Horeca-verzekering (bijzondere risico’s)

Horeca-verzekering (bijzondere risico’s) – De Horeca-verzekering voor bijzondere risico’s is een nieuwe verzekeringspakket speciaal gericht op horeca-ondernemers met een risico dat door de aard en/of ligging vaak moeilijk verzekerd kan worden. Of het nu gaat om een afhaalcentrum, eetcafé of partycentrum, met de Horeca-verzekering (bijzondere risico’s) bent u goed verzekerd tegen schade!

Horeca-verzekering (bijzondere risico’s) aanvragen

Direct uw horeca-verzekering voor bijzondere risico’s aanvragen

Klik op de button, vul uw gegevens in en bereken de premie voor de horeca-verzekering voor bijzondere risico’s. Vraag online een offerte aan of sluit online uw Horeca-verzekering (bijzondere risico’s) af. Als u zelf de Horeca-verzekering (bijzondere risico’s) afsluit, dan is er geen sprake van advies. Wilt u advies over bijvoorbeeld de dekking? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor wie is de Horeca-verzekering (bijzondere risico’s)?

De Horeca-verzekering voor bijzondere risico’s is bedoeld voor horeca-ondernemers die de risico’s op schade goed willen verzekeren. Van grillroom tot pannenkoekenrestaurant, iedere horecaonderneming heeft zijn eigen risico’s. Met de Horeca-verzekering voor bijzondere risico’s kiest u voor een verzekering die past bij uw situatie. Zo kunt u zich zorgeloos richten op uw gasten.

Wat kunt u verzekeren?

Brandverzekeringen Horeca

U bepaalt zelf wat u wilt verzekeren: uw gebouw, de inventaris of goederenvoorraad. Of een combinatie. Huurt u het pand waarin uw horecaonderneming zit? Dan kunt u het huurdersbelang verzekeren, dat zijn de kosten die u als huurder maakt om het gehuurde gebouw of de gehuurde ruimte te verbeteren of aan te passen. Bijvoorbeeld een verbouwing, betimmeringen, extra leidingen of een keuken die op uw kosten is geplaatst.

De Horeca-verzekering voor bijzondere risico’s kent drie dekkingen: basis, uitgebreid of extra uitgebreid. U kiest zelf welke dekking u wilt voor uw gebouw en welke dekking voor uw inventaris en goederen. Alle combinaties zijn mogelijk.

Wat vergoedt de verzekering?

In het dekkingsoverzicht (pdf) van de Horeca-verzekering voor bijzondere risico’s ziet u direct welke kosten worden vergoed onder de basisdekking, de uitgebreide dekking en de extra uitgebreide dekking. Bekijk de polisvoorwaarden (pdf) van de Horeca-verzekering voor bijzondere risico’s.

Dekkingsoverzicht

Verzekerd is schade aan uw gebouw en/of schade aan uw inventaris en/of goederen als gevolg van:

BASISDEKKING

UITGEBREIDE DEKKING

EXTRA UITGEBREIDE DEKKING

Brand, rook of roet

Ontploffing

Directe blikseminslag

Lucht- en ruimtevaartuigen

Storm

Lekkage uit verwarmings- of kookketels

Rook en roet door verwarmings- of kookinstallaties

Glasbreuk (gevolgschade)

Aanvaring of aanrijding en daardoor afgevallen of uitgestroomde lading

Opruimingskosten van verzekerde inventaris en /of goederen

Inbraak

 

Beroving en afpersing

 

Waterschade (max €30.000) door water, stoom neerslag of blusmiddelen

 

Waterschade (max €30.000) door regen, hagel, sneeuw en smeltwater

 

Waterschade (max €30.000) door breuk of defect aan aquaria

 

Vandalisme

   

Overspanning en inductie (max €15.000)

   

Eigen risico

Eigen risico Basisdekking en Uitgebreide dekking

Het eigen risico is € 700,00 per gebeurtenis.

Bij stormschade geldt het eigen risico niet voor schade aan inventaris en goederen, wel voor schade aan uw gebouw.

Extra uitgebreide dekking

Het eigen risico is € 700,00 per gebeurtenis.

Voor het onderdeel Vandalisme is het eigen risico € 250,00 per gebeurtenis.

Voor het onderdeel Overspanning en inductie geldt geen eigen risico

Preventie

Er zijn een aantal preventieve verplichtingen met betrekking tot uw horeca-onderneming:

 • Uw gebouwen moeten gecertificeerd hang- en sluitwerk SKG** hebben.
 • Uw afvalemmers, peukenverzamelaars en vlamdovende afvalemmers moeten van metaal zijn en een goed sluitende deksel hebben.
 • U moet voldoende goed werkende brandblusmiddelen hebben, die goed zichtbaar in uw gebouwen hangen.
  U moet een onderhoudscontract met een erkend servicebedrijf hebben.
  U moet ze minimaal jaarlijks laten controleren.
 • U moet de afzuigkappen schoonhouden en jaarlijks laten controleren.

