Getuigenverklaring bij aanrijdingen

Deze verklaring dient door u eigenhandig en volledig te worden ingevuld en te worden ondertekend. U bent ermee bekend dat uw gegevens in verband met de schadeafhandeling kunnen worden geregistreerd in een databank van verzekeraars.

Deze databank is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In geval van een civiele procedure dient u bereid te zijn bij de Rechtbank uw verklaring onder ede te bevestigen. Het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie is een misdrijf (valsheid in geschrifte) en kan leiden tot aangifte van een strafbaar feit bij de politie en het doorgeven van uw gegevens aan de Stichting Centraal Informatiesysteem Schade.