Autoverzekering vergelijken

Onze autoverzekering biedt u een zeer voordelige premie met uitstekende voorwaarden. U kunt online uw autoverzekering eenvoudig qua prijs en voorwaarden vergelijken. U kunt de autoverzekering direct online afsluiten (direct dekking mogelijk) en met garantie (niet goed, geld terug gedurende 14 dagen!)

Aanvraag offerte autoverzekering

Autoverzekering vergelijken? Vergelijk uw premie en vraag direct uw autoverzekering aan!

Klik op de button, vul uw gegevens in en vraag direct uw autoverzekering aan. Vraag online een offerte aan of sluit direct uw autoverzekering online af. Als u zelf uw autoverzekering afsluit, dan is er geen sprake van advies. Wilt u advies over bijvoorbeeld de dekking van uw autoverzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Welk soort verzekering is de autoverzekering?

De autoverzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met uw auto. De autoverzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Schade aan of diefstal van uw eigen auto kunt u verzekeren met de dekkingen: Beperkt Casco of Volledig Casco (Allrisk).

Wat is verzekerd met de autoverzekering?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Basis: Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto een schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Basis: Hulpverlening na een ongeval

Is uw auto beschadigd of gestolen? En kunt u daardoor niet verder rijden? Schakel dan de alarmcentrale van de verzekeraar in. Dan vergoeden zij de kosten van hulpverlening. Bij hulpverlening moet u denken aan berging, slepen of het vervoer van de auto en bagage of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden ook de huur van een vervangende auto. Als u een WA-dekking of een WA + Beperkt Casco-dekking heeft afgesloten vergoeden verzekeraars alleen de huur van een vervangende auto bij schade in het buitenland. Let op: Pechhulp valt hier niet onder, dat is een keuzedekking.

Overzicht dekkingen autoverzekering

Dekking

WA

WA + Beperkt Casco

WA + Volledig Casco (Allrisk)

Diefstal of total loss

Niet verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Reparatie

Niet verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Ruitschade

Niet verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Inbraak

Niet verzekerd

Verzekerd

Verzekerd

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd

Niet verzekerd

Verzekerd

Pechhulp

Niet verzekerd

Niet verzekerd

Niet verzekerd

 

Keuzedekking: Diefstal of total loss (Beperkt Casco of Volledig Casco (Allrisk))

Bij diefstal of total loss van de auto vergoeden verzekeraars u de nieuwwaarde, aankoopwaarde of aanschafwaarde, boekwaarde of dagwaarde van uw auto. Dit is afhankelijk van onder andere de gekozen dekking, de leeftijd en het gebruik van uw auto. In bijzondere gevallen is het mogelijk om de taxatiewaarde te verzekeren.

Keuzedekking: Schade door brand en natuur (Beperkt Casco of Volledig Casco (Allrisk))

U bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Keuzedekking: Ruitschade (Beperkt Casco of Volledig Casco (Allrisk))

U bent verzekerd voor het breken of barsten van de autoruit of van het panorama- of zonnedak (hieronder valt ook het zogenaamde sterretje). En voor schade aan de auto die is veroorzaakt door scherven van de autoruit of van het panorama- of zonnedak.

Keuzedekking: Inbraak (Beperkt Casco of Volledig Casco (Allrisk))

U bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden en voor diefstal uit de auto (inbraak).

Keuzedekking: Schade aan eigen auto (Volledig Casco (Allrisk))

U bent verzekerd voor schade aan uw eigen auto. Ook als het uw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Keuze: Inruilplus-dekking (Volledig Casco (Allrisk))

De Inruilplus-dekking kent een jaarlijkse bouwjaarkorting in de premie. De Inruilplus-dekking kan (alleen) gesloten worden voor een auto van 3 jaar (36 maanden) of ouder, met een maximale cataloguswaarde en maximale kilometrage per jaar. Als dagwaarde hanteren verzekeraars minimaal de waarde van de ANWB-koerslijst op het moment van schade plus een vast opslagpercentage (vaak 5%).

Keuze: Aankoopwaarde 1, 2 of 3 jaar (Beperkt Casco en Volledig Casco (Allrisk))

Heeft u uw auto tweedehands of in het buitenland gekocht? Dan krijgt u met deze optie de vergoeding op basis van aankoopwaarde naar keuze gedurende 1, 2 of 3 jaar.