U moet, in geval van storm, de zonneschermen, terrasoverkapping en/of parasols wegdraaien of sluiten. Meer informatie vindt u in de polisvoorwaarden.

Aanvullende modules

U kunt uw brandverzekeringen voor de horeca aanvullen met de volgende modules. Zo stelt u uw eigen verzekering op maat samen.

Module Aansprakelijkheid voor bedrijven

Wat is verzekerd?

De aansprakelijkheid van u, uw bedrijf en uw medewerkers (werknemers, uitzendkrachten en familieleden die in het bedrijf werken) voor materiële schade en letselschade. De verzekeraar behandelt geen zaken waarvan u al wist op het moment van afsluiten. Het bedrijf is verzekerd voor de activiteiten zoals omschreven op uw polisblad.

Eigen risico

Het eigen risico voor horeca-ondernemingen is € 250,00 per schadegebeurtenis.

Bijzonderheden

Het verzekerde bedrag is € 1.250.000,00 per gebeurtenis (bij schade door brand en ontploffing is dat € 500.000,00). Het verzekerde bedrag is maximaal € 2.500.000,00 in een verzekeringsjaar (bij schade door brand en ontploffing is dat € 1.000.000,00).

Mogelijke combinaties

U kunt de module Aansprakelijkheid voor bedrijven afsluiten in combinatie met de dekking Basis, Uitgebreid of Extra uitgebreid.

Module Bedrijfsschade

Wat is verzekerd?

Bedrijfsschade (vermindering van brutowinst) als gevolg van een gedekte gebeurtenis. Ook verzekerd is:

 • als uw bedrijf onbereikbaar is door een schade in uw directe omgeving en de verzekering de schade op uw eigen verzekering vergoed zou hebben;
 • als de oorzaak een storing in de levering van elektriciteit, gas of water is (bijvoorbeeld in kasten of schakels);
 • reconstructiekosten tot maximaal € 15.000,00;
 • extra kosten die gemaakt worden om de bedrijfsschade te beperken (tot maximaal het bedrag dat tot vermindering van de bedrijfsschade heeft geleid).

De bedrijfsstagnatie moet langer dan 6 uur duren.

Eigen risico

Voor deze module geldt geen eigen risico.

Bijzonderheden

Als de oorzaak van de bedrijfsschade verzekerd is op een afgesloten dekking, dan keert de bedrijfsschadeverzekering uit. Heeft u bijvoorbeeld zowel de Basisdekking en de module Bedrijfsschade en ontstaat er brand? Dan keert bij bedrijfsschade door brand de module Bedrijfsschade uit.

Als u 3 jaar direct voorafgaand aan de schadedatum jaarlijks de brutowinst heeft doorgegeven, dan verhoogt De verzekeraar bij schade het verzekerd bedrag tot maximaal 130%.

Mogelijke combinaties

U kunt de module Bedrijfsschade afsluiten in combinatie met de dekking Basis, Uitgebreid of Extra uitgebreid.

Module Extra uitkering 25%

Wat is verzekerd?

Als u deze module sluit, ontvangt u bij schade een extra bedrag van 25% van het erkende schadebedrag.

Eigen risico

Voor deze module geldt geen eigen risico.

Bijzonderheden

De uitkering is vrij te besteden. U kunt het geld bijvoorbeeld gebruiken om onvoorziene (extra) kosten te betalen. Sluit u de Module Extra uitkering 25% aanvullend op de Basisdekking en ontstaat er brand? Dan keert de module bij een erkende brandschade van bijvoorbeeld € 100.000,00 een bedrag van € 25.000,00 extra uit.

Mogelijke combinaties

U kunt de Module Extra uitkering 25% afsluiten in combinatie met de dekking Basis, Uitgebreid of Extra uitgebreid.

Module Glasbreuk

Wat is verzekerd?

Materiële schade die ontstaat door glasbreuk:

 • de kosten van vervangend glas en zetkosten;
 • de kosten van een noodvoorziening;
 • de kosten voor herstellen van beschildering of belettering als dit is meeverzekerd.

Schade veroorzaakt door fouten in het glas zelf is ook verzekerd.

Eigen risico

Voor deze module geldt geen eigen risico.

Mogelijke combinaties

U kunt de module Glasbreuk afsluiten voor uw Gebouw in combinatie met de dekking Basis, Uitgebreid of Extra uitgebreid.

Module Kasgeld

Wat is verzekerd?

 • Verlies door brand, diefstal na braak aan de kluis of afpersing met geweld van kasgeld:
  • dat zich bevindt in uw gebouw;
  • dat zich bevindt in uw woning of in de woning van een ander gemachtigd persoon;
  • dat zich bevindt in de nachtkluis van een bank;
 • Verlies van kasgeld tijdens transport 

Eigen risico

Voor deze module geldt een eigen risico van € 700,00 per schadegebeurtenis.

Bijzonderheden

Bij het sluiten van de module Kasgeld kunt u kiezen uit 2 verzekerde bedragen: € 2.500,00 of € 5.000,00.

