Advies verzuimverzekering

Ziekteverzuim is een groot financieel risico voor werkgevers. Een werkgever is verplicht om 2 jaar lang het loon door te betalen van een zieke werknemer (minimaal 70%). Daarbovenop komen de kosten van vervanging, verzuimbegeleiding en re-integratie. Het kan voor uw bedrijf of organisatie zinvol zijn om de financiële risico’s van het ziekteverzuim af te dekken met een verzuimverzekering. Honig en Honig voor onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Offerte aanvragen