Keuze: Nieuwwaarde 1, 2 of 3 jaar (Beperkt Casco en Volledig Casco (Allrisk))

Bij de meeste verzekeraars krijgt u voor een in Nederland nieuw gekochte auto standaard dekking voor een nieuwwaarderegeling gedurende 1 jaar tot een maximaal bedrag. U kunt deze regeling verlengen tot twee of drie jaar.

Keuze: Vrije keuze herstel (Beperkt Casco en Volledig Casco (Allrisk))

Met deze optie kunt u uw auto ook laten herstellen door een schadeherstelbedrijf dat niet door verzekeraars is geselecteerd. Dit heeft dan geen gevolgen voor je schadevergoeding. Verzekeraars werken vaak samen met geslecteerde schadeherstelbedrijven die zijn aangesloten bij ABS, AAS, Schadegarant, Topherstel of eigen geselecteerde bedrijven.

Keuze: Schade aan ingebouwde extra's (Beperkt Casco en Volledig Casco (Allrisk))

Standaard zijn uw ingebouwde extra’s tot een gemaximeerd bedrag verzekerd. Met deze extra dekking kunt u dit bedrag verhogen.

Reparatie (Beperkt Casco of Volledig Casco (Allrisk))

Verzekeraars vergoeden de reparatiekosten. Behalve als de auto technisch of economisch total loss is. In die gevallen vergoeden zij de waarde van de auto minus de waarde van de restanten. U kunt ook nog kiezen voor de dekking Vrije keuze herstel (zie bij 'Zijn er dekkingsbeperkingen'). Met technisch total loss van de auto bedoelen verzekeringmaatschappijen dat de auto technisch niet meer in een staat is om veilig mee te rijden en reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Met economisch total loss bedoelen zij dat de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de waarde van de auto direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis.

Aanvullende keuze: Pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg en ook in uw woonplaats. U krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende auto. U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden, zoals het bouwjaar van uw auto.

Aanvullende keuze: Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI)

De ongevallenverzekering inzittenden (OVI) keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval. U bent ook verzekerd als u een verkeersongeval krijgt in de directe nabijheid van de auto. Wanneer u in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of medeweggebruikers helpt. U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Aanvullende keuze: Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

De schadeverzekering inzittenden (SVI)vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto. En ook als u een verkeersongeval krijgt in de directe nabijheid van de auto. Wanneer u in- of uitstapt, brandstof tankt, onderweg de auto repareert of medeweggebruikers helpt. U bent ook verzekerd als u zelf aansprakelijk bent of als onduidelijk is wie aansprakelijk is. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering. U heeft dekking voor letselschade, materiële schade aan bagage, kleding of spullen in de auto, overlijden, smartengeld en uitkering bij invaliditeit. U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Aanvullende keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met de rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw auto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak. U kunt kiezen uit drie verschillende dekkingen: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid.

Wat is niet verzekerd met de autoverzekering?

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd als u geen geldig rijbewijs heeft. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. En ook niet bij schade door onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals overbelasting).Heeft u schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden verzekeraars de schade wel aan de benadeelde partij, maar zij hebben het recht om de schade op u te verhalen. In dat geval moet u de schade aan de verzekeringmaatschappij terugbetalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden of vraag onze adviseur om meer informatie.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de autoverzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Opzet

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door opzettelijk handelen of nalaten. Er is sprake van opzet als u iets doet of niet doet waarbij u de bedoeling heeft schade te veroorzaken, u zeker weet dat er schade ontstaat, of de kans dat er schade ontstaat voor lief neemt.

Onvoldoende onderhoud of zorg of slijtage

U krijgt geen vergoeding voor schade aan uw eigen auto die ontstaat doordat u uw auto niet goed heeft (laten) onderhouden. Of doordat u uw auto heeft overbelast. Ook (pech)hulpverlening vergoeden verzekeraars dan niet. U bent ook niet verzekerd voor schade aan uw auto die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Pechhulp Nederland

U bent niet verzekerd voor pechhulp in Nederland. U kunt kiezen voor de aanvullende dekking Pechhulp.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

U bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de auto aan een ander. Of als u de auto zakelijk gebruikt, Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten. Verhuur, lease of zakelijk gebruik kan vaak verzekerd worden met de zakelijke autoverzekering, bestelautoverzekering, vrachtautoverzekering of met een wagenparkverzekering.

