maandag 22 maart 2021 10:21

Verzekeren leegstaande panden en een verbouwing

Steeds vaker wordt een vervallen of slecht onderhouden gebouw gekocht om vervolgens te verbouwen naar een droomhuis. Dit zijn vaak grote en uitgebreide bouwprojecten. Het afsluiten van goede verzekeringen is hierbij heel belangrijk en dat blijkt in de praktijk toch vaak lastiger te zijn dan het in eerste instantie misschien lijkt. Omdat er steeds meer aanvragen zijn voor het verzekeren van dit soort (verbouwings-) risico’s is hiervoor een oplossing bedacht.

Beperkte dekking op de opstaverzekering of woonhuisverzekering

Wanneer een woonhuis voor een langere periode leeg staat of grootschalig verbouwd wordt, dan moet dat bij het aangaan van de opstalverzekering of tijdens de looptijd van de verzekering gemeld worden. Als bij de aanvraag hier op het aanvraagformulier geen gerichte vragen over worden gesteld, dan is het toch belangrijk om dit door te geven aan de verzekeraar. Wordt dit niet gedaan, dan bestaat de kans dat de verzekeraar bij schade niet of niet de volledige schade uitkeert. Het woonhuis is namelijk niet in gebruik waarvoor het bedoeld is en hier is de verzekeraar bij het afsluiten van de verzekering wel vanuit gegaan.

Bovendien staat in de polisvoorwaarden dat dit soort wijzigingen moeten worden doorgegeven. Uit de praktijk blijkt dat veel verzekeraars het woonhuis niet of zeer beperkt willen verzekeren als het voor een langere periode leeg staat, in slechte staat verkeert of grootschalig verbouwd wordt.

Waarom is het lastig te verzekeren?

Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom verzekeraars niet zo happig zijn om leegstaande gebouwen met een grootschalige verbouwing te verzekeren. Dit heeft natuurlijk voor een groot deel te maken met het feit dat het risico op schade groter is dan een regulier bewoond woonhuis. Voor de volledigheid zal ik een paar risico’s benoemen:

  • Een leegstaand vervallen gebouw nodigt eerder uit tot vandalisme of brandstichting
  • Wanneer een gebouw leeg staat, is er minder toezicht. Als er dan iets gebeurt waardoor schade ontstaat, is er niemand om dat te signaleren en wordt er dus geen actie ondernomen om de schade te beperken
  • Ook is bij een slecht onderhouden gebouw de elektra vaak niet meer in orde waardoor de kans op kortsluiting groter wordt
  • Er kan schade ontstaan door de bouwwerkzaamheden die in het pand plaatsvinden. Dit kan zijn door brandgevaarlijke werkzaamheden tijdens de verbouwing of door kortsluiting in de (verkeerd geïnstalleerde) elektrische installatie.

Naast het grotere risico op schade zal misschien ook het kostenaspect een rol spelen voor verzekeraars. Een verzekeraar heeft immers meer informatie nodig en het zal meer tijd kosten om het risico te beoordelen dan voor het verzekeren van een regulier bewoond woonhuis. Daarbij loopt een verzekeraar het risico dat er relatief weinig premie tegenover staat: Na de verbouwing kan iedere verzekeraar de woning immers weer gewoon verzekeren en kan de klant dus weer sneller gaan shoppen voor een goedkopere verzekering of tegen betere voorwaarden elders.

Er is sprake van een verbouwing, waarom is een CAR-verzekering geen (volledige) oplossing?

Een CAR-verzekering (Construction All Risk verzekering) wordt door veel aannemers, bouwbedrijven en particulieren afgesloten voor schade veroorzaakt tijdens de bouw of verbouw van een pand.

Rubriek 1: Het werk

Een CAR-verzekeraar zal normaal gesproken schade aan Het werk (Rubriek 1) verzekeren. Een brand in het pand is dus verzekerd onder een CAR-verzekering. Bij deze dekking is alleen Het werk verzekerd en niet de bestaande eigendommen zoals de bestaande woning.

Rubriek 3: Bestaande eigendommen opdrachtgever

Schade aan de bestaande woning kan wel apart worden meeverzekerd onder de CAR-verzekering (Rubriek 3), maar hierbij is brand vaak uitgesloten en dat is net het grootste risico wat u loopt. Met de dekking Bestaande eigendommen opdrachtgever (Rubriek 3) is beschadiging van de bestaande eigendommen alleen gedekt als deze zijn veroorzaakt door de uitvoering van het werk en veroorzaakt zijn door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde.

CAR-verzekering aannemer?

Vaak is de eigenaar van het pand vaak afhankelijk van de CAR-verzekering die de aannemer heeft gesloten en of de aannemer de premie op tijd heeft betaald en de CAR-verzekering niet tussentijds is opgezegd. Tegenwoordig kan een CAR-verzekering niet alleen door bouwbedrijven en aannemers worden afgesloten, maar ook door particulieren die in (deels) eigen beheer hun huis verbouwen, de particuliere CAR-verzekering.

Welke oplossing kunnen wij bieden?

Het is mogelijk het woonhuis, dat wordt verbouwd, te verzekeren tegen brand- en stormschade. Wanneer de buitenkant van de woning in een slechte staat verkeert, kunnen verzekeraars uitsluitend een dekking bieden tegen brand.

Het verzekerde bedrag moet hoog genoeg zijn. Dus niet alleen bij aanvang van de verbouwing, maar ook tijdens de verbouwing en wanneer de verbouwing is afgerond. De verzekerde waarde van de woning stijgt immers met de vordering van de verbouwing. Daarom houden verzekeraars als verzekerd bedrag de herbouwwaarde aan na verbouwing. Ook verzekeren zij uiteraard brandschade die verband houdt met de verbouwing. Wel stellen zij bij grootschalige constructieve verbouwingen als voorwaarde dat er naast de woonhuisverzekering ook een CAR-verzekering moet lopen. In die gevallen geven zij een secundaire dekking voor brandschade die verband houdt met de verbouwing. Met andere woorden, de CAR-verzekering gaat voor op de woonhuisverzekering.

Direct uw CAR-verzekering of opstalverzekering regelen

U kunt bij Honig en Honig alle verzekeringen voor leegstaande panden in combinatie met een verbouwing regelen: 

CAR-verzekering

Opstalverzekering

Meer weten over de verzekering van leegstaande panden en een verbouwing?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de verzekering van leegstaande panden en een verbouwing? Neem dan contact op met Honig en Honig te Alkmaar en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Laatst aangepast op maandag 22 maart 2021 15:26