Herbouwwaardemeter

Herbouwwaardemeter Pixabay

Herbouwwaardemeter - De Herbouwwaardemeter voor particuliere woningen is een hulpmiddel voor een eenvoudige en globale vaststelling van de gemiddelde herbouwkosten van een woning.

Direct berekenen

De herbouwwaardemeter voor woningen

De Herbouwwaardemeter voor woningen van het Verbond is een niet-bindend hulpmiddel voor verzekeraars en assurantieadviseurs om op een snelle, eenvoudige en globale manier de gemiddelde herbouwkosten van woningen vast te stellen. De Herbouwwaardemeter bestaat uit een invulformulier en een toelichting. Het formulier wordt in principe ieder jaar aangepast aan de dan geldende herbouwkosten. De Herbouwwaardemeter is niet bedoeld voor gebruik door consumenten. De herbouwwaardemeter houdt o.a. rekening met de kwaliteit van de afbouw en afwerking (keuken, badkamer en woonkamer) en de gevel. Omdat zonnecollectoren en PV-panelen steeds meer standaard zijn, is hiervoor een correctiefactor opgenomen.

De Herbouwwaardemeter Woningen 2021 is gereed en kunt u hieronder downloaden. Het is de laatste keer dat het Verbond de Herbouwwaardemeter in deze vorm publiceert.

Vaststellen herbouwwaarde is complex geworden

Onder andere de energietransitie en de decentralisatie bij gemeenten leidt tot onduidelijk gemeentebeleid. Dit zorgt ervoor dat het een steeds complexere en grotere uitdaging wordt om een eenduidige meter op te stellen die voor iedereen makkelijk te raadplegen is volgens het Verbond van verzekeraars. Zij zijn nu aan het onderzoeken of zij de Herbouwwaardemeter kunnen vernieuwen en zo ja, hoe deze er uit kan zien. Maar zij willen verzekeraars, adviseurs en klanten alvast waarschuwen dat vanaf 2022 de huidige Herbouwwaardemeter niet meer in deze vorm verschijnt.

Wat is herbouwwaarde?

De herbouwwaarde is het bedrag dat een verzekerde nodig heeft om een woning, als deze totaal verloren zou gaan, weer op te bouwen in dezelfde staat en volgens de huidige bouwvereisten. De Herbouwwaardemeter wordt jaarlijks aangepast op basis van cijfers van een groot technisch adviesbureau. Het bureau berekent deze cijfers aan de hand van constructieprijzen, (innovatief) materiaalgebruik, en aangepaste en uitgebreide bouwregelgeving. De berekening houdt geen rekening met actuele dagprijzen. Dagprijzen worden immers beïnvloed door de golfbewegingen in de economie. Daarom gaat het Verbond voor de Herbouwwaardemeter uit van de structurele kostenontwikkeling.

Vaststellingsmethode

De vaststellingsmethode van de Herbouwwaardemeter is gebaseerd op een driedeling. Er wordt onderscheid gemaakt in het ‘type’ woning, de ‘kwaliteit’ van bepaalde bouwdelen, en de ‘hoeveelheid’. Voor de bepaling van het type woning wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën woningtypen. Hieruit moet een keuze worden gemaakt die leidt tot een prijsstelling per m³. Vervolgens wordt het kwaliteitsniveau bepaald aan de hand van verschillende bouwdelen van de woning. Als de uitvoering of kwaliteit afwijkt van een standaarduitvoering, wordt de prijs vermeerderd of verminderd met een percentage dat vermeld staat op de Herbouwwaardemeter. De uiteindelijke prijsstelling wordt vermenigvuldigd met de hoeveelheid (inhoud) van de woning, waarmee de herbouwwaarde wordt vastgesteld.

Omdat de Herbouwwaardemeter een globale uitkomst oplevert, wordt verzekeraars geadviseerd om – als ze gebruikmaken van deze methode – dit uitsluitend in combinatie te doen met producten met een garantie tegen onderverzekering of met duidelijke informatie over de gevaren van onderverzekering en mogelijke oververzekering. Uiteraard kunnen verzekeraars ook alternatieve indexcijfers of methodieken gebruiken. Zij zijn hierin geheel vrij.

Vrijblijvend hulpmiddel

De Herbouwwaardemeter is een hulpmiddel voor verzekeraars die het Verbond geheel vrijblijvend ter beschikking stelt aan verzekeraars. Het staat verzekeraars vrij om andere indexcijfers of methoden te hanteren.

Advies: kies voor garantie tegen onderverzekering

De Herbouwwaardemeter levert een globale uitkomst op. Bovendien kunnen de actuele prijzen schommelen en kosten kunnen afhankelijk zijn van de specifieke situatie. Daarom raadt het Verbond verzekeraars aan om bij gebruik van de Herbouwwaardemeter de klant garanties te geven tegen onderverzekering.

De Herbouwwaardemeter Woningen is alleen elektronisch beschikbaar.

Download hieronder de Herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars inclusief een toelichting.

Bron: Verbond van Verzekeraars