Verbeterde risico klassen indeling (VRKI) 2.0

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft de verbeterde risicoklassenindeling (VRKI) grondig aangepast. Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe versie, VRKI 2.0, te gebruiken bij het vaststellen van het inbraakrisico van een woning of bedrijfspand. De nieuwe versie sluit beter aan bij de laatste ontwikkelingen en regelingen rondom de beveiliging van woningen en bedrijven. Tot 1 januari 2019 geldt een overgangstermijn. Dan kan men zowel de oude als de nieuwe VRKI gebruiken.

Wat is Verbeterde risico klassen indeling (VRKI) 2.0

De Verbeterde risico klassen indeling (VRKI) 2.0 is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen (deel A). Aan de hand van het inbraakrisico wordt vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen (deel B) moeten worden genomen.

De VRKI 2.0 wordt gebruikt door verzekeraars, beveiligingsinstallateurs en eindgebruikers (huisbezitters en ondernemers). De VRKI 2.0, die in opdracht van het Verbond van Verzekeraars wordt beheerd door het CCV, speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen, opleveren en onderhouden van (gecertificeerde) beveiligingssystemen. Verzekeraars kunnen een certificaat eisen om zeker te zijn dat de beveiliging door een echte vakman is aangelegd.

De grootste wijzigingen

De VRKI 2.0 past beter bij de laatste ontwikkelingen in alarmering en cameratoezicht. Verwijzingen naar vervallen regelingen zijn aangepast. Er zijn ook wijzigingen doorgevoerd om op Europees niveau een eenduidige indeling te hebben. Voor bouwkundige maatregelen zijn er nu duidelijkere normen en de documenten zijn beter leesbaar. De VRKI 2.0 definieert ook meer beveiligingsmaatregelen dan eerdere versies. Nieuwe onderdelen zijn schildetectie (SD) en alarmtransmissie (AT).

VRKI 2.0: deel A en B

De nieuwe VRKI bestaat uit twee delen. Deel A wordt gebruikt om de risicoklassenindeling voor woningen en bedrijven te bepalen en beveiligingsmaatregelen te kiezen. Hierbij hoort ook een intakedocument. Daarin worden alle wensen en adviezen vastgelegd. In deel B zijn de definities van de verschillende beveiligingsmaatregelen te vinden.

Risicoklasse bepalen

Het risico op diefstal en inbraak wordt binnen de VRKI 2.0 ingedeeld in 4 risicoklassen. Risicoklasse 1 is het laagste risico en klasse 4 is het hoogste risico. Per risicoklasse zijn in zwaarte oplopende combinaties van beveiligingsmaatregelen opgenomen. Binnen de klasse mag worden gekozen voor één van de genoemde combinaties. Nieuw in VRKI 2.0 is dat een aantal combinaties in bepaalde situaties niet is toegestaan.

Bedrijven

De risicoklasse voor bedrijven wordt bepaald door de attractiviteit van de goederen/inventaris en de inkoopwaarde van de goederen. De attractiviteit kan laag tot zeer hoog zijn; bepalend is of de goederen voor eigen gebruik zijn of voor verkoop in een winkel of voor verkoop/distributie vanuit het magazijn. De maximale waarde van de betreffende goederen/inventaris gecombineerd met de attractiviteit levert de beveiligingsklasse op.

Woningen

Voor woningen is het totaal van de attractieve zaken bepalend voor de risicoklasse. Dit zijn zaken als audiovisuele- en computerapparatuur; sieraden, contant geld of waardepapier, antiek, kunst, muziekinstrumenten en verzamelingen. De attractiviteit hangt af van de waarde die de opdrachtgever heeft opgegeven en of de zaken makkelijk te vervoeren en te verhandelen zijn, Hoe hoger de waarde, hoe hoger de risicoklasse en hoe zwaarder de beveiligingseisen.

Risicoklasse bepalen: een voorbeeld

Een handel in professionele koffiemachines wil de inventaris en goederen in het magazijn verzekeren en wil weten welke eisen er volgens de VRKI gesteld worden. De totale waarde van de inhoud van het magazijn is € 1.000.000.

  • In de tabel achterop de VRKI-kaart 2.0 staat bij Koffiezetmachines (professioneel) onder het kopje Magazijn, dat de attractiviteit zeer hoog (ZH) is.
  • In de matrix Attractiviteit staat dat bij een waarde boven € 300.000 en een attractiviteit ZH een risicoklasse 4 geldt.
  • De beveiligingsmatrix laat vervolgens zien dat hierbij geldt: Maatwerk in overleg met de verzekeraar, maar minimaal: O2 + BK2 + EL4 + AT4 + RE4 + CO4 en/of ME4.

Meer weten over de VRKI 2.0?

Een inbraak heeft grote gevolgen. Voor bedrijven kan dit zelfs een bedreiging zijn voor de continuïteit. Wij kunnen bedrijven en/of particulieren goed adviseren over hun schadeverzekeringen en preventie op basis van de VRKI 2.0.

Bekijk de VRKI kaart 2020, deze is een actuele samenvatting van de complete tekst van VRKI 2.0.