Personeelsverzekeringen

Personeelsverzekeringen Pixabay

Personeelsverzekeringen bieden dekking voor diverse werkgevers- en werknemersrisico’s. Uw personeelsverzekeringen stemmen wij af op uw bedrijfssituatie of CAO. Denk bijvoorbeeld aan de loondoorbetaling of WIA-aanvulling als een werknemer langdurig ziek wordt. Met de personeelsverzekeringen verzekert u deze risico’s en verplichtingen.

Offerte personeelsverzekeringen aanvragen

Laatste nieuws!

Meerderheid Eerste Kamer achter WAB

Meerderheid Eerste Kamer achter WAB

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft zich in de Eerste Kamer verzekerd van een meerderheid voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Koolmees deed tijdens het debat in de…

Lees meer

ABN-AMRO stopt met particuliere verzekeringen (PrivéZekerPakket) van ASR

ABN-AMRO stopt met particuliere verzekeringen (PrivéZekerPakket) van ASR

ABN-AMRO stopt met particuliere verzekeringen van ASR - ABN-AMRO stopt met het PrivéZekerPakket van verzekeraar ASR. Als alternatief biedt de bank een nieuw voorstel van ABN-AMRO Schadeverzekeringen, waarbij de voorwaarden…

Lees meer

Actietarief Movir-AOV voor zakelijk professionals

Actietarief Movir-AOV voor zakelijk professionals

Diverse zakelijk professionals, zoals consultants, ICT'ers, accountants, directeuren en financieel professionals, profiteren van een aantrekkelijk tarief voor hun AOV bij Movir als zij voor 1 januari 2020 een Langlopende Beroeps-AOV…

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), stand van zaken

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), stand van zaken

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vaste banen en flexwerk moet verkleinen. Deze wet moet vast personeel aantrekkelijker maken. Het ontslagrecht…

Lees meer

Kentekenplicht voor trekkers vanaf mei 2020?

Kentekenplicht voor trekkers vanaf mei 2020?

Kentekenplicht voor trekkers vanaf mei 2020? - Alle landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen moeten voor 20 mei 2020 worden geregistreerd bij Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Dat blijkt…

Lees meer

Wel of geen transitievergoeding in geval van een slapend dienstverband?

Wel of geen transitievergoeding in geval van een slapend dienstverband?

Een werknemer van een grote zorginstelling is in de IVA terecht gekomen. De werkgever houdt het dienstverband in stand. De werknemer vraagt om beëindiging van de dienstbetrekking en toekenning van…

Lees meer

Nieuwe versie Handreiking inhaal en inkoop van pensioen

Nieuwe versie Handreiking inhaal en inkoop van pensioen

Het Centraal aanspreekpunt Pensioen (CAP) publiceerde de geactualiseerde Handreiking voor de berekening van de inhaal – en inkoopruimte van pensioen aan. Het CAP introduceert daarin een vereenvoudigde berekening van inhaalruimte…

Lees meer

Hogere boetes voor ontbreken RI&E en Plan van aanpak

Hogere boetes voor ontbreken RI&E en Plan van aanpak

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Volgens staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW) is dit een onwenselijke situatie. De RI&E vormt immers de elementaire…

Lees meer

Honig en Honig op 19 en 22 april 2019 gesloten

Honig en Honig op 19 en 22 april 2019 gesloten

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (2e Paasdag) is het kantoor van Honig en Honig gesloten.

Lees meer

Nieuwe rekentool voor loonkostenvoordelen werknemer

Nieuwe rekentool voor loonkostenvoordelen werknemer

De Regelhulp financieel CV is een nieuwe online tool waarmee u gemakkelijk per werknemer kunt uitrekenen wat de financiële voordelen zijn waar u gebruik van kunt maken bij deze werknemer.…

Lees meer