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder valt nooit onder een dekking van de autoverzekering. U kunt deze schade verzekeren met de extra keuzedekkingen Schadeverzekering inzittenden (SVI) of Ongevallenverzekering inzittenden (OVI).

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

Eigen risico (Beperkt Casco of Volledig Casco (Allrisk))

Voor de WA-dekking is geen eigen risico van toepassing. Bij de dekkingen Beperkt Casco of Volledig Casco (Allrisk) kiest u zelf het eigen risico. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. Het eigen risico geldt bij schade aan uw eigen auto en bij het vervangen van een ruit. Maar niet bij reparatie van een ruit (zoals een harsinjectie bij een sterretje in de voorruit).

 

WA

WA + Beperkt Casco

WA + Volledig Casco (Allrisk)

Eigen risico

Geen

Naar keuze

Naar keuze

 

Regelmatige bestuurder (Beperkt Casco of Volledig Casco (Allrisk))

Is de regelmatige bestuurder die op uw polis staat 24 jaar of ouder? En is de schade ontstaan tijdens het rijden (bijvoorbeeld een botsing). Maar is bij schade de werkelijke bestuurder van de auto jonger dan 24 jaar? Dan geldt er bij veel verzekeraars een extra eigen risico.

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden verzekeraars de schade alleen als uw auto beveiligd was conform de gestelde alarmeisen. Verzekeringsmaatschappijen kunnen voor uw auto een speciaal beveiligingssysteem eisen. De alarmeisen zijn afhankelijk van de cataloguswaarde en het type auto en/of uitvoering. Informeer vooraf bij onze verzekeringsadviseur.

Reparatie

Verzekeraars vergoeden de reparatie door een geselecteerd herstelbedrijf. Laat u de schade niet repareren of door een ander herstelbedrijf? Dan kunnen verzekeringsmaatschappij de schadevergoeding verlagen. Behalve als u de beschadigde auto inruilt en de vervangende auto weer bij dezelfde verzekeraar verzekert. Die verlaging staat los van het eigen risico. Wilt u naar een herstelbedrijf dat niet door de verzekeraar is geselecteerd? Of wilt u de vrijheid hebben om uw auto niet te laten repareren? Kies dan de dekking 'Vrije keuze herstel'. Dan verlagen verzekeraars de schadevergoeding niet, maar dan betaalt u vaak een toeslag op de premie.

Ruitschade

Verzekeringsmaatschappijen vergoeden de reparatie of vervanging van de ruit door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf. Laat u de ruit repareren of vervangen door een ander ruitschadeherstelbedrijf? Dan verlagen verzekeraars de schadevergoeding. Dit staat los van het eigen risico. Wilt u naar een ruitschadeherstelbedrijf dat niet door de verzekeringsmaatschappij is geselecteerd? Kies dan de dekking 'Vrije keuze herstel'. Dan verlagen zij de schadevergoeding niet, maar dan betaalt u vaak een toeslag op de premie.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een internationaal verzekeringsbewijs (voorheen de Groene Kaart). De autoverzekering geldt in alle landen die op het internationale verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept of doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de autoverzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaad de belangen van de verzekeraars? Dan kan dat gevolgen hebben. Zij kunnen een schade dan afwijzen en/of uw autoverzekering aanpassen, bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden of zij kunnen zelfs de autoverzekering beëindigen.

Bereken en vergelijk de premie voor uw autoverzekering

Vul uw gegevens in en bereken uw premie voor uw autoverzekering. Vraag online een offerte aan of sluit direct uw autoverzekering online af. Indien u zelf uw autoverzekering afsluit, dan is er geen sprake van advies. Wilt u wel advies over bijvoorbeeld de te kiezen dekking van uw autoverzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of een (digitale) nota.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Tot een maximum percentage (vaak 75% of 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of u betaalt een toeslag. In het algemeen is er geen terugval in korting als de schade is ontstaan door brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag, diefstal, inbraak of joyriding, oplichting of verduistering, breuk of beschadiging van een ruit, storm, natuurrampen, een botsing met dieren, een gebeurtenis tijdens transport van de auto per boot, trein of vliegtuig of een rel.

