijkste wereldwijde bedrijfsrisico’s voor de komende 12 maanden en daarna. We stellen het rapport samen op basis van het inzicht van meer dan 2.700 risicomanagementexperts uit 92 landen. De 10e jaarlijkse Allianz Risk Barometer-enquête werd uitgevoerd onder Allianz-klanten, makelaars en brancheorganisaties. Zij ondervroegen ook risicoadviseurs, underwriters, senior managers en claimdeskundigen in het bedrijfsverzekeringssegment van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) en andere Allianz-entiteiten.

De cijfers vertegenwoordigen het aantal geselecteerde risico's als percentage van alle antwoorden op de enquête van de respondenten. Alle respondenten konden maximaal drie risico's per branche selecteren, daarom tellen de cijfers niet op tot 100%.

Meer informatie?

Download het rapport of bekijk de video.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op donderdag 18 februari 2021 08:39