Mogelijke combinaties

U kunt de module Kasgeld afsluiten bij uw inventaris en/of goederen in combinatie met de dekking Basis, Uitgebreid of Extra uitgebreid

Module Koelschade

Wat is verzekerd?

De schade als na een storing of uitval van een koel- of diepvriesinstallatie de gekoelde of bevroren producten bederven, in waarde verminderen of verloren gaan.

Eigen risico

Voor deze module geldt geen eigen risico.

Bijzonderheden

Bij het sluiten van de module Koelschade kunt u kiezen uit 3 verzekerde bedragen: € 2.500,00, € 5.000,00 of € 10.000,00. Afhankelijk van uw keuze keert de verzekering de daadwerkelijke schade (op basis van inkoopwaarde) uit tot maximaal dit verzekerde bedrag.

Mogelijke combinaties

U kunt de module Koelschade afsluiten voor uw Goederen in combinatie met de dekking Basis, Uitgebreid of Extra uitgebreid.

Module Opruimingskosten

Wat is verzekerd?

De opruimingskosten als het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van verzekerde zaken noodzakelijk is als gevolg van een gedekte gebeurtenis.

Eigen risico

Voor deze module geldt geen eigen risico.

Bijzonderheden

Voor de module Opruimingskosten bedraagt het verzekerd bedrag maximaal 10% van het verzekerd bedrag van het Gebouw. Het maximaal verzekerde bedrag voor de module Opruimingskosten is € 120.000,00.

Mogelijke combinaties

U kunt de module Opruimingskosten afsluiten als u uw Gebouw verzekert. Verzekert u Inventaris en/of goederen? Dan zijn de opruimingskosten hiervan standaard meeverzekerd.

Waar u op moet letten?

Op basis van uw aanvraag beoordeelt de verzekeringmaatschappij of u de Horeca-verzekering voor bijzondere risico’s kunt afsluiten. Het kan zijn dat zij u tegen aangepaste voorwaarden willen verzekeren. Per verzekerde gebeurtenis geldt een eigen risico. In het dekkingsoverzicht (pdf) vindt u de hoogte van het eigen risico. In de bijzondere voorwaarden (pdf) van de Horeca-verzekering voor bijzondere risico’s vindt u een overzicht van de kosten die wij wel en niet vergoeden.

De verzekering aanvragen

U kunt de Horeca-verzekering voor bijzondere risico’s online aanvragen. U geeft aan wat u wilt verzekeren en krijgt meteen een premieberekening te zien. Deze kunt u ook bewaren. Als u wilt kunt u de aanvraag daarna direct indienen.

Bereken de premie voor uw horeca-verzekering voor bijzondere risico’s

Klik op de button, vul uw gegevens in en bereken de premie voor de horeca-verzekering voor bijzondere risico’s. Vraag online een offerte aan of sluit online uw Horeca-verzekering (bijzondere risico’s) af. Als u zelf de Horeca-verzekering (bijzondere risico’s) afsluit, dan is er geen sprake van advies. Wilt u advies over bijvoorbeeld de dekking? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat zijn de voordelen van de Horeca-verzekering voor bijzondere risico’s?

 • Een verzekering voor uw gebouw, uw inventaris en/of goederen.
 • Keuze uit drie verschillende dekkingen: basis, uitgebreid of extra uitgebreid.
 • Diverse aanvullende dekkingen mogelijk, zoals koelschade, aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB) en bedrijfsschade.
 • Een pakket dat u kunt afstemmen op uw bedrijfssituatie.

Voor wie is de Horeca-verzekering (bijzondere risico’s)?

Horeca-ondernemers, die vanwege de aard of de ligging van hun bedrijf moeilijk verzekerbaar zijn, kunnen sinds kort bij Honig en Honig terecht voor een De Horeca-verzekering voor bijzondere risico’s. De doelgroep van de nieuwe horecaverzekering zijn bedrijven met een verhoogd risico, zoals shoarmazaken, studentenkroegen en snackbars. Maar bijvoorbeeld ook bedrijven die gevestigd zijn naast een bedrijf met zo’n verhoogd risico. Veel reguliere verzekeraars stoppen of zijn gestopt met maatwerk verzekeringen. Met de Horeca-verzekering (bijzondere risico’s) kunnen horeca-ondernemingen zich wel verzekeren

Welke horeca bedrijven kunnen zich verzekeren?

Afhaalcentrum

Animeerbar

Bar

Bed and Breakfast

Biljart-snookercentrum

Café

Cafetaria

Casino

Cateringbedrijf

Drijvende horeca

Eetcafé

Grand-café

IJskiosk

IJssalon

Internetcafé

Kantine

Koffiehuis

Lunchroom

Oliebollenhandel

Pannenkoekenhuis

Partycentrum

Pizzeria

Restaurant

Shishabar

Shoarmazaak

Snackbar

Take-Away

Theehuis

Theepaviljoen

 

Meer weten over de Horeca-verzekering voor bijzondere risico’s?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de Horeca-verzekering voor bijzondere risico’s? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.