WGA-gat verzekering

WGA-gat verzekering? Een WGA-gat verzekering vult inkomen aan bij arbeidsongeschiktheid. Op deze pagina vindt u meer informatie over de WGA Gat Verzekering.

Offerte WGA-gat verzekering aanvragen

Aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer na twee jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk is en daarbij minimaal 35% arbeidsongeschikt is, ontvangt de werknemer een uitkering uit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA bestaat uit twee soorten regelingen:

  • De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA)
  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

UWV

UWV verzorgt een WIA-uitkering als een werknemer in één van beide regelingen komt. Deze WIA-uitkering kan echter ver onder het loon liggen van wat de werknemer op dat moment verdient.

Invulling geven aan goed werkgeverschap

Het is voor een werkgever belangrijk om verzuim te voorkomen en te verkorten. Hiermee borgt de werkgever de bedrijfscontinuïteit en het financieel welzijn van zijn werknemers. Een WGA-gat verzekering is daarom een goede secundaire arbeidsvoorwaarde en toont goed werkgeverschap.

WGA-gat verzekering basis en uitgebreid

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt uw werknemer in bepaalde gevallen na 104 weken ziekte een WGA-uitkering van UWV. Met de WGA-gat verzekering verzekert u een aanvulling op de WGA-uitkering voor uw werknemers. Het loon waarop verzekeraars de uitkering baseren is niet hoger dan het maximum WIA-loon.

Welke soorten WGA-gat verzekering zijn er?

WGA-gat verzekering basis

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt? Dan ontvangt de werknemer in bepaalde gevallen na 2 jaar ziekte een WGA-uitkering van UWV. Een medewerker die arbeidsongeschikt is, kan een WGA-vervolguitkering ontvangen. Dit geldt bij arbeidsongeschiktheid van 35% tot 80%. En wanneer de medewerker minder dan 50% verdient van wat hij met zijn beperkingen zou kunnen verdienen.

WGA-gat verzekering uitgebreid

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 2 jaar ziekte een WGA-uitkering van UWV. Met de WGA Gat Uitgebreid verzekert u een aanvulling op de WGA-loonaanvullingsuitkering en de WGA-vervolguitkering voor uw medewerkers. Een medewerker die arbeidsongeschikt is ontvangt soms een WGA-vervolguitkering. Dit geldt bij arbeidsongeschiktheid van 35 tot 80%. En wanneer hij minder dan 50% verdient van wat hij met de beperkingen zou kunnen verdienen. Verdient hij meer dan 50%, dan ontvangt hij een WGA-loonaanvullingsuitkering.

Wat is verzekerd met de WGA-gat verzekering?

WGA-gat verzekering basis

De WGA-gat verzekering vult de WGA-vervolguitkering aan tot maximaal 70% van het oorspronkelijke loon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het loon waarop verzekeraars de uitkering baseren, is niet hoger dan het maximumloon of SV-loon.

WGA-gat verzekering uitgebreid

De WGA-gat verzekering vult de WGA-uitkering aan. Bij voldoende benutting van de restverdiencapaciteit bedraagt de uitkering 75% van het inkomen dat uw medewerker verdient voordat hij ziek werd minus 75% van het inkomen dat hij nog verdient minus de WGA-uitkering. Bij onvoldoende benutting van de restverdiencapaciteit gaan wij uit van maximaal 70%.

Re-integratie

Verzekeraars ondersteunen u bij de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers. Hoewel zij u bij de re-integratie van uw zieke werknemers ondersteunen, blijft u samen met uw werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u bijvoorbeeld werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat uw werknemer eerder of meer kan werken. Ook moet u passende arbeid aanbieden als dat mogelijk is. 

Wie is verzekerd?

U verzekert al uw medewerkers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen.

Wat is niet verzekerd met de WGA-gat verzekering?

Verzekeraars keren niet uit als een werknemer arbeidsongeschikt was toen de medewerker in dienst kwam of toen u de WGA-gat verzekering afsloot. Verzekeringsmaatschappijen keren ook niet uit als u de medewerker niet heeft aangemeld.

Fraude

Verzekeraars keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld of van uw medewerker dat hij arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren verzekeraars niet uit.

Strafbare activiteiten en molest

U bent niet verzekerd als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij misleiding of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u of uw medewerker niet houdt aan de polisvoorwaarden. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

WGA-gat verzekering basis

Deze WGA-gat verzekering vult de WGA-vervolguitkering beperkt aan en keert niet uit bij een loongerelateerde of loonaanvullingsuitkering van UWV.

WGA-gat verzekering uitgebreid

Als de werknemer een IVA-uitkering krijgt dan ontvangt de werknemer geen uitkering. Als de verzekerde in de loongerelateerde periode minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit benut dan ontvangt de werknemer ook geen uitkering.

Loon boven het maximum WIA-loon

Het loon boven het maximum WIA-loon (WIA-Loongrens) valt niet onder de dekking. Hiervoor kunt u een WIA-Excedentverzekering afsluiten.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat zo snel mogelijk aan ons of de verzekeraar. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld gevolgen voor deze WGA-gat verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De WGA-gat verzekering geldt wereldwijd. De WGA-gat verzekering is van toepassing voor al uw werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat uw verzekeringsmaatschappij uiterlijk in de 42e week weten wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is. Meld nieuwe medewerkers binnen 30 dagen bij ons aan. Ook medewerkers die uit dienst gaan geeft u binnen 30 dagen door. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. U moet er samen met de zieke medewerker alles aan doen om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de WGA-gat verzekering aanvraagt, dan vragen verzekeraars niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft en de lonen en leeftijden van uw medewerkers. En van het aantal medewerkers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De WGA-gat verzekering begint op de datum die op de polis staat. De WGA-gat verzekering duurt 3 jaar. Daarna verlengen we uw WGA-gat verzekering. Na de 1e contracttermijn kunt u de WGA-gat verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de WGA-gat verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Wilt u uw WGA-gat verzekering stopzetten? Geef dit dan uiterlijk één maand voordat de contracttermijn afloopt aan ons of de verzekeraar door. Dit kan schriftelijk, per e-mail of via onze adviseur.

Algemene informatie WGA-gat verzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de WGA-gat verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Voordelen WGA-gat verzekering

  • Zekerheid van minimaal 70% van het laatstverdiende loon
  • Ondersteuning bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid
  • Extra financiele beloning bij inkomen uit werk
  • Hulp bij de re-integratie
  • Behoud van koopkracht door jaarlijkse verhoging uitkering
  • Ondersteuning van onafhankelijke en deskundige adviseur

Meer weten over de WGA-gat verzekering? 

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de WGA-gat verzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig te Alkmaar en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Meer in deze categorie: « WIA-Bodemverzekering