Verzekeringskaarten

Verzekeringskaarten Verbond van Verzekeraars

Verzekeringskaarten geven de belangrijkste punten van een verzekering weer, maar zijn niet zo uitgebreid als de polisvoorwaarden. Wilt u de verzekeringskaarten of de polisvoorwaarden inzien, gaat u dan naar de site van de verzekeraar. Hieronder geven wij u een overzicht van links naar diverse aanbieders van verzekeringen.

Overzicht verzekeringskaarten

Hieronder vindt u de verzekeringskaarten van diverse aanbieders waarmee wij samenwerken. Kunt u een verzekeringskaart niet vinden? Neem dan contact met ons op.

 

Regeling Verzekeringskaarten

In deze regeling is vastgelegd dat verzekeraars verplicht zijn op hun websites Verzekeringskaarten te publiceren. De Verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden. De Regeling schrijft voor welke randvoorwaarden er gelden voor plaatsing op de website van verzekeraars.

Verzekeringskaarten staan model voor Europese standaard

Nederlandse Verzekeringskaarten hoeven slechts in beperkte mate te worden aangepast aan de eisen die EIOPA stelt aan het Insurance Product Information Document (IPID). Dat blijkt uit het definitieve format dat de toezichthouder bij de Europese Commissie heeft neergelegd.

Alle Europese verzekeraars moeten met ingang van 2018 voor hun non-life consumentenproducten een IPID beschikbaar stellen aan hun klanten. Nederland heeft een voorsprong, omdat in 2015 al is gestart met de implementatie van de Verzekeringskaarten, als verdere ontwikkeling van de eerdere Productwijzers. De Verzekeringskaarten dienen hetzelfde doel: consumenten in één oogopslag duidelijk maken wat binnen hun polis wel en niet is gedekt.

Sinds de introductie zijn Verzekeringskaarten voor 35 producten opgeleverd; vanaf 1 januari dit jaar (en vanaf 1 juli voor de tweede lichting Verzekeringskaarten) moeten Nederlandse verzekeraars deze, aangepast aan de eigen producten, op de eigen website gepubliceerd hebben. Inmiddels hebben zo’n 130 verzekeraars en volmachten in totaal ruim 1240 kaarten gemaakt, elke dag bekijken meer dan duizend consumenten een verzekeringskaart.

Overzicht soort verzekeringskaarten

Particuliere verzekeringskaarten

 • Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen
 • Aansprakelijkheid voor particulieren
 • Annuleringsverzekering aflopend
 • Annuleringsverzekering doorlopend
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Bestelautoverzekering Allrisk
 • Bestelautoverzekering WA
 • Bestelautoverzekering WA+ beperkt casco
 • Betalingsbeschermingsverzekering
 • Bromfietsverzekering
 • Camperverzekering
 • Caravanverzekering
 • Direct ingaande lijfrente
 • Fietsverzekering Doorlopend
 • Fietsverzekering Kortlopend
 • Inboedelverzekering
 • Kapitaalverzekering
 • Mobieletelefoonverzekering
 • Motorrijtuigen gedeeltelijk casco
 • Motorrijtuigen volledig casco
 • Motorrijtuigen WA
 • Motorverzekering
 • Nabestaandenrente
 • Natura uitvaartverzekering
 • Nichekaart
 • Nichekaart Engels
 • Oldtimerverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Ongevallenverzekering in-/opzittenden
 • Opstalverzekering
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Pechhulpverzekering
 • Pleziervaartuigenverzekering
 • Rechtsbijstand in het verkeer
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Recreatiewoningverzekering
 • Reisverzekering aflopend
 • Reisverzekering doorlopend
 • Schadeverzekering Inzittenden
 • Scootmobiel
 • Uitvaartverzekering (kapitaal)

Zakelijke verzekeringskaarten

 • Aanhangerverzekering zakelijk
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
 • Autoverzekering bedrijven
 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • CAR-verzekering
 • Collectieve ongevallenverzekering voor werknemers
 • Collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling
 • 2018-00013271/MBLOM 2.
 • Collectieve WGA-hiaatverzekering Basis
 • Collectieve WGA-hiaatverzekering Uitgebreid
 • Collectieve WIA-verzekering voor werknemers Excedent
 • Cyberverzekering-zakelijk
 • Elektronicaverzekering
 • Evenementenverzekering
 • Garageverzekering
 • Gebouwenverzekering
 • Geldverzekering
 • Inventaris-/goederenverzekering
 • Kassenverzekering
 • Machinebedrijfsschadeverzekering
 • Machineschadeverzekering
 • Milieuaansprakelijkheidsverzekering
 • Milieuschadeverzekering
 • Nichekaart
 • Nichekaart Engels
 • Product recall verzekering
 • Proefpersonenverzekering
 • Verzekering eenmalige zending
 • Verzekering gewassen in kassen
 • Verzekering gewassen te velde
 • Verzekering voor WGA-eigenrisicodragers
 • Vervoerdersaansprakelijkheid
 • Verzuimverzekering
 • Vrachtwagenverzekering
 • WEGAM-WABM-verzekering
 • Werkmaterieelverzekering
 • Zakelijke rechtsbijstandsverzekering
 • Zakelijke reisverzekering collectief
 • Zakelijke reisverzekering individueel

Opzet van de verzekeringskaart

Verzekeringskaart heeft een herkenbare lay-out. Er wordt gebruik gemaakt van een standaard vormgeving met uniforme symbool- en tekstelementen. De verzekeraar is verantwoordelijk voor de correcte invulling van de Verzekeringskaart rekening houdend met taalgebruik en tekstlengte, zoals het door het Verbond is voorgeschreven. De verzekeraar is vrij in de keuze voor een basiskleur en het gebruik van een logo.

Verzekeringskaarten geven consumenten antwoord op de volgende vragen:

 • welk soort verzekering is dit?
 • wat is verzekerd?
 • wat is niet verzekerd?
 • zijn er dekkingsbeperkingen?
 • waar ben ik gedekt?
 • wat zijn mijn verplichtingen?
 • wanneer en hoe betaal ik?
 • wanneer begint en eindigt de dekking?
 • hoe zeg ik mijn contract op?