Sommige verzekeraars kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heeft u schade, maar is dat niet de (mede)schuld van de bestuurder of passagier? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor uw premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang u niet op het maximum zit. Wilt u de korting beschermen? Dat kan bij sommige verzekeraars als u kiest voor de aanvullende dekking Bonusgarantie. U kunt een keer per jaar gebruik maken van Bonusgarantie. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden of vraag onze adviseur om meer informatie.

Gezinsvoertuigregeling

Koopt u een extra auto? Dan start u vaak weer met nul schadevrije jaren. Met de gezinsautoregeling kunt u vaak uw opgebouwde no-claimkorting ook gebruiken voor uw extra auto. De gezinsautoregeling wordt niet door alle verzekeraars aangeboden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De autoverzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de autoverzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. U kunt uw autoverzekering opzeggen. U bent verzekerd tot en met de dag waarop uw autoverzekering stopt. Verzekeraars kunnen ook de autoverzekering stoppen, bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u autoverzekering dagelijks opzeggen, vaak met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk of per e-mail doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij of onze verzekeringsadviseur. De autoverzekering eindigt dan op de datum die u aangeeft. Ontvangen verzekeraars de opzegging na de datum die u aangeeft? Dan eindigt de autoverzekering op de dag waarop zij de opzegging ontvangen.

Algemene informatie autoverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de autoverzekering. In een offerte, op de polis en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

De autoverzekering is onderdeel van het particulier verzekeringspakket

De autoverzekering kunt u afsluiten als onderdeel van het particulier verzekeringspakket. Hoe meer verzekeringen u afsluit, hoe hoger uw pakketkorting kan zijn en u heeft al uw verzekeringen op één overzichtelijk polisblad. U ziet direct wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Voor elke verzekering in het particulier verzekeringspakket geldt: bepaal samen met onze adviseur wat u nodig heeft, dan betaalt u alleen wat u nodig heeft.

U kunt uw particulier verzekeringspakket samenstellen uit de volgende verzekeringen:

Gezin en Gezondheid

Huis en Wonen

Recreatie en Reis

Verkeer en Voertuigen

Voordelen particulier verzekeringspakket

Onafhankelijk advies

Onze onafhankelijk adviseur helpt u graag bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen en de dekking die bij u past. U betaalt alleen wat u nodig heeft.

Pakketkorting

Het particulier verzekeringspakket heeft u al vanaf één verzekering. Hoe meer verzekeringen u afsluit in het particulier verzekeringspakket, hoe meer korting u kunt krijgen.

Overzicht

Al uw verzekeringenstaan op een overzichtelijk polisblad hierop ziet u wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Met de digitale polismap heeft u uw particulier verzekeringspakket altijd binnen handbereik.

Elk jaar een update

Om te weten of uw particulier verzekeringspakket nog aansluit bij uw situatie, ontvangt u elk jaar een handige checklist.

Overleg met onze adviseur

Overleg met onze adviseur wat u eventueel wilt aanpassen. Verandert er tussentijds iets in uw persoonlijke situatie? Geef dat dan direct aan ons door. Ook dan kan uw particulier verzekeringspakket worden aangepast.

Voordelen autoverzekering

Wilt u de beste autoverzekering tegen een gunstige prijs? Of wilt u de goedkoopste autoverzekering met uitstekende voorwaarden? U kunt elk soort autoverzekering bij ons afsluiten en vergelijken.Welke dekking uw ook wenst, een autoverzekering van Honig en Honig is altijd een goede keuze.

De voordelen van de autoverzekering op een rij:

  • Extra’s variërend van ‘buiten uw schuld’ regeling tot reparatie bij economisch total loss
  • Pakketkorting tot wel 10% korting mogelijk
  • Bonuskorting van de eerste auto geldt ook voor de tweede auto of motor
  • Premiekorting voor hybride auto’s en auto’s op biobrandstof
  • Bonuskorting tot 80% bij schadevrij rijden
  • Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) keert ook smartengeld uit

Vergelijk uw autoverzekering!

U kunt online uw premieberekening of offerte maken en de autoverzekering direct aanvragen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Meer weten over de vergelijking voor uw autoverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de autoverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig te Alkmaar en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.